רשימה מרוכזת של שיעורי תורה, חברותא, מדרשות כוללים וקבוצות לימוד באזור שחיפשת...

תוצאות חיפוש עבור הפרמטרים הבאים סוג פעילות > עיר > נושא הלימוד > מין המשתתפים > שם המרצה
יש שאלות אנחנו כאן שלח מייל

תוצאות חיפוש

סיווג שכונהכתובתימיםמשעהעד שעהמיועד לנושאמרצהטלפון איש קשרמפה
שיעורי תורהביכנ"ס גאולהמרכזטשרניחובסקי 15ב21:30:0024.00זכרגמראהרב ראובן ניר052-6885884
שיעורי תורהביהכנ"ס  קליי 7א - ה7.309.30זכר  איתן 054-6188134
שיעורי תורהביהכנ"ס קליי 7א19.0022.00זכרחברותות איתן 054-6188134
שיעורי תורהביהכנ"ס רמב"םנוה שרתדבורה הנביאה 122א ג20.1521.30זכרחברותותהרב ישראל בורשט 0548476811054-8476811
שיעורי תורהביכנ"ס בית יהודה התקוהאחיעזר 2א20:00:0022.00זכרגמרא ופרשת שבועהרב חיים בראוןהרב בראון 052-7643840, בצהרים או בלילה אחרי 11
שיעורי תורהביכנ"ס יוסף חיים הגדולהתקוהדרך לוד 79א - ה20:00:0021:45:00זכרגמרא, מוסר, הלכההרב אברהם פרץעמנואל זינגול 052-7632707
שיעורי תורהביכנ"ס בית אלהתקוהנתן 59ד18:30:0020:30:00זכרעין יעקבהרב חיים בן סניורעמנואל זינגול 052-7632707
שיעורי תורהביכנ"ס שבט צופים חורביד אליהו נגבה 9שבת12.0013.00זכרפרשת השבוע והלכותהרב אהרן כהן 0525544081כהן 077-3391463, 052-3347988
שיעורי תורהביכנ"ס בכיכר סעדיהכפר שלםאסא קדמוניד19:45:0020:45:00זכרעין יעקב - לצעיריםיעקב לויהרב עמנואל 052-7632707
שיעורי תורהביכנ"ס אליהו הנביאעזראשתולים 27א-ה18:00:0020:00:00זכרגמרא, הלכה, מוסרהרב עזרא טרב 054-8440626הרב שמואל הרש 052-7632697, יוסי לוי 052-7632720
שיעורי תורהביהכנ"ס הגדולמרכזדיזנגוף 312א- ד19:30:0020:20:00זכרגמראהרב יהודה שרייברהרב שרייבר 050-4170352
שיעורי תורהבית אליהו לעולי לובהדר יוסףרח מרקא20:00:0021:00:00זכרפרשת השבוע ומוסרהרב אמינובהרב אמינוב 052-7668318
שיעורי תורהבי"כ הרמב"ם קרית שלוםהקשת 49שבת 14:30:0015:30:00זכרפרשת השבוע והשקפההרב אדיר עמרוצי הרב יצחק עמרוצי 054-8407856
שיעורי תורהבי"כ גבורת אליהויפועירית 7, יפו גכל יום10:30:0012:30:00זכרפרשת השבוע, הלכותשאול כהןשמעון כהן 054-8893536
שיעורי תורה שיח יצחקיפוקהילת קנדה 8, יפו דכל יום17:45:0018:30:00זכרהלכה ופרשת השבועהרב מאיהשמעון כהן 054-8893536
שיעורי תורה שיח יצחקיפוקהילת קנדה 8, יפו דכל יום18.3019.30זכרדף היומי - למתחזקיםהרב מאירשמעון כהן 054-8893536
שיעורי תורהביכנ"ס נפלאות ישראל אלמגור 18 ק"קה19:3020:45זכרגמראהרב צבי ולדמןהרב צבי 050-4115746
שיעורי תורהסניף כסא רחמיםקרית שלוםאור החיים 39א21:00:0023:00:00זכרשיעור בזוגיותהרב אדיר עמרוצי 050-3763003
שיעורי תורהסניף כסא רחמיםקרית שלוםאור החיים 39ב21:00:0023:00:00הכלאקטואליה והלכההרב אדיר עמרוצי 050-3763003
שיעורי תורהבי"כ שבט צופים חורביד אליהו נגבה 9א20:00:0021:30:00זכרהלכותהרב אהרן כהןכהן 077-3391463, 052-3347988, 052-5544081
