רשימה מרוכזת של שיעורי תורה, חברותא, מדרשות כוללים וקבוצות לימוד באזור שחיפשת...

תוצאות חיפוש עבור הפרמטרים הבאים סוג פעילות > עיר > נושא הלימוד > מין המשתתפים > שם המרצה
יש שאלות אנחנו כאן שלח מייל

תוצאות חיפוש

סיווג שכונהכתובתימיםמשעהעד שעהמיועד לנושאמרצהטלפון איש קשרמפה
שיעורי תורהביהכנ"ס פרסייםרמות בהחורש 1ג20.3021.30זכרמוסר הרב אשכנזי 052-7661881, 054-9526267
שיעורי תורהרינת היונהרמת אשכולפארןא ב ג ד18:00:0020:30:00זכרלמתחילים - גמרא, הלכה ועוד, וכן למתקדמים, כולל יעוץהרב שרמןהרב שרמן 053-3110462, 02-5810463
מדרשיות לנוערבי"כ אביעזרגילה הסנונית 3א ג ה20:30:0022:00:00זכרשעורי תורה מגוונים וחברותותשלומי דהן052-7644408
מדרשיות לנוערביכנ"ס זוהר מיכלהר חומהרח זאב פלקא ג ה20:00:0022:00:00זכרשעורי תורה מגוונים וחברותותיעקב בן תקוה 052-7644409
מדרשיות לנוערביכנ"ס זכות אבותרמת שרת ב ד21.0023:00:00זכרשעורי תורה מגוונים וחברותותיעקב בן תקוה 052-7644409
חברותותבית המדרש אפיקים אור תורההר חוצביםהרטום 12א-ה 09:00:00זכרחברותות נתי בקר 0535311721
חברותותביכנ"ס מאורות הגבעהגבעת זאברח קידרון, חניון המרכז המסחריא - ה20:30:0022:30:00זכרחברותות עם יחס אישי וחם אלי פריד 052-7166690
חברותותביכנ"ס חיי אדםגבעון החדשהבכניסה לישובא - ה20:30:0022:00:00זכרחברותותהרב נאמן 052-7137433אלי פריד 052-7166690
שיעורי תורהפיקוד מרכז נוה יעקבנוה יעקב כל יום12:45:0013:30:00זכרגמרא, מוסר, פרשת השבועהרב דוד פיילרחסין 052-7632817
שיעורי תורה ריינס 17כל יום9 בבוקר11.00זכרגמרא והלכה דוד דישי 052-7127128
שיעורי תורה ריינס 17ג21.00 זכרגמרא דוד דישי 052-7127128
שיעורי תורה ריינס 17ג21.00 זכרגמרא דוד דישי 052-7127128
חוגי ביתמשפ שמאירמות אהרי טרומן בעליהליל שבת22:00:0023:30:00זכרעונג שבת - פרשת שבוע, השקפה, אקטואליההרב גלעד כליף, הרב אורי כהןאביהו 0523399369 ישראל 054-7698403
שיעורי תורהבית יצחקפסגת זאבגבירצמןא21:00:0022:00:00זכרגמראהרב משה כהןהרב צבי חסין 052-7632817
מדרשיות לנוערביכנ"ס ע"ש שי עגנוןארנונהלייב יפה 11ב ד20:00:0022:00:00זכראקטואליה, פרשת שבועדניאל בן חמו דניאל 052-7644420
מדרשיות לנוערביכנ"ס זכור לאברהםמלחהרח' הנמר 2א ג20:45:0022:30:00זכראקטואליהדניאל בן חמו052-7644420
מדרשיות לנוערויען שמואלגבעת מרדכימן 7ב ד20:00:0022:00:00זכראקטואליה, פרשת שבועישראל יפרח054-4903342
שיעורי תורה דוד רזיאל 1א ג2022.30זכרכללי שמעון ביטון 053-3185151
שיעורי תורה דוד רזיאל 1ג20.0022.00זכרכללי שמעון ביטון 053-3185151
שיעורי תורה דוד רזיאל 1ה19 זכרגמרא שמעון ביטון 053-3185151
חברותותביהכנ"ס זכור לאברהםנוה יעקברח ויקטור ויוליוסכל השבוע20:00:0021:00:00זכרחברותות ישראל רווח 052-7699595
חברותותהחורשהארנונהבית הערבה 7א ב ג ד20.0021.30זכר  הרב דוד מימון 054-8471584
חברותותקהילות יעקבבקעהיהודה 2ד19.30, 20.30 זכר  הרב דוד מימון 054-8471584
