רשימה מרוכזת של שיעורי תורה, חברותא, מדרשות כוללים וקבוצות לימוד באזור שחיפשת...

תוצאות חיפוש עבור הפרמטרים הבאים סוג פעילות > עיר > נושא הלימוד > מין המשתתפים > שם המרצה
יש שאלות אנחנו כאן שלח מייל

תוצאות חיפוש

סיווג שכונהכתובתימיםמשעהעד שעהמיועד לנושאמרצהטלפון איש קשרמפה
שיעורי תורהמקלט שובי השולמיתרובע ורח נתן אלבז 18ד21.0022.00זכרחברותות רק בגמרא הרב דוד חמד 054-6509091
שיעורי תורהביכנ"ס הארי הקדושרובע טותל חי 53ד20:15 נקבהמוסר, השקפה, חגיםגב קרן דהאןקרן דהאן 053-3195551
שיעורי תורהבית כנסת "אהל שמעון" מבצע בדק 17מוצאי שבת21.00 זכרמוסר חיים אלמקייס 054-8402814
שיעורי תורהבית כנסת אהל שמעון מבצע בדק 17ב21.00 זכרגמרא חיים אלמקייס 054-8402814
שיעורי תורה רח המלך 20ד21.15 זכרמוסר חיים אלמקייס 054-8402814
שיעורי תורהביכנ"ס נתיב מאיררובע דבן אליעזרשבת   זכרמנחה ועין יעקבהרב אשר חסידים050-4188601
שיעורי תורהביכנ"ס החידארובע גיצחק הנשיא 22ליל שבת22:00:00 זכרעונג שבת - כיבוד ופרשת השבועהרב מאיר מויאלהרב שטרית 054-8431237
שיעורי תורהביכנ"ס זכרון יוסףרובע בסטרומה 5שבת   זכרגמראהרב ישראל חתוךר מרדכי 08-8557520, 055-2280205
שיעורי תורהביכנ"ס תורה וחסדרובע ברמב"ם 6א - ה11:30:0013:10:00זכרמוסר, גמרא, פרשת השבועהרב דניאל עמר052-7618316
שיעורי תורהביכנ"ס פורת יוסףרובע יפורצי הדרך 19א19:30:0021:00:00זכרפרשת השבוע והלכההרב ניסן ישראלי 054-8417042
שיעורי תורהביכנ"ס החידארובע גיצחק הנשיא 22א - ה19:00:0020:30:00זכרגמרא והלכההרב יצחק שיטריתהרב שטרית 055-6692040 054-8431237
שיעורי תורהביכנ"ס החידארובע גיצחק הנשיא 22א - ה11:30:0013:00:00זכרלמתקדמים - דף היומיהרב שלמה קדושהרב שטרית 054-8431237
שיעורי תורהישיבת מקור ישראלרובע בסטרומה 5א- ה20:30:0022:45:00זכרעין יעקב ומוסרהרב מיכאל אסולין052-7641823, 08-8660904
שיעורי תורהביכנ"ס תורה וחסדרובע ברמב"ם 6א ד ה22.0024.00זכרגמראהרב שלמה בוחבוט054-8424596
שיעורי תורהביכנ"ס תפארת רפאלסיטיהמאבק 1א-ו10.00 בבוקר11.00זכרדף היומיהרב מאיר אבוחציראאבוחצירא 054-4391818
שיעורי תורהביכנ"ס תפארת רפאלסיטיהמאבק 1א ג20:30:0022:00:00זכרגמרא והלכההרב מאיר אבוחציראאבוחצירא 054-4391818
שיעורי תורהבית המדרש קהל חסידיםרובע ז כל יום20.3021.30זכרדף היומיהרב מאיר שפרכר 054-8416761
שיעורי תורהביהכנ"ס קהל חסידיםרובע זרח אליעזר בן הורקינוסיום ה21.1522.30זכראור החיים פרשת השבועהרב מאיר שפרכר 054-8416761
שיעורי תורהביהכנ"ס רשב"י גלעד 4א ג ה19.00 זכרמוסר עמיחי עוזרי 054-8416274
שיעורי תורהביהכנ"ס רשב"י גלעד 4ה19.0020.45זכרחברותות עמיחי עוזרי 054-8416274
שיעורי תורהביכנ"ס פורת יוסףרובע יפורצי הדרך 19כל יום8.0010.00זכרדף היומיהרב יוסף לויהרב ניסן ישראלי 054-8417042
שיעורי תורהביכנס" ילדי שגיא ויעקברובע אאילת 4א-ו9.1510:15:00זכרגמראהרב אורן דהןאילן גוזל 052-6652166
שיעורי תורהביכנס" ילדי שגיא ויעקברובע אאילת 4א - ה20:15:0021:15:00זכרנושאים מגווניםמרצים מתחלפיםאילן גוזל 052-6652166
שיעורי תורה הפלמ"ח 17א ב ג19.30 זכרמוסר יוסף שניאור 0548473573