שיעורי תורהביכנ"ס זכרון קדושיםהדר יוסףהדר יוסף 8ד19:15:0020:30:00זכרפרשת השבועהרב שלמה לוינשטייןהרב אמינוב 052-7668318
שיעורי תורהביכנ"ס יוסף חייםהתקוהדרך לוד 79שבת  זכרשלשה שיעורים שוניםהרב אברהם פרץעמנואל זינגול 052-7632707
שיעורי תורהביכנ"ס באר מים חייםיד אליהופלמ"חג21:30:0022:30:00זכרמוסר וחיזוקהרב אברהם ישראל077-5061086, 03-5061086
שיעורי תורהביהכנ"ס גבורת ישראלמרכזבר כוכבא 54ב, ד20.0022.00זכרגמרא, פרשת שבועהרב יצחק רוזנצוייג077-3002994, 054-8589232
שיעורי תורהביכנ"ס חממיכפר שלםמנחם מדמוןא20:30:0022:00:00זכרגמרא, פרשת השבוע, מוסרהרב צארוםהרב עמנואל 052-7632707
שיעורי תורהביכנ"ס חממיכפר שלםמנחם מדמוןב ד19:30:0021:30:00זכרגמראהרב חדדהרב עמנואל 052-7632707
שיעורי תורהביכנ"ס מגן דודכפר שלםאסא הקדמוני, ליד מכולת דני שופב ד18:00:0019:00:00זכרגמרא ומוסרהרב עמנואלהרב עמנואל 052-7632707
שיעורי תורה שיח יצחקיפוקהילת קנדה 8, יפו דשבת15:00:0016:30:00זכרהלכההרב מאירשמעון כהן 054-8893536
שיעורי תורהביכנ"ס הבוכרי המרכזיתל כבירארבר 10ליל שבת20:00:0021:00:00הכלפרשת השבוע ואקטואליההרב אדיר עמרוצי הרב יצחק עמרוצי 054-8407856
שיעורי תורהביכנ"ס שושניהתקוהעברי 17ה19:30:0020:30:00זכרפרשת השבוע ואקטואליההרב יוסף חזקיהועמנואל זינגול 052-7632707
שיעורי תורהביכנ"ס שערי תפילהבבליצירלסון 10כל יום6.1507:00:00זכרגמראהרב אליהו טחןשמואל ברדה 054-8406041
שיעורי תורהביכנ"ס בן פורתיד אליהוגליפולי 2שבת14:00:0015:00:00הכלהלכות, מוסר , גמראהרב ישי עזראהרב ישי 052-7679404, עמנואל זינגול 052-7632707
שיעורי תורהביכנ"ס בן פורתיד אליהוגליפולי 2א- ה17:30:0019:45:00זכרהלכה, גמרא, מוסרהרה"ג ר ניסים דייןהרב ישי 052-7679404, עמנואל זינגול 052-7632707
שיעורי תורהמלון דבורהמרכזבן יהודה פינת גורדוןא-ה17.0020.30זכרשיעורים מתחלפים, כולל ארוחה קלה הרב נפתלי שטרן 054-8433915
שיעורי תורהמלון דבורהמרכזבן יהודה 87 ק"בא-ה9.3013:00:00זכרחברותות ושיעורים הרב ישראל אונגר 057-3120078
שיעורי תורהביכנ"ס שלום וצדקהפלורנטיןמרכולת 16א - ה17:00:0017:45:00זכרגמראהרב אליהו יצחק03-6182426
שיעורי תורהמתנ"ס מגידמרכזנורדאו 63שבת15:45 הכלמשתנההרב ברדבורה 052-6066475
שיעורי תורהביכנ"ס יוסף חייםהתקוהדרך לוד 79שבת17:30:0018:30:00זכרזוהרהרב ישראל יצחקיעמנואל זינגול 052-7632707
שיעורי תורהביכנ"ס יוסף חייםהתקוהדרך לוד 79שבת18:30:0019:30:00זכרבן איש חי, הלכותהרב אברהם כהןתהלה 050-5950034
שיעורי תורהביכנ"ס יוסף חייםהתקוהדרך לוד 79ליל שבת21:30:0022:30:00זכרהלכות, עונג שבתהרב אברהם כהןתהלה 050-5950034
שיעורי תורהביכנ"ס ישועת ישראלשפיראחכמי ישראל 90ב20:45:0022:00:00זכרגמראהרב מיכאל ארבובהרב ארבוב 052-7134589
