רשימה מרוכזת של שיעורי תורה, חברותא, מדרשות כוללים וקבוצות לימוד באזור שחיפשת...

תוצאות חיפוש עבור הפרמטרים הבאים סוג פעילות > עיר > נושא הלימוד > מין המשתתפים > שם המרצה
יש שאלות אנחנו כאן שלח מייל

תוצאות חיפוש

סיווג שכונהכתובתימיםמשעהעד שעהמיועד לנושאמרצהטלפון איש קשרמפה
מדרשיות לנוערביכורי ענבים משכן אלעזר  א ג ה18.30 זכרהלכה, מוסר ופרה"ש אלדד שיטרית 052-2169062
שיעורי תורהביכורי ענבים משכן אלעזר  ד19.00 זכרמוסר ופרשת שבוע אלדד שיטרית 052-2169062
שיעורי תורהנוה דקליםאופירה 10ב19.30 זכרמוסר והלכה דניאל מריאן 054-8454743
שיעורי תורהנוה דקליםאופירה 10ה21.3023.00זכרמוסר והלכה דניאל מריאן 054-8454743
שיעורי תורהנוה אלוניםההסתדרות 63א ג ה20.15 זכרמוסר והלכה דניאל מריאן 054-8454743
שיעורי תורהגבעת דייןהשבטים 5כל יום19.0020.30זכרמוסר והלכה דניאל מריאן 054-8454743
שיעורי תורהביכנ"ס בית אהרן שי עגנון 8א-ה20:30:0021:30:00זכרגמראהרב אוחיון, הרב ועקניןהרב אהרן אמסלם 050-4156947
שיעורי תורהביכנ"ס מגן אברהם רח' אשתאול, שכ' סיטיא - ה20:00:0021:00:00זכרגמראהרב פרטושאבי 052-7632864
שיעורי תורהביכנ"ס בית יוסף שפירא 38א -ה20:00:0022:00:00זכרמוסר והלכות, פרשת שבוערבנים מתחלפיםרונן שטרית 050-7470128
חברותותביכנ"ס וביהמ"ד "קרן בנימין" האיילה 9 במקלט, נאות אשקלוןא ה20:20:0021:20:00זכרגמרא למתקדמים אבי 055-6686008
שיעורי תורהביכנ"ס וביהמ"ד "קרן בנימין" האיילה 9 במקלט, נאות אשקלוןג20:30:0021:30:00זכרפרשת השבוע והשקפההרב אדרתאבי 055-6686008
שיעורי תורהביכנ"ס וביהמ"ד "קרן בנימין" האיילה 9 במקלט, נאות אשקלוןשבת17:00:0018:00:00זכרפרשת שבוע, הלכותהרב אלעד כהןאבי 055-6686008
שיעורי תורהבי"כ יד מיכאל   שרת 20ליל שבת  זכרמסע שבועי מרתק במשעולי פרשת השבוע הרב אלירן אוחנהאבי לב לאחים 052-7632864
מדרשיות לנוערביכנ"ס הטורקים קרן היסוד 6מוצ"ש  זכרמלוה מלכה סביב שולחנות ערוכים כיד המלך, מרצה אורחאבי- לב לאחים052-7632864
חברותותכולל אהל יוסף  בן גוריון, מול תחנה מרכזיתא - ה16:30:0018:00:00זכרגמרא והלכהאבי- לב לאחים052-7632864
חוגי ביתמשפ ביטון אפרים צורא20:00:0021:30:00זכרהלכההרב מאיר בוסקילה050-4155565
שיעורי תורהביכנ"ס רמב"ם ליד מתנ"ס תקוותנו, גדעון 35כל יום19:00:0020:00:00זכרגמרא תעניתהרב חן אדרי053-3189004
חברותותביהכנ"ס ברכת שמים רח אורט 24א-ה19.0020.00זכרחברותותהרב אוריוןאבי לב לאחים 052-7632864
שיעורי תורהביכנ"ס למען שמ באהבה אריה אחשיר 10א-ה19.0020.00זכרשיעור גמרא הלכה ומוסקהרב אלירן אוחנהאבי לב לאחים 052-7632864
