מדרשות

בואי ללמוד במדרשה הקרובה לאזור מגוריך...

לפניך רשימה של מדרשות מקומיות, ללימודי בוקר /ערב במדרשות שיעורים חוגים והרצאות
ללימודי יהדות וחזרה בתשובה באוירה משפחתית.

מחפשת מדרשה עם פנימיה ללימוד מעמיק ואינטנסיבי?      לחצי כאן >>


לא מצאת? מתלבטת? פני אלינו במייל ונעזור לך למצוא מדרשה office@lltorah.net


תוצאות חיפוש

עירשם/ארגוןמקוםכתובתימיםמשעהעד שעהמיועד לטלפון איש קשר
אבן יהודה  בי"כ מרכזיא - ה19:00:0021:00:00זכר077-3002994, 054-8589232
אדםמאור עולםבית משפ' הלל מרקוביץסביון 48מוצ"ש  נקבהדניאל הלל מרקוביץ 054-9261767
אדםמאור עולםמרכז גימלאיםליד המכולתב, ד וליל שבתב,ד-20:00 שבת-קיץ 21:30, חורף 21:00 נקבהדניאל הלל מרקוביץ 054-9261767
אופקיםאור רפאלמרכז הצעירים במקלטקרן היסוד פינת הרצוגא19:00 נקבהרחל 050-4109442
אופקיםלב לאחים - שלהבתביכנ"ס רבי דוד ומשהקיבוץ גלויות 120א20:0022:00נקבהבתיה 054-8472178, רחלי 052-7660174
אור יהודהטוהרבית משפ צמחלשם 10ב20:00 נקבהדקלה צמח 052-8872008
אור יהודה ביכנ"ס עטרת כהניםהמעפילים 1ג20:30 נקבהקורל זכריה 054-8440436
אור יהודהלב לאחים - שלהבת א-ביכנ"ס יחזקאל ספיר 3, ג-ביכנ"ס מצלאוי צפריר 1א, ג ומוצ"ש  נקבהגב אורה אור 077-4335102, 050-6459631
אור עקיבא  שידלובסקי 5א, ד20:00 נקבההדס 055-6788349
אור עקיבאאור רפאלבי"ס רוטשילדבלפור 9א, ב, ד20:0021:30נקבהדקלה מסיקה 058-3233277
אזור ביכנ"ס הדרת מלךויצמן 3ג21:00 נקבההרב אלון 052-8266666
אליכיןאור רפאלמדרשה עם לינההציפורן 3א-ד, ליל שבת20:00 נקבהחופית עזאני 050-4116963
אלפי מנשהללמוד וללמדביהכנ"ס ארזי הלבנוןמצפה ליד המתנ"סב, ד20.3021.45זכרהרב שמעון שמחון 052-7685489
אשדודלב לאחים - שלהבתמקלטאחי אילת 4א, ג, שבתא,ג 20:30 שבת 14:30א,ג 22:30 שבת 16:30נקבהעליזה אלפסי 052-7632865
אשדודבנות נפתלימדרשת בנות נפתליתל חי פינת שוהם 2ג-כרגע בהפסקה21:00 נקבהשירה בר 052-3916024
אשדוד מרכז טופז, ביכנ"ס שער הישובמונטיפיורי 4ג20:30 נקבההרבנית רויטל רבי 050-6557747
אשדוד  יהודה המכבי 14א,גא-20:30, ג-20:00 נקבהבנישו 050-4187971, מוריה 052-7115652
אשדודטל אורותביכנ"ס אצל משפ ועקניןהרב ניסים 4ב20:00 נקבהמיכל דהן 052-7166398
אשדודבנות חילגני אור בנימיןחנה סנש 11א, ג, ד, בליל שבת חורף-עונג שבת א, ג, ד-20:00, ליל שבת-21:0021:00נקבהמויאל 050-4186186, פני 050-4114057
אשדודאור רפאלביכנ"ס מגן יוסףראשון לציון 1ב, גב-19:30, ג-20:30ב-21:00, ג-22:00נקבהאורטל 052-7148575
אשקלוןשובה ישראל ע"י הרב פינטומדרשהאפרסמון 31א, ג, ד20:30 נקבהמאיה אלוש 052-8667874
אשקלוןבנות רחלביכנ"ס הרמב"םגדעון 22שבת אחת לשבועיים, לתאם לפני שבת12:0013:00נקבהאורה סקגו-אם בית 050-4119535
אשקלוןלב לאחים - שלהבתמדרשהההסתדרות 32א19:0021:30נקבהזיוה 052-7632637 [לא בצהרים]
אשקלוןבנות רחלביכנ"ס הרמב"םגדעון 22ב-ד20:0022:00נקבהאורה סקגו-אם בית 050-4119535
באר יעקבלב לאחים - שלהבת ז'בוטינסקי 1ג, ה, ליל שבתג,ה-20:00 שבת-20:30ג-23:30 ה-01:00 שבת-00:30נקבהאפרת 054-9738874
באר יעקב ביכנ"ס ברסלבהרב עוזיאל 13, ליד המתנ"סד20:30 נקבהקורל זכריה 054-8440436
באר שבע בית משפ שליהמהר"ל 17/4ג20:30 נקבהסיון עבו 054-8428380, מירי שלי 052-7606706
באר שבעלב לאחים - שלהבתביכנ"ס, קומה במשעול סוכות 10א20:0023:30נקבהסימה לוי 052-7632647. לא להתקשר בצהריים.