שיעורי תורהביכנ"ס ישועת ישראלשפיראחכמי ישראל 90ד21:00:0022:00:00זכרפרשת שבועהרב מיכאל ארבובהרב ארבוב 052-7134589
שיעורי תורהביכנ"ס ישועת ישראלשפיראחכמי ישראל 90שבת17:00:0017:30:00זכרהלכההרב מיכאל ארבובהרב ארבוב 052-7134589
שיעורי תורהמדרשת שורשיםמרכזאחד העם 61-כתובת זמנית!ב20:00:00 הכלנושאים שוניםמרצים שוניםמזכירות שורשים: 03-5603243, או באתר
שיעורי תורהביכנ"ס עזרה ותושיהעזראשורשים 6א - ה20:30:0022:00:00זכרשיעורים לגמרא ומוסר, כיבוד קל הרב עמנואל זינגול 052-7632707
שיעורי תורהביכנ"ס רמב"םנוה שרתדבורה הנביאה 122ליל שבת21:00:0023:30:00זכרדברי תורה, עונג שבתהרב דבהרב דוב 057-3102129
שיעורי תורהביכנ"ס רמב"םנוה שרתדבורה הנביאה 122שבת13:00:00 זכרגמראהרב דובהרב דוב 057-3102129
שיעורי תורהבמקלטתל כבירזלמן שז"רא21:00:0022:00:00זכרעין יעקב, הלכה, מוסרהרב מלכיאל יצחקוב050-9766686, 058-3266607
שיעורי תורהביכנ"ס משעןנאות אפקהשלונסקי 6ליל שבתאחרי ערבית זכרפרשת שבוע הרב משה פרייליך 052-3221698
שיעורי תורהביכנ"ס משעןנאות אפקהשלונסקי 6שבתשעה לפני מנחה זכרגמרא הרב משה פרייליך 052-3221698
שיעורי תורהשער הרחמים, במרכז המסחרישכון לבראלי 18א ג ה20:20:0022:00:00זכרגמרא, פרשת שבועהרב נתן מוצרפי050-4125387
שיעורי תורהכולל של הרב פריינטהיפוליד השעוןד18:00:0019:00:00זכרפרשת שבועהרב חיים בראון052-7643840
שיעורי תורהביכנ"ס אהל אלעזרהתקוההתקוה 73א - ה11.1513.15זכרמוסר, הלכה, אגדההרב עמדדיהרב אליהו חכם 050-6705526
שיעורי תורה קם 38א ד20.00 זכרמוסר אהרו בסר 054-3431157
שיעורי תורהיד אליהוהפלמ"ח 40א21.30 זכרפרה"ש ומוסר משה 050-7705400
שיעורי תורה הפלמ"ח 40ג21.30 זכרפרה"ש ומוסר משה 050-7705400
שיעורי תורהיד אליהוהפלמ"ח 40ד21.30 זכרפרה"ש ומוסר משה 050-7705400
שיעורי תורהבית כנסת הטייסים הטייסים 14שישי22.00 זכרפרה"ש ומוסר משה 050-7705400
שיעורי תורהביכנ"ס הגדולמרכזאלנבי 110ה21:00:0023:00:00הכל מרצה אורח ואח"כ הרב זמיר כהןמשה חיים 054-5557766, מיכל 054-9914048
שיעורי תורהביכנ"ס תהילת אביב שרגא פרידמן 2ב21.3022.30נקבהפרה"ש ע"פ הקבלה כולל עצות לחיים מאוזנים ובריאיםהרבנית גניעדי 054-2601878
שיעורי תורהביכנ"ס רמב"םנוה שרתדבורה הנביאה 122ב 20:00:0021:30:00זכרגמראהרב דובהרב דוב 057-3102129
שיעורי תורהביכנ"ס בית ישראליפוחלמית 7, יפו דכל יום17:00:0018:00:00זכרהלכה ופרשת שבועהרב יעקב מדןמאיר 052-7651289
שיעורי תורהביכנ"ס בית ישראליפוחלמית 7, יפו דכל יום18:00:0019:00:00זכרמגראהרב יעקב מדןמאיר 052-7651289
שיעורי תורהביכנ"ס מגן דודכפר שלםיהודה הצעיר 15ב ה19:00:0020:30:00זכרגמרא ומוסרהרב יוסףהרב עמנואל 052-7632707
שיעורי תורהביכנ"ס שערי תפילהבבליצירלסון 10גרבע שעה אחרי מעריב זכרפרשת שבועהרב ברדההרב שמואל ברדה 054-8406041