חוגי ביתמשפ מכלוף הבדולח 10ג20:00:0022:00:00זכרגמרא והלכההרב מאיר בוסקילה050-4155565
שיעורי תורהביכ"ס נר מאיר קומה עליונה יהדות ספרד 27, נוה דקליםה21:00:0022:30:00זכרחברותות בקבוצות לכל הגילאים+שיעור, בתאום עם ראש הכולל הרב יורם מכלוףעוז רוקחהרב מכלוף 052-4445087
שיעורי תורה יהדות בריטניה 3א ב ג ד20.1522.00זכרמוסר וגמרא דניאל מכלוף052-4445087
שיעורי תורה רח טבריהשבת14.3016.00זכרהלכות דניאל מכלוף052-4445087
שיעורי תורהביכנ"ס אשכולי פז הפרדס, שכ סיטישבת14.0015.00זכרהלכה ואגדההרב אוריוןאבי- לב לאחים 052-7632864
שיעורי תורהישיבת אמת לדוד ההסתדרות, מול ביכנ"ס אהל משהא - ה19:00:0020:00:00זכרהלכותהרב אליהו הלויאבי 052-7632864
שיעורי תורהביכנ"ס אהל משה [בימ"ד חכמת שלמה] ההסתדרות 16מוצאי שבת  זכרגמראהרב אברהם בוכריסהרב ציון כהן 050-6730761
שיעורי תורהביכנ"ס אהל משה [בימ"ד קול מבשר] ההסתדרות 16א ב ד ה17:55:0019:20:00זכרגמרא והלכההרב אלירן חוריהרב ציון כהן 050-6730761
שיעורי תורהביכנ"ס אהל משה [בימ"ד חכמת שלמה ההסתדרות 16א - ה17:00:0018:30:00זכרדף היומיהרב אברהם בוכריסאבי 052-7632864 לב לאחים
שיעורי תורהביכנ"ס אהל משה [בימ"ד חכמת שלמה ההסתדרות 16א - ה20:30:0022:00:00זכרשולחן ערוך וגמראהרב שלמה כהןהרב ציון כהן 050-6730761
שיעורי תורהביכנ"ס אהל משה [בימ"ד משכן רבקה] ההסתדרות 16א - ה11:00:0012:00:00זכרהלכה ומדרשהרב חגגהרב ציון כהן 050-6730761
שיעורי תורהביכנ"ס אהל משה [בימ"ד משכן שלמה] ההסתדרות 16ו12:00:0013:00:00זכרדף היומיהרב בוכריסהרב ציון כהן 050-6730761
שיעורי תורהביכנ"ס אהל משה [בימ"ד מרכזי] ההסתדרות 16ו12:00:0013:00:00זכרהלכההרב שלמה כהןהרב ציון כהן 050-6730761
שיעורי תורהביכנ"ס אהל משה [בימ"ד משכן שלמה] ההסתדרות 16ליל שבת  זכראור החייםהרב אשר ועקניןהרב ציון כהן 050-6730761
מדרשיות לנוערביכנ"ס אהל משה [בימ"ד משכן שלמה] ההסתדרות 16א - ה17:00:0018:30:00זכרטעמי המקרא ופרשת שבועהרב אלקנה כהןהרב ציון כהן 050-6730761
שיעורי תורהביכנ"ס אהל משה [בימ"ד משכן רבקה] ההסתדרות 16ד21:00:0022:00:00זכרתנ"ךהמורה יוסף דבושהרב ציון כהן 050-6730761
שיעורי תורהביכנ"ס אהל משה [בימ"ד חוח ונזם] ההסתדרות 16שבת14:00:0015:15:00זכרגמראהרב שלמה כהןהרב ציון כהן 050-6730761
שיעורי תורהביכנ"ס אהל שמעון מגדל רח צה"ל, מאחורי בנק לאומיא - ה17:30:0019:00:00זכרגמראהרב ראובן בן דודהרב עמרם בן דוד 057-7573601
שיעורי תורהביכנ"ס דגל מחנה ראובן הלביאה 2א ב ג ה18.4520.30זכרגמראהרב יהודה בן דודהרב עמרם בן דוד 057-7573601