באר שבעלב לאחים - שלהבתביכנ"ס רמות השלוםיצחק המודעי 24ב20:3023:30נקבהמיכל 054-8529104, טל 053-3135380
בית שמשטוהרביכנ"ס הספרדי המרכזיהרקפת 30ג ומוצש"קחורף ג-20:45, מוצש"ק 20:00 נקבהקרן אדאשוילי 052-7174876
בית שמשערכיםמדרשת בת מלךהרצל 637ב20:0022:00נקבהמירב סיטון- 054-8499184
בית שמשהרבנית בן אבוביכנ"ס בבא סאלירמב"םא20:00 נקבהקרן 02-9990117, 052-7122290
בית שמשטוהרבית משפ דנןמשלט 19א19:00 נקבהקרן זוהר 052-7122290, נוי דנן 054-2117342
ביתר משפ ברקתחתם סופר 18/2שבתאחרי הדלקת נרות נקבהברקת 02-5725376, 052-7648371
ביתראור רפאלקראוונים מול אולם פנינת ביתרברסלב פינת זוויהלב20:30 נקבהמיכל ניסנוב 052-7625718
בני ברק מדרשהאוסישקין 17 ק"קה20:30 נקבהטובה אהרון 050-4129432, מירי לנדא 052-7161262
בני ברקסל"המדרשת סל"ההשל"ה 13א, ג, ד, ה18:00א, ג, ד-22:00, ה-21:00נקבההרב שיין 03-6183275, 03-5796009, יהודית 03-6183275
בני ברקסל"ה שולמיתמדרשת סל"ההשל"ה 11, פינת ברטנוראא, ג18:0022:00נקבהגב אורדמן 6187644
בת יםאור רפאלבי"ס תחכמוניהרצל 58א,דא-20:30, ד-21:30 נקבההרבנית לאה פרקש 052-7684085
בת יםקלודיןמדרשה, מול המועצה הדתיתביאליק 28א - ה20:3023:00נקבהקלודין 03-5535173, 050-8743109
בת ים מתנ"ס תהילת משההפלמ"ח 17ג20:30 נקבהגב ענת ישר 050-2329942
בת ים מתנ"ס תהילת משההפלמ"ח 17א17:00 נקבהגב ענת ישר 050-2329942
בת ים ביכנ"ס רבי מאיר בעל הנסהשלושה 8ג20:3021:45נקבהגב יעל 054-8593372
בת ים בניין נרקיס, באולםמאחורי צבי יהודה 3ד18:00 נקבהנטלי 050-4188163
בת ים ביכנ"ס פאר יפיתליבורנו 36א, ג16:3017:45נקבההרבנית זר 052-7002419
גבעתיים ביכנ"ס היכל משהטייבר 27א ג20:30:0022.00הכלהרב אייל כהן 052-8813336
גדרה מעון ממלכת הילדים - תורת אמתיששכר 42א או ה20:30 נקבההרב אבישי צוברי 054-4595432, אשתו אורה 054-6688503
גן יבנהאור רפאלביכנ"ס בן איש חימנחם בגין 20, ליד הקניון החדשא20:3022:30נקבהאורטל בן יוסף 052-6459993, טליה 054-9451251
גן יבנהאור רפאלביכנ"ס בן איש חימנחם בגין 20, ליד הקניון החדשמוצ"ש20:3022:30נקבהאורטל בן יוסף 052-6459993, טליה 054-9451251
גני תקוה משפ מסיקהרבי יהודה הלויבקיץ 20:00, חורף 19:30 נקבהגב רותי אלבז 03-5355061, 050-4119222
דימונהאור רפאלקפה מדרשיגאל אלון 111ב, דקיץ 20:30, חורף 20:00 נקבהפרטוש 054-7629622
הרצליהלב לאחים - שלהבתמשפ טאובהבנים 63א21:0022:30נקבהציפורה כהן בין 10 ל-12 052-7632548
הרצליהאור רפאלביכנ"ס אהבת רזיאלסוקולוב 58 ק"בד, סעודה שלישיתד-20:0022:00נקבהתהילה הבה 054-8323582
הרצליה מדרשה, ביכנ"סהאילנות 58ב21:00 נקבהבר 052-7159514
זכרון יעקבלב לאחים - שלהבתמתחם בני עקיבאהעליה 16ב21:0022:00נקבהזהבה 0547770058
חדרהלב לאחים - שלהבתלב לאחיםהנשיא 24א-ה ומוצ"ש20:00א-ה 22:30 מוצ"ש 22:00נקבהרויטל אזרד 077-9525382, 050-4190755. לא להתקשר בבוקר. משרד "לב לאחים" 04-6224747
חדרהאור רפאלביכנ"ס שארית הפלטהכ"ט בנובמברא, ג20:4522:30נקבהרותם דהן 053-5327937
