רשימה מרוכזת של שיעורי תורה, חברותא, מדרשות כוללים וקבוצות לימוד באזור שחיפשת...

תוצאות חיפוש עבור הפרמטרים הבאים סוג פעילות > עיר > נושא הלימוד > מין המשתתפים > שם המרצה
יש שאלות אנחנו כאן שלח מייל

תוצאות חיפוש

סיווג שכונהכתובתימיםמשעהעד שעהמיועד לנושאמרצהטלפון איש קשרמפה
שיעורי תורהבית כנסת רמות שלוםרמותיצחק המודעי 32שבת14:00:0016:00:00זכרהלכההרב יצחק בן שטריתיוסי ביטון 054-4306786
שיעורי תורהביהכנ"ס עוז ותעצומותשכונה טרח שדרות ירושלים 68ג20.0021.00זכרשיעורי הלכה למתחזקיםהרב אורלן פרפרה0542015206
שיעורי תורהבית כנסת רמות שלוםרמותיצחק המודעי 32ב ה19:30:0020:30:00זכרמגווןהרב יצחק בן שטריתיוסי ביטון 054-4306786
שיעורי תורהישיבת בית יוסףו' החדשהאגן 1, קריה חרדיתג19:00:0020:00:00זכרהלכה ומוסרהרב גבריאל נחמניהרב נחמני 050-4119327
שיעורי תורהבית כנסת קול ברמהרמותדוד ילין, במקלטג22:00:0023.30זכרמגווןמגווןאיפרגן שמעון 052-3938493
שיעורי תורהביכנ"ס תפארת דוד ושלמהו החדשהברוש 1כל יום19.0020.00זכרהלכותהרב יונתן קמחיהרב ביטון 052-7670510
שיעורי תורהביכנ"ס תפארת דוד ושלמהו החדשהברוש 1שבת  זכרהלכותהרב אלעזר ביטוןהרב ביטון 052-7670510
שיעורי תורהבית כנסת שערי ניסיםו החדשהחן 4שבת17:45:0018:45:00זכרגמראהרב יצחק דהןרונן בוגנים 050-9799978
שיעורי תורהבית כנסת שערי ניסיםו החדשהחן 4שבת10:30:0011:15:00זכרהלכה וגמראהרב יצחק דהןרונן בוגנים 050-9799978
שיעורי תורהביכנ"ס שירת הרמב"םשכונה טהנרי קנדל 12א- ה19.0020.00זכרגמרא והלכההרב משה לבוןהרב לבון 050-9800026
שיעורי תורהביכנ"ס מרדכי היהודישכונה יאציזלינג 1א ב גבין מנחה לערבית זכרגמראהרב ינינב מלכהאלקיים יצחק 054-4495507
שיעורי תורהביכנ"ס מרדכי היהודישכונה יאציזלינג 1ד הב זכרפרשת השבועהרב יניב מלכהאלקיים יצחק 054-4495507
שיעורי תורהביכנ"ס שבטי ישראלשכונה יאישראל רוקח 30א - ה20:00:0021:00:00זכרמגווןהרב דניאל סבגשלי הרצל 052-3861235
שיעורי תורהקפה וחברותאשכונה יאהחידא 10ב20:30:0023.00הכלמגווןמרצים שוניםיעקב 050-4119328
שיעורי תורהבית כנסת בית רבקהנווה זאב ד20.0021:00:00זכרהלכה [משנ"ב] ומוסרהרב אורלן פרפרה054-2015206
שיעורי תורהבית כנסת ברכת ניסיםשכונת רמותשד הערים התאומותא20:00:0021.00זכרהלכה ומוסרהרב אורלן פרפרה054-2015206
שיעורי תורהבית כנסת רמות שלוםרמותיצחק המודעי 32ליל שבת21:30:0022:30:00זכרעונג שבתהרב יצחק בן שטריתיוסי מויאל 052-2536420
שיעורי תורהבית כנסת רמות שלוםרמותיצחק המודעי 32א- ה18.3019.30זכרגמרא והלכהרבנים שוניםיוסי מויאל 052-2536420
שיעורי תורהבית כנסת רמות שלוםרמותיצחק המודעי 32ב20:30:0022:00:00זכרהלכה יוסי ביטון 054-4306786