שיעורי תורהביכנ"ס רמב"ם ליד מתנ"ס תקוותנו, גדעון 35שבת  זכרהלכה וגמראהרב חן אדרי057-3189004
שיעורי תורהביכנ"ס גבורי ישראל קקיון, שכ אפרידרא - ה18:30:0020:00:00זכרגמרא והלכההרב משה אוחיוןאבי 052-7632864
שיעורי תורהביכנ"ס תפילת ראובן הנשיאשבת13:15:0015:00:00זכרגמראהרב אברהם איפרגןהרב עמרם בן דוד 057-7573601
שיעורי תורהביכנ"ס נוה שלום קרן היסוד 6ג19:30:0020:30:00זכרגמרא ונביאהרב אלישע ארנוןהרב ארנון 052-7631981
שיעורי תורהביכנ"ס אוהבי ישראל שיבת ציוןא - ה19:00:0020:00:00זכרהלכ הואגדההרב יוסף עמוסאבי 052-7632864
שיעורי תורהביכנ"ס בית אהרן שי עגנון 8שבת12.0013.30זכרגמרא והלכותהרב אהרון אמסלם, הרב נחמיאסהרב אמסלם 050-4156947
שיעורי תורהביכנ"ס מגן אברהם רח אשתאול, שכ סיטיא - הבין מנחה לערבית זכר הלכההרב אוריוןישעיהו אביטן 054-8406565
שיעורי תורהביכנ"ס מגן אברהם רח אשתאול, שכ סיטישבת18:00:0020:00:00זכראקטואליה, פרשת שבועהרב אוריוןישעיהו אביטן 054-8406565
מדרשיות לנוערביכנ"ס מגן אברהם רח אשתאול, שכ סיטישבת14:00:0015:00:00הכלתהיליםישעיה אביטןישעיהו אביטן 054-8406565
שיעורי תורהביכנ"ס אהל שמעון רח העבודהב ד21:00:0022:00:00זכרגמרא והלכההרב פינחס בן דודהרב עמרם בן דוד 057-7573601
שיעורי תורהביכנ"ס בית אהרן שי עגנון 8א-ה19:00:0020:00:00זכרהלכההרב אמסלםהרב אהרן אמסלם 050-4156947
חברותותביכנ"ס שבות ישראל שכ נאות אשקלון 59א- ה, ליל שבת20:15:0022:00:00זכרגמרא, מוסר, הלכה הרב מכלוף 052-4445087
חוגי ביתמשפ טוויק יפתח 5ג20:30:0022:00:00זכראמונה ובטחוןהרב חיים זיזתאללוף מתתיהו 050-4119326
חברותותמקלט ההסתדרות 63א ג ה20.1522.00זכרחברותות עם אברכים :גמרא, מוסר, אגדהכיבודשלומי זדה 054-8454743
שיעורי תורהבית כנסת בית יהודה שפירא 40שבת16:00:00 זכרהלכות שבת שלומי זדה 054-8454743
שיעורי תורהביכנ"ס אוהבי ישראל גבעת ציוןא-ה19:00:0020:30:00זכרהלכה ומוסרהרב יהודה בן דודהרב עמרם בן דוד 053-7573601
שיעורי תורהביכנ"ס נוה שלום קרן היסוד 6מוצ"ש22:00:0023:00:00זכרמוסר והלכההרב אלישע ארנוןהרב ארנון 052-7631981
שיעורי תורהבי"כ שבות יעקב אורטד20:30:0022:30:00זכרמוסרהרב יצחק פרץאבי לב לאחים 052-7632864
מדרשיות לנוערכולל הרב בלוי תחנה מרכזיתכל יום16.3018.00זכרלימוד בחברותות הרב פלדמן 052-7632883
שיעורי תורהבי"כ משכן אריאל בלפור 7א- ה19:00:0020:30:00זכרגמרא והלכההרב משה אפרתיאבי לב לאחים 052-7632864
שיעורי תורהמקלט ההסתדרות 36מוצ"ש21:0022:00הכלהלכה, מוסר ואגדההרב יאיר סרוסיהרב שלומי זדה 054-8454743