חדרהטוהרמתנ"ס בית ראשוניםהגיבורים 122כל יום20:0021:00נקבהאילת הָבָארִי 054-8548343
חדרהאור רפאלמדרשהבן איש חיאין ימים קבועים21:0022:30נקבהרוית פילוס 050-8487431, 077-4371470
חולוןנתיבות ישראלישיבת עטרת חכמיםהחי"ם 4א20:0022:00נקבה052-7671151
חולוןעטרת בנותישיבת עטרת חכמיםהחי"ם 4ליל שבתקיץ 22:00, חורף 20:30קיץ 23:30, חורף 22:00נקבהאורטל הררי 077-7031931, הרבנית שרית אלוש 03-6741739
חולוןעטרת חןביכנ"ס זכור לאברהםורבורג 7א21:3023:00נקבההרבנית רונית רוזן 054-2819497
חולוןעטרת בנותביכנ"ס בית יוסףמבצע סיני 25ג20:0022:00נקבההרבנית שרית אלוש 6741739
חולוןתורת משה חייםביכנ"ס ארם נהרייםברנר 9 (ככר סטרומה)א,ג,ה20:3022:00נקבההרבנית אסתר צדקה 052-3228303
חולוןבנות מלךיד יצחק ליד ביכנ"ס כתר התורהסנהדרין 21ב, ד, ה19:4523:00נקבההרבנית ורד סיאני 03-5018416, מאיה-העוזרת של הרבנית 052-7178338
חיפהשיר חדשמדרשההגלבוע 46 אא-ד17:3022:15נקבההרב פרקש 052-5610105, הרבנית פרקש 077-3456762
חיפהאור רפאלביכנ"ס ליד מרכז רותגולדנהיימר 30ג19:3020:30נקבהתמר דורין 054-8432144
חיפהלב לאחים - שלהבתביכנ"ס היכל חנינהדרך צרפת 79א, ג20:0021:45נקבהלילך רות 052-7139565
חיפהלב לאחים - שלהבתמדרשהטרומפלדור 35א, ג20:0021:45נקבהאודליה כהן 052-7180347, 052-7632958
חיפהאור רפאלבית משפ' לויציקלג 6ב20:30 נקבהאילנה לוי 052-7127335
חיפהלב לאחים - שלהבתמדרשהאלנבי 126ב20:3022:00נקבהסיון מזרחי 054-8440927
חצוריד עזרא ושולמיתמול "חממי" במרכזמעלה חוני המעגלא, ג19:0020:30נקבהמרים רובין 050-4125019
טבעוןאיילת השחר היסמין 5/10ד19:45 נקבהחגית רובינשטיין 050-4144994
טבריהלב לאחים - שלהבתביכנ"ס שערי דודביאליק 24 (מול יד שטרית)ג20:30 נקבהשרה 052-7689098
טבריהמהותביכנ"ס היכל שלמה - במקלטהנשיא ויצמן 6, מאחורי פיצה רצה, ליד קופ"ח כלליתב ד, ימים אחרים-בתיאום20:30 נקבהגב אתי פרץ 052-2831543
טירת הכרמלחלב חיטיםמדרשת חלב חיטים במקלטרמב"ם 24ב, ה21:00 נקבהעדי 054-3339726
טירת הכרמל  הרצל, קניון לב העירא, ג20:3021:30נקבהשובל 052-7671158
טירת הכרמללב לאחים - שלהבתביכנ"ס הר' מאיר כהןאליאס כרמלא, ד20:3022:00נקבהרינת שרעבי 052-4313985, 052-7632954
טירת הכרמלחלב חיטיםמקלט משכן אלירןגיוראג18:0020:00נקבה הרבנית גלמידי 050-4100556
יבנהאל המעייןביכנ"ס תפילה למשהשבזי פינת אבוחצירא 6, מעל אור ודרךא, ד, ליל שבתא,ד-20:30 שבת-19:30 נקבהטובה 052-7677852
ירושליםתפארת בנותמדרשהקצנלבוגן 81א-דא-ג-17:00 ד-18:00א-ג-20:00 ד-22:00נקבההרבנית פייגי 052-8377759, הרבנית אורלי 052-7141020
ירושליםעטרתביכנ"ס שערי תורהקלונימוס 8א-ד18:0022:00נקבההרב הלפר 052-7183103, גב יהודית 052-7605974
ירושליםנתיב בינהמדרשהסורוצקין 35 בא-ד17:0022:00נקבהמשרד 02-5386203 17.00-22.00, מזכירה רויטל 054-7477881
ירושליםנוה ירושליםמדרשההקבלן 10 (בית יצחק 1)א-ה  נקבההרב מנת 052-7633620. ליצור קשר עם הרב לבירור התאמה.