שיעורי תורהכפתור החוליות   9.3012.30זכר   
שיעורי תורהכפתור החוליות  א ג ה16.0018.30זכר   
שיעורי תורהביכנ"ס בית אהרןרובע באבן גבירול 4כל יום21:00:0023:00:00זכרגמראהרב רחמים כהן052-7649261
שיעורי תורהביכנ"ס אהל חייםרובע דבבי"ס שחר רח המפרץא - ה11:00:0013:00:00זכרפרשת השבוע וגמהרב גדעוןהרב אהרן כהן 054-8450228
שיעורי תורה רח כנרת 67ג20.45 זכרמוסר אמיר 052-7651611
שיעורי תורהביכנ"ס תורה וחסדרובע ברמב"ם 6א - ה19:30:0020:45:00זכרגמרא והלכותהרב אברגלהרב דניאל עמר 052-7618316
שיעורי תורהביכנ"ס אהל חייםרובע דבבי"ס שחר רח המפרץב20:00:0021:30:00זכרמוסר והלכותהרב אהרן כהן054-8450228
שיעורי תורה החרמון 14א20.30 זכרגמרא ופרה"ש יצחק כהן 052-8221135
שיעורי תורהפורת יוסף פורצי הדרךליל שבת  זכרפרשת שבוע, הלכות, עונג שבתהרב ניסן ישראליהרב ניסן 08-8531576
שיעורי תורהמתנ"ס תקוותנורובע בהמעפילים 21ד20:30:0022:00:00זכרמוסר והלכהיניב בירןיניב 050-4119666
שיעורי תורהביכנ"ס רשב"ירובע ודב גור 42א - ה17:00:0018:00:00זכרפרשת השבוע [תפילת מנחה] מנחם 054-4226000
שיעורי תורהבמקלטונתן אלבז 17ב  נקבה יעל0504119178
שיעורי תורהביכנס" ילדי שגיא ויעקברובע אאילת 4מוצאי שבת20:30:0022:00:00זכרנושאים מגווניםמרצים מתחלפיםאילן גוזל 052-6652166
שיעורי תורהביכנ"ס לב יצחקרובע ורח מיכאלשוילי 28 בכל יום20:00:0022:00:00זכרגמרא, פרשת שבועהרב מאיר ועקנין050-4194021
שיעורי תורהביכנ"ס אחוות ישראלרובע יארח כינרת 67כל יום19:00:0020:30:00זכרגמרא ומוסרהרב פדידה050-4114546
שיעורי תורהישיבת מקור ישראלרובע בסטרומה 5ליל שבת21:00:0001:00:00זכרגמרא והרצאותהרב מיכאל אסולין052-7641823 אסולין
שיעורי תורהביכנ"ס אהל חייםרובע דבבי"ס שחר רח המפרץא - ה17:30:0018:30:00זכרעין יעקבהרב גדעוןהרב אהרן כהן 054-8450228
שיעורי תורהביכנ"ס אהל חייםרובע דבבי"ס שחר רח המפרץשבת15:00:0016:00:00זכרגמראהרב אשרהרב אהרן כהן 054-8450228
שיעורי תורהביכנ"ס תפארת רפאלסיטיהמאבק 1א - ה19:30:0020:30:00זכרגמראהרב מאיר אבוחציראאבוחצירא 054-4391818
שיעורי תורהביכנ"ס מגן יוסףרובע טראש פינה, ליד המתנ"סליל שבת20:00:0022:00:00זכרפרשת שבוע, מוספרהרב בן ציון קרדיבו ציון קרדי 052-7150442
שיעורי תורהביכנ"ס החדשסיטיהעצמאות 39שבת17.4518.45זכרהלכההרב שמואל טולידנואבישי 058-4150707 הרב טולידנו 054-8404256
שיעורי תורהביכנ"ס החדשסיטיהעצמאות 39כל יום17:30:0018:30:00זכרהלכההרב שמואל טולידנוהרב טולידנו 054-8404256
שיעורי תורהביכנ"ס החדשסיטיהעצמאות 39ג20:30:0021:45:00הכלפרשת שבוע ומוסרהרב שמואל טולידנואבישי 058-4150707 הרב טולידנו 054-8404256
שיעורי תורהמדרשיה סולם יעקברובע טוברוריה 1כל יום17:00:0019:00:00זכרפרשת שבועהרב יעקב רביהרב רבי 052-3640069
שיעורי תורהמדרשיה סולם יעקברובע טוברוריה 1כל יום19:00:0020:00:00זכרהשקפה ומוסרהרב יעקב רביהרב רבי 052-3640069
שיעורי תורהמדרשיה סולם יעקברובע טוברוריה 1ה20.0021.45זכרפרשת השבועהרב שמעון מויאלהרב רבי 052-3640069
שיעורי תורהבמקלט נתן אלבזשישי9.0011.00זכרכללי לוי ממן 054-8443838