מדרשיות לנוערכולל הרב בלוי תחנה מרכזיתא, ג, ה17.0019.00זכרשיעור גמרא, משחקיה במקום הרב פלדמן 052-7632883
מדרשיות לנוערכולל הרב בלוי תחנה מרכזיתב, ג, ד18.0019.00זכרשיעור מוסר והלכה הרב פלדמן 052-7632883
שיעורי תורה הציונות 92א ג ה18.3020.00זכרמוסר והלכה מאיר נעמן 050-4161783
שיעורי תורה תירוש 1א ג19.3021.00זכרמוסר והלכה מאיר נעמן 050-4161783
שיעורי תורה אלי כהן 3/8א ג ה19.3021.00זכרמוסר והלכה מאיר נעמן 050-4161783
שיעורי תורה שיבת ציון 7א ג ה18.3020.00זכרמוסר והלכה מאיר נעמן 050-4161783
שיעורי תורה תבואת השדה 1כל יום16.4518.00זכרמוסר והלכה מאיר נעמן 050-4161783
שיעורי תורה תבואת השדה 1ליל שבת  זכרעונג שבת מאיר נעמן 050-4161783
שיעורי תורה מלכי ישראל 64ב20:00 נקבהנושאים שונים הרב עוזי ג'רבי 054-8434371
שיעורי תורהאפרידראפרסמון 31א, ג, ד20:30 נקבה  מאיה אלוש 052-8667874
חוגי ביתמשפ אלבז רוחמה משה יוליש 3/17ד19:0020:15נקבהאקטואליה, השקפה והלכה גב אורלי עזרן אלבז 08-6765038
שיעורי תורהבימ"ד כרם בנימיןנאות אשקלוןהאילה 9ד20:30 נקבהסדנאות שונות - חינוך, זוגיותסיגלית בן זכאי ורבניות נוספותאבי 055-6686008
מדרשותביכנ"ס הרמב"םגבעת ציוןגדעון 22ב-ד20:0022:00נקבהמדרשה אורה סקגו-אם בית 050-4119535
שיעורי תורהביכנ"ס דגל מחנה ראובן הלביאה 2ד18:0022:00נקבההלכה אגדה ומוסרהרב בן דודהרב עמרם בן דוד 053-7573601 (אחרי שעות הכולל)
מדרשותמדרשה ההסתדרות 32א19:0021:30נקבהמדרשה זיוה 052-7632637 [לא בצהרים]
מדרשותביכנ"ס הרמב"םגבעת ציוןגדעון 22שבת אחת לשבועיים, לתאם לפני שבת12:0013:00נקבהמדרשה אורה סקגו-אם בית 050-4119535
מדרשותמדרשהאפרידראפרסמון 31א, ג, ד20:30 נקבהמדרשה מאיה אלוש 052-8667874
חוגי ביתמשפ הרמב"ם שד הציונות 6/7ד 10:00 בבוקר12:00נקבההלכות והליכות הבית היהודי, שמירת הלשון וכיבוד הורים להתקשר לפני הגעה: נטלי 053-8299711
שיעורי תורהמקלט ההסתדרות 36ג, ה21:0022:00נקבההלכה ומוסרהרב עוזי הרב עוזי ג'רבי 054-8434371
שימו לב, המידע מוגש כשירות לציבור, למערכת אין כל אחריות לטיב ואיכות השיעור ולאמינות ודיוק הפרטים כמבואר בתקנון מומלץ להתקשר טלפונית ולברר את מועדי שיעור התורה לפני ההגעה למקום
לא מצאת מקום ללמוד? חפש גם ב: חברותא | חוגי בית יהדות | ישיבות לחוזרים בתשובה | שיעורי תורה
מי אנחנו?
שיעורי תורה
ללמוד וללמד
ללמוד וללמד הינו אתר התנדבותי, מטרתינו לסייע במציאת שיעורים חברותא וקהילות תומכות למתחזקים, פרסום שיעורי תורה (לא מסחרי) באתר הינו חינם למטרת הכלל.