ירושליםבת חןמדרשהזלדה המשוררת 18א-ד19:0022:00נקבההרבנית ויליגר 053-3150355, הרבנית תורגמן 02-5373528 053-3140086
ירושליםלב לאחים - שלהבת התאנה 19 קסטלב, ד21:0022:45נקבהלאה 052-7632636, 02-5867674
ירושליםמדרשת רחלמדרשהיחזקאל 41א-ד19:00 נקבההרבנית שושנה זית 052-7675755, הרב גבריאל 054-8400441, 052-3313624
ירושליםאוהל ישראלמדרשהדבורה הנביאה 7א-ד (ושבת)18:00 נקבההרבנית פיינהנדלר 02-5829123
ירושליםמאור עולםמכון קוסמטיקהקוצ'ר 2ד20:00 נקבהדניאל הלל מרקוביץ 054-9261767
ירושלים מדרשת רוניבית אל 9   נקבהשרה כץ 052-7178724, 02-5872550
ירושליםמדרשת אילת השחרמדרשהששת הימים 21א-ד  נקבהגב רבקה טרופ 050-4105257
ירושליםלב לאחים - שלהבתביכנ"ס דרכי נועםהמכבים 23 בג20:4523:00נקבהמרים חמו 052-7632820, 02-5712879, שרה ששון 050-4146135
ירושליםמאור עולםביכנ"ס לעולי גרוזיהויקטור ויוליוסד20:45 נקבהאילת שריקי 054-8419616
ירושליםחן ירושליםמדרשההישיבה 7ב, ג, ד18:0022:00נקבההרבנית פרלין 052-7659352, 02-5835486
ירושליםמאור עולםביכנ"ס זכות אבותפרץ ברנשטיין 3ב, ד20:00 נקבהסתו 050-4750150
ירושליםמאור עולםמשפ שמואליחיל האויר 21ב,ד,מוצ"ש [ליל שבת לברר אצל אילה 052-7864425]20:00 חובה להתקשר לפני הגעה! נקבהאודיה ניצן 052-8506519
ירושליםמאור עולםביכנ"ס נועם פתברל לוקר 27ב, ד20:30 נקבהליהי 052-7730135
ירושלים ביכנ"ס קול אליהוקרית יערים 32א או ב פעם בחודש-לברר20:00 נקבהקרן כנפו 050-9887893
ירושליםטוהרביכנ"ס קול הנערבר יוחאי 1א, ד20:00 נקבהבתיה כהנא 052-7608572
ירושליםאור רפאלביכנ"ס כתמר יפרחגואטמלה 29מוצ"ש21:00 נקבהפופלינגר הילה 02-6416337, 050-4130396
ירושליםטוהרביכנ"ס, בעזרת נשיםהחרצית 4, צמוד לבית אבותב20:30 נקבהמוריה ועקנין 054-8411121 עד 16:00 או אחרי 20:00
ירושליםטוהרביכנ"ס בית יעקב באולם למטההבושם 2ב, ד, מוצ"ש20:00 נקבההרבנית לאה בן אבו 054-8422335
ירושליםטוהרביכנ"ס יוסף חימניה שוחט 2ג21:00 נקבהמרים גורמן 052-7129027 אחרי 20:00
ירושלים בי"ס רמת החינוךבן ציון 18ג בדר"כ19:0020:00נקבהמעין 058-3219490 ב-22:00
ירושליםמאור עולםביכנ"ס נוה אברהםרקנאטיב,ד,ליל שבת20:45 נקבהליאל 052-2636220, מרים:054-7740900
ירושליםמאור עולם מוסיוף 6א, ג, הא,ה-20:00, ג-21:0023:00נקבההרבנית ורד קוגמן 02-5823714
ירושליםמאור עולםביכנ"ס תפארת ציון ושרההרב מן ההר 21ב,ד20:30 (לגבי שבת-להתעדכן) נקבהעינת 055-6700686, לבירור על שבת: עדן 054-8504885
ירושליםמאור עולםביכנ"ס קהילות יעקבמרכז מסחרי ממתקים מול עמי חייםב20:45 נקבהאילת שריקי 054-8419616
ירושלים ביכנ"ס חיי אדםשד נוה יעקב ליד בלוק 6 ד20:30 נקבהיעל חיימוב 054-8409254
ירושליםלב לאחים - שלהבתמתנ"ס הבוכריםדוד 10א, ב, ד, ה20:3023:00נקבהאיתנה אלדרי 02-5326576, 052-7632646
ירושלים ביכנ"ס ברית שלוםהשומר 8ד20:30 נקבההודיה נעימי 058-4200870
ירושליםמאור עולםביכנ"ס שבחי בניםקידרון 1, נוה מנחםב,ד,עונג שבת20:30 נקבהשגית 053-3127111