שיעורי תורה המלך יהוא 20ד21.15 זכרמוסר חיים אלמקייס 054-8402814
שיעורי תורהביכנ"ס תפארת רפאלסיטיהמאבק 1ה21:00:0022:00:00זכרפרשת שבוע אבוחצירא 054-4391818
שיעורי תורהביכנ"ס פורת יוסףרובע יפורצי הדרך 19ב ג ד ה19:30:0021:30:00זכרגמראהרב יוסף לויהרב ניסן ישראלי 054-8417042
שיעורי תורהבי"כ "שערי רחמים" רח כפתור החולותא ג ה19.0020.30זכרכללי לוי ממן 054-8443838
שיעורי תורהבי"כ "שערי רחמים" רח כפתור החולותג20.3022.00זכרהבית היהודי לוי ממן 054-8443838
שיעורי תורהמתנ"ס טרובע טראשון לציון 4ב20:30 הכלמגווןמרצים שוניםיניב בירן 050-4119666
שיעורי תורהביכנ"ס אברהם אבינורובע יאנחל נעמן 1ב19.4520.45זכר  יעקב גומבו 050-4125211
שיעורי תורהרשת "סולם יעקב" ברוריה 1ב ד20.1521.15זכרמרכז לצעירים גילאי 14-16 לימוד חוויתי ופעילויותהרב יעקב רבי052-3640069
שיעורי תורהרובע ורח ציזלינג 9ליל שבת ומוצאי שבת20.30 זכרעונג שבת ומלוה מלכה מאיר וקנין 050-4194021
שיעורי תורהרובע בסטרומה 5ג19.00 זכראמונה והלכה אורי מסאלה 053-3176413
שיעורי תורהרובע גביהכנ"ס החיד"אג20.3022.00זכראמונה והלכה אורי מסאלה 053-3176413
שיעורי תורהביהכנ"ס בית יעקב חיים חורי 6ג ה ומוצש"ק20.30 זכרמוסר ופרשת שבוע אלירן בוחניק 054-8433252
שיעורי תורהביהכנ"ס בית יעקב חיים חורי 6ה20.30 זכר4 שיעורים מוסר גמרא וכו אלירן בוחניק 054-8433252
שיעורי תורהביכנ"ס קול יעקברובע השלום שבזי 11ב20:45 נקבהזוגיותאורטל בן יוסףטליה 054-9451251
שיעורי תורהמתנ"ס תקוותנורובע בהמעפיליםד19:00 נקבהאמונה ובטחון, דמיון מודרךגב חמוטלחמוטל 050-4149231 (ערכים)
שיעורי תורהביכנ"ס אור יצחקסיטיהציונות 10שבת14:00 נקבהפרשת השבוע, אקטואליה, הלכההרבנית יפה בן שטריתרכזת ערכים - יפה בן שטרית 050-4119148
שיעורי תורהרובע ומיכשוילי 28ב20:15 נקבהמגווןמרצות מתחלפותהרבנית וקנין 054-8454942
שיעורי תורהביכנ"ס קול יעקברובע השבזי 8שבתבין מנחה לערבית נקבהפרשת השבוע ואקטואליהרבניות שונותרכזת ערכים - יפה בן שטרית 050-4119148
שיעורי תורהמתנ"ס ה' טנהרובע השמואל הנגיד 9ג10:00 בבוקר נקבהפרשת השבוע, הלכות שבת, אקטואליההרבנית בן זקימשרד 08-8555438, בן זקי 052-7604658
שיעורי תורהביכנ"ס אור החייםרובע יישעיה הנביא, ליד המשטרהא19:30 נקבהמגווןהרבנית בן זקילבנה 053-3107442, בן-זקי 052-7604658
שיעורי תורהביכנ"ס פניני דודסיטיהקליטה 1ב20:15 נקבהנושאים שונים, כולל כיבוד קלמרצים שוניםרכזת ערכים - יפה בן שטרית 050-4119148
שיעורי תורהמקלטרובע אאחי אילת 10 (אולי יחזור לגן יבנה)ד20:30 נקבההבית היהודיהרבנית אריאלה סויסהעליזה אלפסי 052-7632865
שימו לב, המידע מוגש כשירות לציבור, למערכת אין כל אחריות לטיב ואיכות השיעור ולאמינות ודיוק הפרטים כמבואר בתקנון מומלץ להתקשר טלפונית ולברר את מועדי שיעור התורה לפני ההגעה למקום
לא מצאת מקום ללמוד? חפש גם ב: חברותא | חוגי בית יהדות | ישיבות לחוזרים בתשובה | שיעורי תורה
מי אנחנו?
שיעורי תורה
ללמוד וללמד
ללמוד וללמד הינו אתר התנדבותי, מטרתינו לסייע במציאת שיעורים חברותא וקהילות תומכות למתחזקים, פרסום שיעורי תורה (לא מסחרי) באתר הינו חינם למטרת הכלל.