רשימה מרוכזת של שיעורי תורה, חברותא, מדרשות כוללים וקבוצות לימוד באזור שחיפשת...

תוצאות חיפוש עבור הפרמטרים הבאים סוג פעילות > עיר > נושא הלימוד > מין המשתתפים > שם המרצה
יש שאלות אנחנו כאן שלח מייל

תוצאות חיפוש

סיווג שכונהכתובתימיםמשעהעד שעהמיועד לנושאמרצהטלפון איש קשרמפה
שיעורי תורהבי"כ היכל אלעזר יהודה הלוי 47שבת15:00:0017:30:00זכרנושאים שונים ואקטואליההרב אורי לויןהרב לוי 054-8438644
שיעורי תורהביכנ"ס מרכזי  ה20:00:0021:30:00זכרפרשת שבוע וגמראהרב יצחק רוזנצוויג054-8589232
שיעורי תורהביכנ"ס משכן שמעיה יוסף קארו 3ה21:00:0022:30:00הכלמוסרהרב רפאל זרהרב זר 050-8754477
שיעורי תורהביכנ"ס עץ חיים סעדיה חתוכה 70ג21:00:0023:00:00הכלהלכה ואקטואליה, פ.שבועהרב רפאל זרמשה קלבו 054-6663117
שיעורי תורהבי"כ בית אל (נימני) הרצל 21א - האחרי ערבית זכרא ב - גמרא, ג ד ה - מגווןהרב שלמה טובים רב העיר ועוד מרציםהרב בן שושן 052-7119057
שיעורי תורהבי"כ בית אל (נימני) הרצל 21שבת15.00 זכרפרשת השבוע הרב טוביםהרב בן שושן 052-7119057
שיעורי תורהביכנ"ס היכל חיים  א - ו7.4508:45:00זכרפרשת השבוע ואקטואליההרב מוצרפימוצרפי 050-4125387
שיעורי תורהביכנ"ס רמת יובל שכ דורוקרבאחרי ערבית זכרגמראהרב רוזנצוויג054-8589232
שיעורי תורהביכנ"ס משכן יצחק יקותיאל אדם 26ג19.30 זכרמוסר חיים אלמקייס 054-8402814
שיעורי תורהביכנ"ס בית מאיר  בילו פינת וינהוזשבת12:00:00 זכרגמראהרבנים מרדכי ברנר, ניסים נאור, שמואל אשרמשה קלבו 054-6663117
שיעורי תורהבי"כ היכל אלעזר יהודה הלוי 47א ב ג ה18.4520.00זכרא-גמרא, ב ה - הלכות שבת, ג - הלכות ברכותרבנים מתחלפיםאורי לוי 054-8438644
שיעורי תורהביכנ"ס אור הגנוז עולי הגרדום 2ד21:00:0022:30:00הכלפרשת השבוע, אמונה ואקטואליההרב עודד שרעביאורה אור 077-4335102, 050-6459631
שיעורי תורהבקראוון ליד בית הכנסת הטריפוליטאיכל יוםאחרי ערבית. שיעור של כחצי שעה זכרגמראהרב חיים שטיינברגהרב שטיינברג 050-4185656
שיעורי תורהמרכז רוחני רח בן צבי 15א ד21:00:0022:00:00זכרגמראהרב יעקב אלקייםהרב דב רוטנברג 052-7632703
שיעורי תורהבי"כ אהל משה משכן יצחק יקותיאל אדם 33א- ה17:30:0019:15:00זכרדף היומי הלכה ומוסרהרב גוטליב053-3109352
שיעורי תורהבי"כ אהל משה משכן יצחק יקותיאל אדם 33חורף בלבד - מוצאי שבת19:30:0020:30:00זכרדף היומי וסעודה רביעיתהרב גוטליב053-3109352
שיעורי תורהשערי רחמים זבוטינסקי 10ד20:30:0022:00:00זכרעיו יעקב והלכות בנימין לביוב 052-7657686
שיעורי תורהביכנ"ס צמח צדק יקותיאל אדם 33מוצאי שבת21:30:0023:00:00הכלהלכה ואקטואליההרב אדיר עמרוציאורה אור 077-4335102, 050-6459631
שיעורי תורהביכנ"ס צמח צדק יקותיאל אדם 31א - ה20:45:0021:30:00זכרגמרא והלכההרב זכאי052-7630352
שיעורי תורהביכנ"ס העירקים רמת פינקסא19:30:0021:30:00זכרפרשת השבועהרב מאיר כהן052-7110913
שיעורי תורהביכנ"ס העירקים רמת פינקסליל שבת22:00:00 זכרעונג שבת, מוסר ועבודת השםהרב מאיר כהן052-7110913
שיעורי תורהביכנ"ס יוסף חייםנוה מונסוןספיר 2שבתקיץ 17:00, חורף 15:15 הכלפרשת השבוע והלכההרב וידלהרב וידל 054-6489890
שיעורי תורהביכנ"ס יוסף חיים ספיר 2, נוה מונוסוןד20:30:0022:00:00זכרפרשת שבוע, אקטואליההרב וידלהרב וידל 054-6489890
שיעורי תורהביכנ"ס אור יצחק ויצמן 83א ב ד ה20:45:0022:00:00זכרגמרא, פרשת שבוע, הלכה משה קלבו 054-6663117