שיעורי תורהבית כנסת רמות שלוםרמותיצחק המודעי 32ג19:00:0020:15:00זכרהלכות שבתהרב לחיאנייוסי מויאל 052-2536420
שיעורי תורהבית כנסת רמות שלוםרמותיצחק המודעי 32ו12:00:0013:15:00זכרפרשת שבועהרב יצחק בן שטריתיוסי מויאל 052-2536420
שיעורי תורהביכנ"ס קול רינה וישועהרמות במיכאל הנגבי 6א - ה19:15:0020.00זכרגמרא, הלכה, מוסרהרב יהודה צומעי050-8742490
שיעורי תורהביכנ"ס משכן שמעוןו החדשהפרנק 14א - ה21:00:0022:15:00זכרדף היומיהרב שלום פרידמןהרב שמעון ביטון 0527632878
שיעורי תורהניחותאשכונה דמשעול סוכות 10ד20:30:0022.30הכלמגווןמרצים שוניםיעקב 050-4119328
שיעורי תורהבית כנסת רמות שלוםרמותיצחק המודעי 32ג20:30:0022:00:00זכרהלכות שבתהרב אושרייוסי מויאל 052-2536420
שיעורי תורהביכנ"ס קול רינה וישועהרמות במיכאל הנגבי 6שבת14:00:0015:30:00זכרתנ"ךהרב יהודה צומעי050-8742490
שיעורי תורהביכנ"ס תפארת דוד ושלמהו החדשהברוש 1כל יום20:30:0021:30:00זכרגמראהרב מאיר בן שאנןהרב ביטון 052-7670510
שיעורי תורהביכנ"ס משכן שמעוןו החדשההמהר"ל 3א - ה10.3012.00זכרגמרא בעיוןהרב יוסף זדהשמעון ביטון 052-7632878
שיעורי תורהביכנ"ס תפילת אליהונוה זאב א ב ד ה16:30:0017:30:00זכרגמרא בעיוןהרב יגאל לוישמעון ביטון 052-7632878
שיעורי תורהביכנ"ס בית אברהםשכונה א א - ה19:30:0020:30:00זכרגמרא, מוסר הלכההרב דוד ביטוןשמעון ביטון 052-7632878
שיעורי תורהביכנ"ס עוד יוסף חישכונה יא א ג19:45:0021:00:00זכר מוסר הלכההרב ברוך גזהיהרב אלירן 050-5996051
שיעורי תורהביכנ"ס משכן שמעוןו החדשההמהר"ל 3א - ה19:30:0020:30:00זכרגמרא בעיוןהרב דב שטיינברגשמעון ביטון 052-7632878
שיעורי תורהבינכ"ס תפילת מריםשכונה יא א- ה17:30:0018:30:00זכרגמרא, מוסר הלכההרב מאור אלבזשמעון ביטון 052-7632878
שיעורי תורהבית הכנסת אהבת חנהנחל עשןקדושי סלוניקיא20:15:0021:30:00זכררמב"םהרב חיים פלדמןפלדמן 054-8495451
שיעורי תורהבית הכנסת האחים אוםרמותהכטג21:00:0022:30:00זכררמח"להרב חיים פלדמןפלדמן 054-8495451
שיעורי תורהבית הכנסת אהבת ציוןשכונה בהמשחרריםה20:45:0022:00:00זכררמח"ל מסילת ישריםהרב חיים פלדמןפלדמן 054-8495451
שיעורי תורהבית הכנסת רינת ירושליםשכונה ארחבת הגלבוע, הגלבוע . יש הסעותד20:30:0021.30הכלתניאהרב חיים פלדמןנופר 053-6234579פלדמן 054-8495451
שיעורי תורהמשתנה כל שבוע יש הסעותד21:30 הכלאמונה, מוסר, חיזוקהרב חגי אסרףנופר 053-6234579
שיעורי תורהבישיבה  א ב ד20.00 זכרחיזוק גיא גדנטר 052-7732482
שיעורי תורהביהכנ"ס יוסף חיים  א ג ה19.00 זכר  יוסף זאנה 054-8597505
שיעורי תורהביהכנ"ס חסד לאברהםנוה זאבבר ניסןא ג20.30 זכרכללי שניר שטרית 054-8478463