חברותותבי"כ סעאתבית הכרםברכיהו 13ג19.45, 21.00 זכר  הרב מאיר אבוחצירא 052-7618413
חברותותבי"כ זכור לאברהםגבעת משואהיצחק שלו 1ד20.00, 21.00 זכר  הרב אליהו אליסף 052-7680801
חברותותבי"כ אוהל מלכהקרית מנחםאיסלנד 8א ד19.45, 20.45 זכר  הרב דניאל ברון 054-8592045
חברותותבית שלמהקרית היובלוורבורג 4ב20.00, 21.15 זכר  הרב משה נתנייאן 052-7683776
שיעורי תורהמרכז חיבהניותהרצוג 75ג20:00:0022.00הכלמגווןמרצים משתנים שרה 050-4119295 בשעות הבוקר, אביאל 055-6654011
חברותותבי"כ אהבת ישראלהר חומהבבא סאלי 11ב ג ד20.1521.30זכר  הרב דוד בוארון 054-8425857
חברותותבי"כ יוסף חיפסגת זאבמניה שוחט 1א ב ג ד ה20.15, 21.45 זכר  הרב רז חנוכה 050-4135848
חברותותבי"כ ישא ברכהטלביהזבוטינסקי 31ב ד20.30, 21.30 זכר  הרב דוד פנירי 054-8428170
שיעורי תורהבי"כ ישא ברכהטלביהזבוטינסקי 31ד20.30, 21.30 זכר  הרב אהרן ברכה 052-7159029
חברותותבי"כ בית יעקבגילההבושם 2א ג20.30, 21.45 זכר  הרב ישראל חן 053-3133337
חברותותבית ספר דוגמאנחלאותלוד 6ג20.30, 22.00 זכר  הרב אברהם דרשן 0548438599
חברותותביכנ"ס פתח תקוהקטמון ג20:30:0022:30:00זכרהלכההרב מרדכי פרץהרב פרץ 054-8486016
שיעורי תורהמשכן יוסףקטמוןשמעוני 20ד21:00:0022:30:00זכרגמרא, הלכה, סיפורי צדיקיםהרב יוסף אשכנזיהרב אשכנזי 052-7632816
חברותותביכנ"ס ברית שלוםקטמוןהשומר 8א- ה17:20:0021:00:00זכרכל נושאחברותות ושיעוריםהרב משה חכם 054-2008740
שיעורי תורהביכנ"ס ברית שלוםקטמוןהשומר 8ג21:30:0022.30הכלמוסר, אמונה ובטחוןהרב משה חכםהבת הודיה נעימי 0584200870
חברותותביכנ"ס ברית שלוםקטמוןהשומר 8שבתקיץ 16:00, חורף 15:00 הכלפרשת שבוע והלכההרב משה חכםרויטל 054-8494843 הבת הודיה נעימי 0584200870
שיעורי תורהישיבת אשרי האישבית וגןהחיד"א 31ב18:45:0019:45:00זכרשיחות מוסרהרב יוסף בן פורתהרב אבידן פולק 054-8405311
חברותותביכנ"ס רינת בית דוד (סיבוני)קטמוןיוסי בן יועזרא ג20:15:0021:15:00זכרגמרא, פרשת שבוע, הלכהחברותות עם אברכיםהרב כפרי 052-7503019
חברותותביכנ"ס חזון נחוםגילההמור 3, גילה אג20:00:0022:00:00זכרחברותות אורי גלר 054-8415135
שיעורי תורהפסגת זאבדוד סדן 15א ג19.00 זכר  אסי עדני 050-4161641
שיעורי תורהביכנ"ס חיי אדםנוה יעקבשד נוה יעקב ליד בלוק 6ליל שבת21:00:0022:00:00זכרפרשת שבועהרב אלירן אצילובהרב חיימוב 054-8409253, 02-6240963
שיעורי תורהביכנ"ס חיי אדםנוה יעקבשד נוה יעקב ליד בלוק 6שבת14:00:0016:00:00זכרפרשת שבוע והלכותהרב חיימוב, רב בית הכנסתהרב חיימוב 054-8409253, 02-6240963
חברותותביכנ"ס משכן שרגא, בעזרת נשיםרמות אשיבת ציון 10א - ה21:00:0022:15:00זכרחברותות יעקב שוב 054-8415130, 02-5713935
חברותותביכנ"ס משכן שרגא, בעזרת נשיםרמות אשיבת ציון 10ה21:00:0022:15:00זכרהלכות שבתהרב יעקב שוביעקב שוב 054-8415130, 02-5713935
שיעורי תורהכולל פתחי תשובהגילהבן אליעזר 87כל יום19:00:0021:30:00זכרהלכה, מוסר, גמראהרב אברהם בן חמוהרב אמנון בן חמו 052-4895706