ירושליםמאור עולםביכנ"ס אהל חנהשלמהג20:00 נקבהאודיה ניצן 052-8506519
ירושליםמאור עולםמשפ שורתיהמרגלית 302/30ב,ד,ליל שבת ב,ד-20:20 שבת-חורף 20:00, קיץ 21:00 נקבהרכזת-נועה סתו 055-6760011, שירן שירתי 050-9676600
כוכב יעקבמאור עולםביכנ"ס של הרב עטר, תומר דבורהחסדי אבותג20:00 נקבהדניאל הלל מרקוביץ 054-9261767
כפר יונהטוהרמקלטהדודאים 5ד, ה ושבתד-ה 18:00, שבת 14:00 נקבהרוית רבקה בן דוד 052-4593813
כפר יונהטוהרמקלטהדודאים 5ב-ד ומוצ"שב-20:00 ג-20:30 ד-21:0022:30נקבהרוית רבקה בן דוד 052-4593813
כפר סבאללמוד וללמדאהבת שלוםדניאל 3ב20.3021.35זכרהרב חיים רובינסקי 052-7645221
לוד מקלטאלי כהן 6 מול לשכת התעסוקהב19:0021:30נקבהרכזת-צפורה דהן 03-6196214
לודלב לאחים - שלהבתביכנ"ס טרגילוזבוטינסקי 5ב, ה20:3022:00נקבהציפי מוגהז 052-7632648, 08-9744040
מבשרת ציוןטוהרביכנ"ס סולם יעקבליד הר כנען 9 (פניה ימינה לביהכנ"ס)ה19:30 נקבהשרה גבאי 052-7661152
מגדל העמקאור רפאלברכת אברהםחטיבת גולני 12 (אולי יעברו למקלט ממול)ד20:1522:00נקבהגב הילה אדרי 050-4117237
מגדל העמקאור רפאל הזית, מתחת לספריה העירוניתב - כרגע בהשהייה20:0022:30נקבהגב בתיה אשורי 052-7138551
מגדל העמק מקלט ברכת אליהו ב20:00 נקבהשרה קריספין 052-7178686
מודיעיןלב לאחים - שלהבתביכנ"ס בן איש חיסיון 9ג20:0022:30נקבהמיכל תערנשה 052-7124177, 08-9742506
מודיעין משפ יפרחנחל גלים 7, גבעה Cא19:00 נקבהיפרח 050-7578088
מודיעיןאילת השחרביכנ"ס הספרדיהקיפודן 21, באולם למעלהב20:30 נקבהדניאלה 050-9147378
מושבים וקיבוצים ביכנ"ס של המושב א19:0020:00נקבהחיים דיין 052-7632784
מושבים וקיבוציםלב לאחים - שלהבתבבתים של בנות מוצ"ש20:30 נקבההרבנית רבקה 054-8485547
מושבים וקיבוציםלב לאחים - שלהבתמועדונית ב20:0021:00נקבההרבנית רבקה 054-8485547
מעלה אדומיםמאור עולםמשפ מושלהקרן 4/1מוצ"שקיץ 22:00, חורף 21:00 נקבהנופית אסולין 054-8542599
מעלה אדומיםמאור עולםביכנ"ס מעלה התורהמול אולפנת צביה, ליד המצוק 18ד, ליל שבתד-20:30, שבת-קיץ 22:00, חורף 21:00 נקבהנופית אסולין 054-8542599
מעלה אדומיםמאור עולםמשפ רדעיהנחליםב20:30 נקבהנופית אסולין 054-8542599
מעלה אדומיםאור מאירבית משפ' נזריהשופר 26/5 ליד פיצה טאצ'ג21:00 נקבהשירה סול נזרי 054-8434349
מעלותאור רפאלמדרשההאיריס 37ג, לפעמים ה20:0021:30נקבהאביטל בן שושן 04-9572000, שני שטיין 052-7627632
מעלותמהותביכנ"סהאיריס 37א19:00 נקבהחיה רחל מיוסט 054-8774044, 077-7160002
מעלותלב לאחים - שלהבתביכנ"ס משכן ישראלירושליםג20:00 נקבהרחל דנינו 050-4121799, שרית פרחים 054-8438283
נהריהלב לאחים - שלהבתביכנ"ס שהיןהמייסדיםא20:3022:00נקבהנלי עטיה 052-7632789, 04-6943577
נהריה בית הרבנית מיטלסהרצל 109גקיץ 17:00, חורף 16:00 נקבההרבנית מיטלס 04-9926079, 050-6210780
נהריה בית הרבנית מיטלסהרצל 109ה17:00 נקבההרבנית מיטלס 04-9926079, 050-6210780