שיעורי תורהביכנ"ס העירקים רמת פינקסד20:00:0022:00:00זכרגמראהרב אסי עדניהרב כהן 052-7110913
שיעורי תורהביכנ"ס יוסף חיים ספיר 2ב20:30:0022:00:00זכרפרשת השבוע הלכה ומוסרהרב וידלהרב וידל 054-6489890
שיעורי תורהביכנ"ס עץ חיים סעדיה חתוכה 70א - ה17.0019:00:00זכרגמרא, להכה, מוסרהרב שמואל ישורוןהרב יעקב ישורון 052-5275817
שיעורי תורהביכנ"ס יוסף חייםנוה מונסוןספיר 2כל יום21.3023.00הכלחברותותהרב וידלהרב וידל 054-6489890
שיעורי תורהביכנ"ס בן איש חי הרצל 56ד21:00:0022:00:00זכרהלכות שבתהרב מאיר כהן052-7110913
שיעורי תורהביכנ"ס כתר מנחם יקותיאל אדם 33א20:45:00 הכלנושאים שוניםהרב יונתן בן משהאורה אור 077-4335102, 050-6459631
שיעורי תורהביכנ"ס מצלאוינוה רביןצפריר 3ד20:00:0021:00:00זכר  יחיאל ליברמן 054-8444324
שיעורי תורהבית כנסת צאלון 22א19:45:0020:45:00זכר  שמואל 050-4135303
שיעורי תורהמרכז הנוער  כל יום18.0020.00זכרמוסר אברהם סמגה 054-8517835
שיעורי תורה  א ד20.3022.00זכרבתאום בלבד. הלכות אברהם סמגה 054-8517835
שיעורי תורהעבודת ישראל  א ג 10.0011.30זכרגמרא אברהם סמגה 054-8517835
שיעורי תורהעבודת ישראל  ב20.1523.00זכרגמרא אברהם סמגה 054-8517835
שיעורי תורהביכנ"ס נוה סביוןנוה סביוןצאלון 24שבתקיץ 13:30, חורף 13:00 נקבהתהילים, שיעור פרשת שבוע, קצת הלכותגב שוש מעוזשוש מעוז 050-6554100
שיעורי תורהביכנ"ס אהל משה יקותיאל אדם ליד בי"ס פרקופשבתקיץ 16:00, חורף 14:00 נקבהעבודת המידות והלכותגב אורה אורגב אורה אור 077-4335102, 050-6459631
שיעורי תורהבית אשת הרב טובים זבוטינסקי 18א' ק"קשבת12:0014:00נקבהתהילים ואח"כ פרשת השבוע, הלכות, השקפההרבנית מזל טוביםגב ניצחונה 052-7119155, 03-5361054
שיעורי תורהביכנ"ס אהל חנה יהודה הלוי 35 פינת המעפילים 3אקיץ 19:30, חורף 19:00 נקבהקריאת תהילים, הלכות צניעות, השקפה ואקטואליהגב ניצחונה בן שושןגב ניצחונה 052-7119155, 03-5361054
שיעורי תורהביכנ"ס של השלישיה צבי ישי, ליד קופ"ח הכלליתשבתקיץ 14:00, חורף 13:00, השעה משתנה נקבהמגילות, כעת קהלתהרבנית מילי שיקורלמילי 077-5366711
שיעורי תורהביכנ"ס עץ חייםאליד ביטוח לאומישבת14:45 נקבהחינוך ילדים, פרשת שבוע ושלום ביתגב יעל אלמליחיעל אלמליח 050-2498968
שיעורי תורהביכנ"ס מצלאוירביןצפריר 1ב20:30 נקבההבית היהודי, הלכות, אקטואליההרבנית רחל שם טובמזי 052-2902517
שיעורי תורהביכנ"ס נוה סביוןנוה סביוןצאלון 24ב21:00 נקבהנושאים שוניםגב שושנה גמליאלשוש מעוז 050-6554100
שיעורי תורהמשתנה להתקשר לשלי לפני הגעהא21:00 נקבההבית היהודיגב מיה ארביבשלי 050-2858150
שיעורי תורהמשתנה להתקשר לשלי לפני הגעהג21:00 נקבהחינוך ילדים וזוגיותגב תמי יהלשלי 050-2858150
שיעורי תורהביכנ"ס רפאל דקלה 10ג20:30 נקבה משתנהגב אורה אור 077-4335102, 050-6459631
שיעורי תורהביכנ"ס יחזקאל ספיר 3ב20:0022:00נקבה הרבנית דליה גבאי והרב חרישגב אורה אור 077-4335102, 050-6459631
שימו לב, המידע מוגש כשירות לציבור, למערכת אין כל אחריות לטיב ואיכות השיעור ולאמינות ודיוק הפרטים כמבואר בתקנון מומלץ להתקשר טלפונית ולברר את מועדי שיעור התורה לפני ההגעה למקום
לא מצאת מקום ללמוד? חפש גם ב: חברותא | חוגי בית יהדות | ישיבות לחוזרים בתשובה | שיעורי תורה
מי אנחנו?
שיעורי תורה
ללמוד וללמד
ללמוד וללמד הינו אתר התנדבותי, מטרתינו לסייע במציאת שיעורים חברותא וקהילות תומכות למתחזקים, פרסום שיעורי תורה (לא מסחרי) באתר הינו חינם למטרת הכלל.