חברותותישיבת אור שמחעזרת תורהאבן האזל 22א - ה9.0010:00:00זכרחברותות בגמרא הרב ברוך רום 052-7690664
שיעורי תורהאפיקיםהגבעה הצרפתיתלחי 18א - ד17:00:0022:00:00זכרמגווןחברותות ושיעוריםהרב זאב גייזלר 052-5610126, 02-6519724
שיעורי תורהביכנ"ס שבט הלוירמות בדרך החורשא ב ג19:30:0020:30:00זכרמוסרהרב ירון אשכנזיהרב יוסף אשכנזי 052-7661881, 054-9526267
חוגי ביתגילההגננת 238/31ג20:30:0022:30:00זכרהלכה והשקפההרב רחמים יערירונן לוי 052-7632829
מדרשיות לנוערביכנ"ס משכן אברהםפסגת זאברח דוב 15/30א19:00:0020.30זכר  עדני אסי 050-4161641
שיעורי תורהביכנ"ס משכן שמואלגבעת מרדכיגולד 4כל ערב21:00:0022:00:00זכרמגווןמרצים שונים054-4903342 ישראל יפרח
שיעורי תורהביכנ"ס הרמב"םקרית יובלפלורנטין 36ד20:45:0022:15:00זכרמוסרהרב ארון רונןהרב רונן 050-7306361
שיעורי תורהביכנ"ס מאורות הגבעהגבעת זאברח קידרון, חניון המרכז המסחריה20:30:0022:00:00זכרמוסרהרב אהרון רונן050-7306361, קובי סולמון 050-2487806
שיעורי תורהביכנ"ס ברית שלוםקטמוןהשומר 8ג20.0021.00זכראמונה, חיזוקהרב משה חכםהרב משה חכם 054-2008740
שיעורי תורהביכנ"ס בית יהודהקטמוןניתי הארבליה21:00:0023:00:00זכרגמרא, פרשת השבועהרב כפריהרב כפרי 052-7503019
שיעורי תורהביכנ"ס חזון נחוםגילההמור 3, גילה אד19:45:0020:45:00זכרהלכה, השקפה, גמראהרב רונן לויהרב לוי 052-7632829
חברותותביכנ"ס חניכי הישיבותקטמוןיצחק שדה 7ב21:00:0022:30:00זכרחברותות הרב יחיאל רודמן 052-7632816
חוגי ביתביהכנ"ס קדושת הלוירמות ברח דרך החורש מול גן הקיפודא ב19.3020.30זכרמוסרהרב אשכנזיהרב אשכנזי 052-7661881, 054-9526267
מדרשיות לנוערביכנ"ס פסגת זאברח דוב 15/30ג19:00:0020.30זכרגמרא, חברותות, מוסר עדני אסי 050-4161641
שיעורי תורהביכנ"ס ברית שלוםקטמוןהשומר 8ב21:30:0022.30הכלשלום בית וחינוך ילדיםהרב משה חכםהבת הודיה נעימי 058-4200870
חוגי ביתמשפ בן ישי יעקב ואפרתגילה אשבתאי הנגבי 69/22ד21:00:0022:30:00זכרשוניםמרצים שוניםבן ישי יעקב 050-4119309
שיעורי תורהביהכנ"ס שבט הלוירמות בדרך החורשד19:00:0020:00:00זכרמוסרהרב ירון אשכנזיהרב יוסף אשכנזי 052-7661881
שיעורי תורהבית וגןחיד"א 31רביעי18.0020.00זכרחומש, אורחות צדיקים הרב דרור הראל 050-4119374
שיעורי תורהעיר גניםקרית מנחםרח קוסטריקה 50ד20.0021.30זכרחברותות, הלכה והשקפההרב כפרי052-7503019
חברותותבי"כ "זכות אבות"רמת שרתפרל ברנשטיין 3ג20.00, 21.00 זכר   
חברותותארגון כנסת ישראלמבשרת ציון, קסטל, טלזסטוןהאורן 50כל יום20.00, 21.30 זכרחברותות הרב חיים ברונר 052-7667079
שיעורי תורהארגון שיעורי תורהפסגת זאב נוה יעקב כל יוםמנחה ערבית זכרחברותות הרב בן הרוש 054-8452038
חברותותמגדל דודהר חומה א ב ג ד20.00, 21.00 זכרחברותות הרב דוד ברדה 054-8765234, פנחס 054-5205166
חברותותקרית יובלברזיל 120ב20.00, 21.00 זכרחברותות הרב דורון ישראל 054-8453955
חברותותטיילורהר חומהשטרן 30א ב ג ד20.00, 21.00 זכרח הרב אייזקס 052-7658819