נס ציונה ביכנ"ס בן פורת יוסףהשייטת פינת המעפיליםב21:00 נקבהיעל דמרי 050-4146672
נצרת עיליתאור רפאלביכנ"סהחצב 9ג21:00 נקבהמוריה מירן 054-6503963
נשרלב לאחים - שלהבתבית כנסתהנוריות 10ג, ה20:3022:00נקבהאהובה טויל-כהן 054-8426597
נשרערכיםביכנ"ס הגדולגבעת נשר, החלוצים 1ד21:00 נקבהסמדר אביטן 054-3004562
נתיבותאור רפאלביכנ"ס ורד לדודשכ היובל 54ב20:45 נקבהלימור רז 050-3006263
נתניהאור רפאלביכנ"ס חיים שאלאנלביץ 13ליל שבתחורף 20:30 נקבהאסתר סבן (רכזת) 050-4141586, רחלי אפרייט (אחה"צ) 050-3040778
נתניהטוהרביכנ"ס תפארת שלוםאחד העם 14ד-לוודא מיקום ויום20:00 נקבהשירה מירב לוי 054-8532663
נתניהאור רפאלמדרשהשלונסקי 46ב, ג, ה21:0022:30נקבהרות 050-8353533
נתניהאור רפאלביכנ"ס עץ חיים של הרב נקשסמילנסקי 13ב, ליל שבת20:30 נקבהאסתר סבן (רכזת) 050-4141586, רחלי אפרייט (אחה"צ) 050-3040778
נתניהאור רפאלמדרשהרזניק 3ד-רק לנערות, ג וליל שבת-גם לנעריםב-20:00, ג-21:0022:00הכלהרב שמעון 052-5610290
נתניהלב לאחים - שלהבתבית לב לאחיםברקת 2א, ב, ה מוצ"ש לסירוגיןא-20:30 ב-19:45 ה-19:30א-21:30 ב-21:45 ה-21:30נקבהרחלי בוחבוט 054-8436399, שרה מקמל 03-6145023
עכולב לאחים - שלהבתבית מדרש לצעיריםהפלמח 1ב, ה20:3022:30נקבהאורטל אסאדו 058-4260000
עכואור רפאלביכנ"ס כף החייםהאורן 25א, ד20:00 נקבהאורית כהן 052-3715586
עכואור רפאלביכנ"ס רשב"י של העדה המצריתר יהודה הלוי 13ג20:30 נקבהעינב שדה 054-2667076
עפולה בית ספר בית יעקבהרצל 25א, ג, ה19:00 נקבה רויטל 050-6407083
עפולהטוהרביכנ"ס קול יעקבהולנד 16ב, ד, ליל שבתקיץ 20:30, חורף 20:00 נקבההודיה יוספי 052-6504052
עפולהטוהרמדרשת טוהרהחריש 12א, ג, הא,ג-19:30 ה-20:00 נקבהג'ניפר לוי 053-3142331
פרדס חנהטוהרביכנ"ס אור ישריםדרך למרחב 96א, ג, ה20:30 נקבהשרית אודל מיוסט 052-7140246, מחליפה זמנית 054-8537818
פתח תקוהברכת משהבי"ס נאות מרגליתהחמישה 8, צמוד לבית רבקהב,גב-21:00, ג-20:30 נקבהמרים סולימן 052-5434443
פתח תקוה מדרשת שירת מריםהחמישה 8ב, ג, דחורף 20:00 נקבהמרים ועזרא פליימן 9088990, 052-2689010
פתח תקוהלב לאחים - שלהבתבית לב לאחיםסולומון 12א, ג, ד19:3022:30נקבהרבקה בן סימון 052-7632706, 03-9094340
פתח תקוהערכיםמתנ"ס רמת וורברקלויזנר 13ד20:30 נקבהמוריה גבאי 054-9147494
פתח תקוה מדרשת שירת מריםסיני 25ליל שבתקיץ 21:00, חורף 20:00 נקבהמרים ועזרא פליימן 9088990, 052-2689010
פתח תקוהקרבינוביכנ"ס אור מאיריהודה הנשיא 47ד20:0022:00נקבההרב שמואל זר 050-9091515
פתח תקוהפסגותמרכז רוחני פסגותגליס 37, א. תעשיה סגולהב, ד, ה19:0022:40נקבהגב שיינה פליסקין 052-7619738, 052-7867844
צורן  ההדרים פינת החרובב ה20.0022.00זכרעידן שוחט 054-7774164
צפתיודעי בינה-הרב עשורימקלט אוהל אברהםט"ז 68 מול מלון רימוניםד20:00 נקבהגב חוה פפנהיים 050-4138219
צפת ביכנ"ס אש קודש של הרב רונן חזיזה מוצ"ש20:00 נקבהגב חוה פפנהיים 050-4138219