שיעורי תורהכולל תל ברוךתל ברוךקפריסין 18ד18:00:0019:00:00זכרהלכההרב בוטבול הרב רודרמן 052-6160500, 052-7676048
שיעורי תורהביכנ"ס פיירובתל כבירשזר 33שבת14:00:0015:00:00זכרעין יעקב, הלכה, מוסרהרב מלכיאל יצחקוב050-9766686, 058-3266607
שיעורי תורהבית כנסת הלויהתקוההתקוה 73א - ה 13:00:00זכר  הרב ציון זינגול 052-7632714
שיעורי תורהביכנ"ס שלום וצדקהפלורנטיןמרכולת 16א - ה13.0014:00:00זכרפרשת שבוע והלכותהרב אליהו יצחקשלומי מרזן 052-7131923
שיעורי תורהבית כנסת בן פורתיד אליהוגליפולי 2, פינת נגבהא20:00:0021:00:00זכר  שמואל גומבו 052-7165654
שיעורי תורהביכנ"ס עולי לוביפוחיננית 1ב19:45:0020:45:00זכר  שמוליק קסלר 054-8446897
שיעורי תורהביכנ"ס תהילת אביברמת אביבשרגא פרידמן 2ב20.15 נקבה ההרב דוד קדםעדי 054-2601878
שיעורי תורהביכנ"ס קוזניץכיכר המדינהויצמן 71ד21:00 נקבהאקטואליה ויהדותגב חנה ברנשטייןשרה רקנטי 050-6736689
שיעורי תורהביכנ"ס שבזייחיאלי 4ה20:30 הכלשלום בית. אפשרות לקבל הכוונה וייעוץ לזוגות.הרב בועז בצלאלימשרד 03-5172172 בין 10:00 ל-13:30
שיעורי תורהכולל זכר שלמה בית כנסת הגדול דיזנגוף 312ה20.3021.30זכרבעמקה של תורה על פרשת השבועהרב הלוירועי 058-5445475
שיעורי תורהכולל זכר שלמה בית כנסת הגדול דיזנגוף 312ג19.3020.00זכראותיות הקודש וסודות הבריאהפרופ למתמתיקה חיימוביץרועי 058-5445475
שיעורי תורה     זכר   
שיעורי תורהיד אליהו    נקבה הרבנית כרמלה נאור0
שיעורי תורהמדרשת אור בצרון ביצרון גינזבורג 8אחורף 19:15, קיץ 20:00 נקבההלכות, פרשת השבוע, חינוךהרבנית חיהמזל לוי 5625417, 052-7945237
שיעורי תורהמדרשת אור בצרון ביצרון גינזבורג 8בחורף 19:15, קיץ 20:00 נקבהחינוך, הלכות, אקטואליההרב חממימזל לוי 5625417, 054-7945237
שיעורי תורהביכנ"ס מגן דודהתקוהחנוך פינת דוחןשבת14:1015:10נקבהפרשת השבועהרבנית יפה יום טובהרבנית יפה יום טוב 050-8699834
שיעורי תורהמתנ"ס בית דניהתקוההתקוה 10, פינת כבירא15:0016:00נקבהאקטואליההרבנית יפה יום טובהרבנית יפה יום טוב 050-8699834
שיעורי תורהביכנ"ס בן פורת יד אליהו לוחמי גליפולי 2 בחורף 19:00, קיץ 20:3021:30נקבההבית היהודיהרבנית מרים יזדירב ביכנ"ס הרב עזרא בשעות הערב - 052-7679404
שיעורי תורהביכנ"ס בן פורת יד אליהו לוחמי גליפולי 2 שבת 12:0013:00נקבהפרשת שבועהרב מנשהרב ביכנ"ס הרב עזרא בשעות הערב - 052-7679404
שיעורי תורהביכנ"ס היכל הנסכפר שלםהטייסים 49ב19:0021:30נקבהאקטואליההרבנית יפה יום טוב הרבנית יפה יום טוב 050-8699834
שיעורי תורהביכנ"ס הגדול (כולל "זכר שלמה")מרכזדיזנגוף 312א19:3021:00נקבההשקפה, הלכות ופרשת שבועהרבנית שרייברהרבנית שרייבר 050-6775552
שיעורי תורהביכנ"ס בן פורת יד אליהו לוחמי גליפולי 2 א19:3021:00נקבהנושאים שוניםהרבנית הלןרב ביכנ"ס הרב עזרא בשעות הערב - 052-7679404