שיעורי תורה דוד סדן 15א ג19.00 זכרכללי אסי עדני 050-4161641
שיעורי תורהביהכנ"ס ארץ הצביגילה א ג ה19.0021.00זכרגמרא ופרה"ש יוסף אסדן 052-7661386
שיעורי תורהפסגת זאב מזרחיצחק טוניק 3כל יום19.0021.00זכרמוסר הרב אברהם 052-7609370
שיעורי תורהפסגת זאב מזרחיצחק טוניק 3ה19.0020.30זכרמוסר הרב אברהם 052-7609370
מדרשותמבשרתהתאנה 19 קסטלב, ד21:0022:45נקבהמדרשה לאה 052-7632636, 02-5867674
שיעורי תורהביכנ"ס אברהם אבינונוה יעקבמאיר בלבן 6ליל שבתחורף 20:30 קיץ 21:30 נקבהמגוון אילת שריקי 054-8419616
שיעורי תורהביכנ"ס הדודאיםגילההדודאיםג20:30 נקבהפ"ש והלכות שבתגב' חיה בידרמןבידרמן חיה 053-3112313
שיעורי תורהבית משפ סבג מיטלגילהאריה בן אליעזר 88ג-לוודא לפני הגעה20:3021:30נקבהמגווןמרצה מתחלףלאה 052-7123958
מדרשותביכנ"ס קול אליהוגבעת זאבקרית יערים 32א או ב פעם בחודש-לברר20:00 נקבה  קרן כנפו 050-9887893
מדרשותביכנ"ס קול הנערקטמוןבר יוחאי 1א, ד20:00 נקבהמדרשהא-הרבנית לאה קקון ד-הרבנית בתיה כהנאבתיה כהנא 052-7608572
מדרשותביכנ"ס, בעזרת נשיםקרית מנחםהחרצית 4, צמוד לבית אבותב20:30 נקבהמדרשה מוריה ועקנין 054-8411121 עד 16:00 או אחרי 20:00
מדרשותביכנ"ס בית יעקב באולם למטהגילההבושם 2ב, ד, מוצ"ש20:00 נקבהמדרשה הרבנית לאה בן אבו 054-8422335
שיעורי תורהביכנ"ס יוסף חיפסגת זאבמניה שוחט 2ג21:00 נקבה  מרים גורמן 052-7129027 אחרי 20:00
מדרשותביכנ"ס יוסף חיפסגת זאבמניה שוחט 2ג21:00 נקבהמדרשה מרים גורמן 052-7129027 אחרי 20:00
מדרשותבי"ס רמת החינוךגבעת שאולבן ציון 18ג בדר"כ19:0020:00נקבהמדרשה מעין 058-3219490 ב-22:00
מדרשותביכנ"ס דרכי נועםגבעת זאבהמכבים 23 בג20:4523:00נקבהמדרשה מרים חמו 052-7632820, 02-5712879, שרה ששון 050-4146135
שיעורי תורההמנהל הקהילתי בית גןקרית יובלתורה ועבודה 10 (גבול בית וגן)ד. 15 ש"ח ליום9:30 בבוקר12:30נקבה3 שיעורים:1.אקטואליה 2.שיר השירים 3.הלכות שבת.1.הרב מרקוביץ 2.הרבנית וקסברגר 3.הרב נויבירטמור 02-6427047 בין 3-6
חוגי ביתמשפ קלאהר חומה ליכטנשטיין 13ג20:30 נקבההבית היהודי גב שרה ריטרגב שרה 050-4119318
חוגי ביתמשפ כהן יפהגבעת זאב שבט בנימין 38א19:3021:00נקבהאקטואליה, נביאים ראשוניםגב רותי חורימרים חמו 052-7632820
חוגי ביתביכנ"סקרית יובלשטרן 5ב19:45 נקבהפרשת השבוע והלכהגב יפה גדיגב תמר לוי 052-7632604
מדרשותמדרשהגאולהדבורה הנביאה 7א-ד (ושבת)18:00 נקבהמדרשה הרבנית פיינהנדלר 02-5829123
מדרשותמדרשהגאולההישיבה 7ב, ג, ד18:0022:00נקבהמדרשה הרבנית פרלין 052-7659352, 02-5835486
מדרשותמדרשהבוכריםיחזקאל 41א-ד19:00 נקבהמדרשה הרבנית שושנה זית 052-7675755, הרב גבריאל 054-8400441, 052-3313624
מדרשותמדרשהרמות 06זלדה המשוררת 18א-ד19:0022:00נקבהמדרשה הרבנית ויליגר 053-3150355, הרבנית תורגמן 02-5373528 053-3140086
מדרשותמדרשההר נוףהקבלן 10 (בית יצחק 1)א-ה  נקבהמדרשה הרב מנת 052-7633620. ליצור קשר עם הרב לבירור התאמה.