צפתנוה הדסהמדרשהבנה ביתך 55א-ד18:00 נקבההרבנית גיגי 052-8887375, 04-6924307
צפתלב לאחים - שלהבתמקלט העיריהרח ט"ז, צמוד לחאן האדום ליד מרכז רות רימוניםב20:0022:00נקבהחוי 052-7680238
צפתיד עזרא ושולמית-אור רפאלמקלטאנילביץא, ג20:0021:30נקבהזוהרית אילוז 052-5443357
קרית אתא משפ אפרתיבורוכוב 40א20:30 נקבהחני כהן 054-3236066
קרית אתאאור רפאלמשפ תנעמיאלשיך 4א20:00 בדר"כ נקבהמירב מורי 054-9168160
קרית אתאלב לאחים - שלהבתביכנ"ס הגדולהמיסדים 15-אולי יעברוב, ד20:3022:00נקבהאלישבע מזרחי 052-7632539, 04-9040078
קרית גתאור רפאלביכנ"ס הרב מכלוף בן יוסףקוממיות 1א, ג, ד20:30 נקבהגלית אברהם 054-2417401
קרית יםלב לאחים - שלהבתביכנ"ס תהילה לדודהרצל פינת זלמן שזרב, ד20:3022:30נקבהעליזה בן סימון 077-5030972, 052-7632760
קרית מוצקיןלב לאחים - שלהבתביכנ"ס אהל שרהגן העצמאות 10, מול משטר קהילתיג, ה20:3023:00נקבהרויטל דהאן 052-7632951
קרית עקרוןטוהרמקלט ביכנ"ס ברסלבהמורןא20:30 נקבהדניאלה 054-8464174, חיננית 054-6657569
קרית שמואלבת מלךביכנ"ס של הרב בלחסןמולדת 10ב, ה19:0021:00נקבהמירב כהן 077-2002716, 052-7115026
קרית שמונהאל המעייןמתנ"ס תקוותנושד תל חי במרכזב, ד21:00 נקבהדקלה 052-3895967 אחרי 17:00
ראש העין ישיבת אמת ושלום - כנפי יונהחפץ חיים 6ה19:3020:30נקבהגב צפורה 052-3517906
ראשון לציון משפ אלונינחל ים 40א20:30 נקבהיהודית אלוני 050-4157734
ראשון לציון ביכנ"ס בית ישראלשד' יעקב 6ג20:30 נקבהמרים תנעמי 053-2216481
ראשון לציון ביכנ"ס לב הנחלהתקומה 12א20:30 נקבההרבנית פרץ 050-7555719
ראשון לציוןמדרשת מרגליתביכנ"סעזרא 43א, ד20:30 נקבהקרן שהרבני 03-9443623
ראשון לציון ביכנ"ס דגל דודתורה ועבודה 40ג21:0022:30נקבהאיווט סופר 9514612, 050-8491022
ראשון לציוןללמוד וללמדאהל יעקבחפץ חיים 1א20.3021.30זכרר אייל בן זיקרי 050-2588888
ראשון לציוןלב לאחים - שלהבתמשפ גאולה גוליאברהם טביב 33ג20:3022:00נקבה052-7151561
ראשון לציון ביכנ"ס אדמונד ספראאופירה 1ג20:00 נקבהסהר סופר 052-5393690
ראשון לציוןללמוד וללמדבי"כ קרית גניםכפר מסריק 3ג20.3021.30זכרהרב בן ציון וינטרוב 052-7657707 ושלומי לוי 054-6708138
ראשון לציוןאור רפאלביכנ"ס ישועות ישראלפופל 20 קומה 3ב20:0023:00נקבהאסתר גמבש 050-7296667
רחובותלב לאחים - שלהבתמדרשת חןמדאר 31א, ב, ג, דא-19:30 ב-20:30 ג-20:00 ד-19:00א-21:30 ב-21:45 ג-22:00 ד-21:30נקבהיעל חריר 052-7667237, שושי עודד 050-4117679
רחובות מדרשהמנשה כפרה 7א, ה20:4522:00נקבההרבנית נגר 050-8283138
רמלהלב לאחים - שלהבתמתנ"ס תורניבר אילן 37א, ג20:3022:00נקבהברכה ליבמן 052-7632727, 08-9744806, 08-9741550
רמלהדרכי מישריםביכנ"ס אהל יעקבהלילך 9ב, ד21:0022:00נקבהיפה יוספוב 052-6226302
רמלהלב לאחים - שלהבתקרית האומניםעוזי חיטמן 31א, ג20:3022:00נקבהרכזת-תהילה סרוסי 050-4112008, 052-7683596
רמלהאור רפאלביכנ"ס שומרי הגחלתבן צבי, מאחורי אברהם הלל 17 (בשדרה)א, ה21:00 נקבהבריסקמן חמדה 03-6197484, 054-8437299