שיעורי תורהביכנ"ס יחזקאל ע"ש אור החייםעזראיהונדב 5א19:00 נקבהכוחה של תפילההרבנית יפה יום טובהרבנית יפה יום טוב 050-8699834
שיעורי תורהביכנ"ס אליהו הנביאעזראשתולים 27שבתקיץ 15:30, חורף: 15:00 נקבהפרשת השבועהרבנית יפה יום טובהרבנית יפה יום טוב 050-8699834
שיעורי תורהביכנ"ס משכן הכהניםכיכר המדינהשד הציונות 20דחורף 19:30, קיץ 20:00 נקבה1.הלכות ומנהגים 2.הרצאה משתנההרבנית רחל גליק + מרצים מערכיםהרבנית רחל גליק 050-4119526 (ערכים)
שיעורי תורהבי"ס קהילות יעקבכפר שלםאלנקווה 18ג21:0022:30נקבהמשתנה הרב ניסים אביזוב 050-3330077
שיעורי תורהביכנ"ס אור ציוןעזראתמוז 24ב19:30 נקבהאקטואליההגב חדוה פלורנטין משפ פלורנטין 5705822, 052-7169193
שיעורי תורהמרכז קהילתי "משמעות"רמת אביבברודצקי 17א20:00 נקבההשקפה והלכותצפורה דהן והרב ליבי לסירוגיןאחראית: הנדי 052-7676856, 15 ₪. להרשמה: חני 5749586, אפשר להשאיר הודעה
שיעורי תורההגוש הגדולרמת אביבדימטרי שוסטקוביץ 18אחורף 20:30, קיץ 21:00 נקבהחינוך וזוגיותהגב תמי יהלחני 5749586
שיעורי תורהביכנ"ס הפועל המזרחי שפיראישראל מסלנט 22א19:30 נקבהפרשת השבוע ואקטואליההגב חדוה פלורנטין משפ פלורנטין 5705822, 052-7169193
שיעורי תורהמתנ"ס רעותכרם התימניםהאר"י 10ב  נקבהאקטואליההרבנית יפה יום טובהרבנית יפה יום טוב 050-8699834
שיעורי תורהביכנ"ס שיח יצחקיפו ד'קהילת קנדה 8א, גא-10:30, ג-11:0012:45נקבהפרשת שבוע, הבית היהודי, חינוך ילדים, נושאים שוניםא-הרבנית בן סניור, ג-הרבנית שולמית ארביבנטלי 050-4188163
שיעורי תורהביכנ"ס היכל דודיד אליהומרגולין פינת קיששבתקיץ 13:00, חורף 12:30 נקבהפרשת שבועהרבנית ז. עזראהרבנית ז. עזרא 053-3119312
שיעורי תורהמרכז קהילתי "משמעות"רמת אביבברודצקי 17א10:30 בבוקר12:00נקבהחינוך ילדיםהגב פסי זנגר20 ש"ח. להרשמה: חני 5749586
שיעורי תורהמשתנהבבלי ב20:0022:00נקבהפרשת השבוע, אקטואליה, שמירת הלשוןהרבנית מינדי גולומבקלבירור כתובת: אסתר אוחנה 052-7179211
שיעורי תורהמדרשת אור בצרון ביצרון גינזבורג 8שבת12:30 נקבהאמירת תהילים, 2 שיעורים-מוסר ואקטואליההרבנית ציונה והרבנית חוה יומטובמזל לוי 5625417, 054-7945237
שיעורי תורהביכנ"ס גבורי ישראליד אליהוהמערכה 37דחורף 19:00, קיץ לברר נקבהאקטואליההרבנית יפה יום טובהרבנית יפה יום טוב 050-8699834
שימו לב, המידע מוגש כשירות לציבור, למערכת אין כל אחריות לטיב ואיכות השיעור ולאמינות ודיוק הפרטים כמבואר בתקנון מומלץ להתקשר טלפונית ולברר את מועדי שיעור התורה לפני ההגעה למקום
לא מצאת מקום ללמוד? חפש גם ב: חברותא | חוגי בית יהדות | ישיבות לחוזרים בתשובה | שיעורי תורה
מי אנחנו?
שיעורי תורה
ללמוד וללמד
ללמוד וללמד הינו אתר התנדבותי, מטרתינו לסייע במציאת שיעורים חברותא וקהילות תומכות למתחזקים, פרסום שיעורי תורה (לא מסחרי) באתר הינו חינם למטרת הכלל.