שיעורי תורה דוד אלרועי נחל עשןא ג ה19.00 זכר  שניר שטרית 054-8478463
שיעורי תורה נחל עשןא20.00 זכר  שניר שטרית 054-8478463
שיעורי תורה נחל עשןב21.00 זכרימים א ד גמרא שניר שטרית 054-8478463
שיעורי תורהביכנ"ס משפ הרב דַמְרִישכונה גגולומב שבתקיץ 16:00, חורף 15:00 נקבההלכה והשקפה, פרשת השבועהרבנית יונה חגביחג'בי 052-5513543
שיעורי תורהביכנ"ס גוזלן - שערי ניסיםשכונה ו החדשהחן 4 בניני גוזלןב21:0022:30נקבהזוגיות וחינוך ילדיםהרבנית חנה ששוןהרבנית ששון 053-3131161
שיעורי תורהביכנ"ס גוזלן - שערי ניסיםשכונה ו החדשהחן 4 בניני גוזלןד21:00 נקבהמגוון נושאים מותאם למתקדמותהרב גריינמן הרבנית ששון 053-3131161
שיעורי תורהביכנ"ס חסד לאברהםנוה זאבבר ניסן 1 - מול מס 6בחורף 20:30, קיץ 21:00 נקבהטהרת המשפחה, השקפה ועודהרבנית שרה הקלי מארגנת - גילה ג'ורג' 050-4158842
שיעורי תורהמקלט הגשר, ביכנ"ס אהבת ישראל, ליד מוניות הגשרשכונה השד היעליםב10:30 בבוקר12:30נקבה2 הרצאות: הלכות, מוסר, אקטואליההרבנית מיה שוקרון, גב חנה ששוןהרבנית ששון 053-3131161, 052-7632873
שיעורי תורהמרכז קליטה יעליםשכונה היעליםא19:00 נקבהפרשת שבוע, הלכות הרבנית חג'בי 052-5513543
שיעורי תורהביכנ"ס קול רינה וישועהרמות במיכאל הנגבי 6גקיץ 20:30, חורף 20:15 נקבהמגווןהרבנית שמחה מור יוסף, הרב יהודה צומעי נורית 052-3910013
שיעורי תורהביכנ"ס אבותשכונה א ב-כרגע בהפסקה10:00 בבוקר נקבהשמיה"ל, צניעות, טהרת המשפחה, שבתהרבנית רוחמה רווחהרבנית רוחמה 054-8429411
שיעורי תורהביכנ"ס השלוםשכונה גהשלום, ליד מכולת סויסהגקיץ 20:15, חורף 19:30 נקבהפרשת שבוע, הלכה והשקפההרבנית יונה חגביחגבי 052-5513543
שיעורי תורהביכנ"ס שירת הרמב"םשכונה טהנרי קנדל 12א20:0021:30נקבהאקטואליהמרצים שוניםהרב לבין 050-9800026
שיעורי תורהביכנ"ס אבותשכונה א ב-כרגע בהפסקה19:0021:00נקבהפרשת השבוע, שמירת הלשון, צניעותהרבנית רוחמה רווחהרבנית רוחמה 054-8429411
שיעורי תורהמרכז יום לקשיששכונה טשד' ירושליםג11:00 בבוקר12:00נקבהפרשת שבוע, מצוות וחגיםהרבנית שטיינברג054-8413987
שימו לב, המידע מוגש כשירות לציבור, למערכת אין כל אחריות לטיב ואיכות השיעור ולאמינות ודיוק הפרטים כמבואר בתקנון מומלץ להתקשר טלפונית ולברר את מועדי שיעור התורה לפני ההגעה למקום
לא מצאת מקום ללמוד? חפש גם ב: חברותא | חוגי בית יהדות | ישיבות לחוזרים בתשובה | שיעורי תורה
מי אנחנו?
שיעורי תורה
ללמוד וללמד
ללמוד וללמד הינו אתר התנדבותי, מטרתינו לסייע במציאת שיעורים חברותא וקהילות תומכות למתחזקים, פרסום שיעורי תורה (לא מסחרי) באתר הינו חינם למטרת הכלל.