רמת גןלב לאחים - שלהבתבי"ס שלוםאצ"ל פינת בן אליעזרליל שבת21:0023:00נקבההרבנית יפה סרור 03-6777625, 052-7137737, 053-3169161, 03-5748643
רמת גן מגדל משה אביב, בית כנסת בקומת קרקעזבוטינסקי 7א20:3022:00נקבהלאה טנגי 054-8462466
רמת גןאור רפאלביכנ"ס אריאלהמחתרת 18א, ד21:0022:00נקבהאביגיל כהן 052-7150499
רמת גןלב לאחים - שלהבתמקלטההגנה 41א, ב, ג, ד19:0022:00נקבההרבנית יפה סרור 03-6777625, 052-7137737, 053-3169161, 03-5748643
רעננהלב לאחים - שלהבתמרכז גולןאחוזה 198א, ד20:3022:30נקבהצופיה עודד 09-7740651, 052-7632975, 050-7588739
שדרותערכיםמאחורי בי"ס מדעים אלוןבעש"ט 1ד20:15 נקבהמאירה אלמקייס 054-8486951
שדרותחינוך עם חיוךביה"ס יסודי התורהמשה רבינו 120ג-כרגע בהפסקה19:00 נקבהמנהלת ביה"ס - גב עליזה אלגרבלי 052-7184020, טל ביה"ס 08-6891596
שלומיאור רפאלביכנ"ס הגדול ליל שבתקיץ 22:00, חורף 20:00 נקבההגעה בתיאום: צופיה לביא בשעות הבוקר 077-5353530, 052-7147059
שלומיאור רפאלבית הספר בן צבינתן אלבזג-אחת לשבועיים17:30 נקבההגעה בתיאום: צופיה לביא בשעות הבוקר 077-5353530, 052-7147059
תל אביבלב לאחים - שלהבת ותיקים 3ג20:3022:00נקבהדניאלה 058-7161846
תל אביבלב לאחים - שלהבתביכנ"ס מרכזי נוה צה"לאלוף 19ה20:3022:00נקבהאלינור 054-9006177, ברכי 053-3127665, נירית 050-2290448
תל אביבלב לאחים - שלהבתביכנ"ס קצמןהדר יוסף 8ד20:4522:30נקבהלי רוזנטל 052-7102580
תל אביבמאור עולםביכנ"ס עולי לובאיסרליש 12ב, ג, ה19:3020:00נקבהטלי 050-5845593
תל אביבלב לאחים - שלהבתביכנ"ס מרכזי לצפוןבן יהודה 126ב20:3022:30נקבהמלכה צ'סנר 052-7632639, זהבה בוזאני 050-6655302, 03-5700289
תל אביבאהבה ושלוםמשפ ברנורהגיבור האלמוני 60ב, מוצ"ש20:45 נקבהרצוי להתקשר לפני הגעה - ברנור 7397849, 050-4121908
תל אביב ביכנ"ס המרכזיהכינור 2ג20:00 נקבהגב אורית 052-5123926, 077-3001625 (אחרי 15:00)
תל אביבמסילת ישריםמשפ מדואלאסא קדמוני 6ב, דב-18:00, ד-17:45 נקבהמשרד 03-5172172 בין 10.00-13.30
תל אביבאהבה ושלום נוה חןבי"ס קהילות יעקבאלנקווה 18א21:0022:30נקבההרב ניסים אביזוב 050-3330077
הסבר במדרשות מגוון נושאי לימוד השקפה, מודעות ומוסר, חינוך ילדים, תקשורת וזוגיות, תנ"ך ומקרא ועוד במאגר מס' רמות, ממסגרות ללימוד קליל פעם בשבוע עד מסגרות עם פנימיה לבעלות תשובה בשלבים מתקדמים של חזרה בתשובה בקטגורית מדרשות נכללים מס' סגנונות לימוד:
  • מדרשות ערב לרווקות ו\או נשים -מפגש חד שבועי או דו שבועי ובו שיעורים קלילים והרצאות מתחלפות
  • מדרשות עם פנימיה- אלו מדרשות לחוזרות בתשובה בשלבים מתקדמים בהם, נלמדים לימודי יהדות אינטנסביים
    מי אנחנו?
    שיעורי תורה
    ללמוד וללמד
    ללמוד וללמד הינו אתר התנדבותי, מטרתינו לסייע במציאת שיעורים חברותא וקהילות תומכות למתחזקים, פרסום שיעורי תורה (לא מסחרי) באתר הינו חינם למטרת הכלל.