רשימה מרוכזת של שיעורי תורה, חברותא, מדרשות כוללים וקבוצות לימוד באזור שחיפשת...

תוצאות חיפוש עבור הפרמטרים הבאים סוג פעילות > עיר > נושא הלימוד > מין המשתתפים > שם המרצה
יש שאלות אנחנו כאן שלח מייל

תוצאות חיפוש

סיווג שכונהכתובתימיםמשעהעד שעהמיועד לנושאמרצהטלפון איש קשרמפה
שיעורי תורהבי"כ יד לאחים שיכון דכל יום19:00:0020.00זכרשיעור למתחיליםהרב גבריאל כהן יעקב ועקנין 04-6792475 050-4102298
שיעורי תורהבביהכנ"ס שמחת אריה ורנרכל יום 19:30:0020:03:00זכרהדף היומי הרב עמוס קרעי יעקב ועקנין 04-6792475 050-4102298
שיעורי תורהבי"כ לעלוב ורנרכל ערב19:00:0020:00:00זכרהדף היומיהרב דוד אוחנהיעקב ועקנין 04-6792475 050-4102298
שיעורי תורהמורשת ישראל (סמוך למקווה) ורנרא ב ד ה20:45:0021:15:00זכרגמראהרב יהודה כהן יעקב ועקנין 04-6792475 050-4102298
שיעורי תורהביהכנ"ס "גור אריה" המגינים 32כל יום10.0013.00זכרגמרא, הלכה,נביא ומשניותהרב דניאלהרב ועקנין 04-6792475, 050-4102298
שיעורי תורהמורשת ישראל (סמוך למקווה) ורנרא ב ד ה21:15:0022:00:00זכרהלכות רבנים מתחלפיםיעקב ועקנין 04-6792475 050-4102298
שיעורי תורהביכנ"ס בית אל הלוייםב20:00:0021:00:00זכראגדההרב יצחק כהןדניאל חן 054-8417565
שיעורי תורה מורשת ישראל ורנרו11.0012:00:00זכראקטואליה ופרשת שבועהרב יקותיאל052-7683960
שיעורי תורהכולל השל"ה ורנרד18:00:0019:00:00זכרהלכההרב יקותיאל052-7683960
שיעורי תורהביכנ"ס אהל יוסף השלום פינת האבות, שיכון גב - ה20:30:0021:30:00זכרהלכההרב יקותיאל052-7683960
שיעורי תורהביכנ"ס אהל אברהם שיכון בא ה10.00 בבוקר13:00:00זכרמוסר, גמרא, הלכה, נביאהרב עובדיה צדקה050-4120543
שיעורי תורהביכנ"ס היכל מאיר מורדות טבריהב ד19.3020.30זכרגמרא ופרשת שבועהרב עובדיה צדקה050-4120543
שיעורי תורהאהל יוסף (מאיר צמח) השלום פינת האבות, שיכון גא ה17:00:0021:15:00זכרגמרא, הלכה, מוסרהרב ארז גוט ועוד רבניםהרב ארז גוט 052-7132282
שיעורי תורהאהל יוסף (מאיר צמח) השלום פינת האבות, שיכון גשבת13:00:00 זכרפרשת שבוע, הלכה, מוסרהרב ארז גוט ועוד רבניםהרב ארז גוט 052-7132282
שיעורי תורהביכנ"ס אהל יוסף השלום פינת האבות, שיכון גשבתאחרי נץ החמה זכרהלכההרב יקותיאל052-7683960
שיעורי תורהביכנ"ס היכל משה השלום פינת חזון איששבתשעה לפני מוצ"ש זכרבהלכההרב יקותיאל052-7683960
שיעורי תורהמדרשת בת המלך במקלטשיכון דהרב משאש 4א20:0021:30נקבהפרשת שבוע, אקטואליה והלכותגב שולמית אברהםגב שולמית אברהם 052-7661977
שיעורי תורהביכנ"ס אהל יהודהמורדות טבריהצאלון 8ג20:30 נקבההבית היהודי, טהרת המשפחה אסנת 053-7716709
שימו לב, המידע מוגש כשירות לציבור, למערכת אין כל אחריות לטיב ואיכות השיעור ולאמינות ודיוק הפרטים כמבואר בתקנון מומלץ להתקשר טלפונית ולברר את מועדי שיעור התורה לפני ההגעה למקום
לא מצאת מקום ללמוד? חפש גם ב: חברותא | חוגי בית יהדות | ישיבות לחוזרים בתשובה | שיעורי תורה
מי אנחנו?
שיעורי תורה
ללמוד וללמד
ללמוד וללמד הינו אתר התנדבותי, מטרתינו לסייע במציאת שיעורים חברותא וקהילות תומכות למתחזקים, פרסום שיעורי תורה (לא מסחרי) באתר הינו חינם למטרת הכלל.