מדרשותמדרשהמטרסדורףסורוצקין 35 בא-ד17:0022:00נקבהמדרשה משרד 02-5386203 17.00-22.00, מזכירה רויטל 054-7477881
מדרשותביכנ"ס שערי תורהרמת שלמהקלונימוס 8א-ד18:0022:00נקבהמדרשה הרב הלפר 052-7183103, גב יהודית 052-7605974
מדרשותמדרשההר נוףקצנלבוגן 81א-דא-ג-17:00 ד-18:00א-ג-20:00 ד-22:00נקבהמדרשה הרבנית פייגי 052-8377759, הרבנית אורלי 052-7141020
חוגי ביתמשפ פסו רחלפסגת זאבונטורה 9ב20:15 נקבהמגווןגב רחל בן חמורחל בן חמו 050-4119384
מדרשותמתנ"ס הבוכריםבוכריםדוד 10א, ב, ד, ה20:3023:00נקבהמדרשה איתנה אלדרי 02-5326576, 052-7632646
מדרשותמשפ שורתיגילההמרגלית 302/30ב,ד,ליל שבת ב,ד-20:20 שבת-חורף 20:00, קיץ 21:00 נקבהמדרשה רכזת-נועה סתו 055-6760011, שירן שירתי 050-9676600
שיעורי תורהבדר"כ בביכנ"ס הצריף-אליהו הנביאארמון הנציבשלמה בן יוסף 10ג20:30 נקבה גב מנוחה מזיערוחמה קרשינסקי 052-7669880
חוגי ביתמשפ לוי יפהקרית יובלזנגויל 11ב19:00 נקבה זהבה עוזרי/אסתר קוממיתמר לוי 052-7632604
חוגי ביתמשפ מכלוףארמון הנציבעסקן 20ג21:00 נקבהכוחות הנפש של האשהגב שרה ריטרגב שרה 050-4119318
שיעורי תורהביכנ"ס שלמי חייםקטמוןחיל נשי 4ג20:30 כרגע נקבהזוגיות, הבית היהודיגב רחל בן חמוגב רחל בן חמו 050-4119384
חוגי ביתמשפ לוי תמרגבעת זאבהגיא 21ג21:00 נקבהפרשת שבוע והלכות שבתגב נאוה בעדנימרים חמו 052-7632820
מדרשותביכנ"ס תפארת ציון ושרההר חומההרב מן ההר 21ב,ד20:30 (לגבי שבת-להתעדכן) נקבהמדרשה עינת 055-6700686, לבירור על שבת: עדן 054-8504885
מדרשותביכנ"ס זכות אבותרמת שרתפרץ ברנשטיין 3ב, ד20:00 נקבהמדרשה סתו 050-4750150
מדרשותבית ישראל - בוכריםמוסיוף 6א, ג, הא,ה-20:00, ג-21:0023:00נקבהמדרשה הרבנית ורד קוגמן 02-5823714
מדרשותביכנ"ס שבחי בניםגבעת זאבקידרון 1, נוה מנחםב,ד,עונג שבת20:30 נקבהמדרשה שגית 053-3127111
מדרשותביכנ"ס כתמר יפרחקרית יובלגואטמלה 29מוצ"ש21:00 נקבהמדרשה פופלינגר הילה 02-6416337, 050-4130396
שיעורי תורהביכנ"ס חזון נחוםגילההמור 3א20:30 נקבההלכה והשקפההרב פנחסוביץהרב אורי גלר 054-8415135 (בשעות הערב)
מדרשותביכנ"ס נועם פתקטמוןברל לוקר 27ב, ד20:30 נקבהמדרשה ליהי 052-7730135
מדרשותמשפ שמואליפסגת זאב מרכזחיל האויר 21ב,ד,מוצ"ש [ליל שבת לברר אצל אילה 052-7864425]20:00 חובה להתקשר לפני הגעה! נקבהמדרשה אודיה ניצן 052-8506519
מדרשותביכנ"ס אהל חנהפסגת זאב מזרחשלמהג20:00 נקבהמדרשה אודיה ניצן 052-8506519
מדרשותביכנ"ס נוה אברהםרמות גרקנאטיב,ד,ליל שבת20:45 נקבהמדרשה ליאל 052-2636220, מרים:054-7740900
שיעורי תורהביכנ"ס ברית שלוםקטמוןהשומר 8א21:30 נקבה הרבנית רויטלהבת הודיה נעימי 058-4200870
מדרשותביכנ"ס ברית שלוםקטמון, ליד צומת פתהשומר 8ד20:30 נקבהמדרשההרב משה חכםהודיה נעימי 058-4200870
חוגי ביתמשפ אברהמיגבעת זאבדוכיפת 14/8ד20:3021:30נקבהפרשת שבוע ואקטואליההרב מיכאל מלכהרבקה אברהמי 050-7955316
שיעורי תורהביכנ"ס חיי אדםנוה יעקבשד נוה יעקב ליד בלוק 6ד20:30 נקבהשלום בית וטהרת המשפחההרבנית יפה יונה ועוד רבניותיעל חיימוב 054-8409254
מדרשותביכנ"ס חיי אדםנוה יעקבשד נוה יעקב ליד בלוק 6 ד20:30 נקבהמדרשההרבנית מיכל בן אפריםיעל חיימוב 054-8409254
מדרשותביכנ"ס קהילות יעקבנוה יעקבמרכז מסחרי ממתקים מול עמי חייםב20:45 נקבהמדרשה אילת שריקי 054-8419616
מדרשותביכנ"ס לעולי גרוזיהנוה יעקבויקטור ויוליוסד20:45 נקבהמדרשה אילת שריקי 054-8419616
חוגי ביתמשפ מזרחי דליהגבעת זאביהושע בן נון 8ג20:30 נקבה גב דליה חזן וגב מיכל וילציקמרים חמו 052-7632820
חוגי ביתמשפ חיארמון הנציבדב גרונר 236ג20:30 נקבהפרשת שבוע, השקפהמרצות שונותרוחמה 052-7669880
חוגי ביתמשפ אלפיה בתיהגילהרוזמרין 52ג20:3021:30נקבהפרשת שבוע, השקפה ועודגב חזי חגיתחיה בידרמן 053-3112313
חוגי ביתגילהשבתאי הנגבי 61/19ה20:45 נקבהאקטואליהגב פנינה שנברגרבידרמן חיה 053-3112313
מדרשותמדרשהרמת אשכולששת הימים 21א-ד  נקבהמדרשה גב רבקה טרופ 050-4105257
מדרשותמכון קוסמטיקהרמות ג'קוצ'ר 2ד20:00 נקבהמדרשה דניאל הלל מרקוביץ 054-9261767
מדרשותמדרשת רוניהרובע היהודיבית אל 9   נקבהמדרשה שרה כץ 052-7178724, 02-5872550
שיעורי תורהגן ילדיםגילההלבונה 3ג20:3021:30נקבהזוגיות וחינוך + הלכותגב בת שבע מוצרילאה 052-7123958
חוגי ביתמשפ שרה עוזריקטמוןיוסי בן יועזר 51א20:15 נקבהמשתנההרבנית צֵיינְוִירטגב חנה אלבוים 052-7632806
שימו לב, המידע מוגש כשירות לציבור, למערכת אין כל אחריות לטיב ואיכות השיעור ולאמינות ודיוק הפרטים כמבואר בתקנון מומלץ להתקשר טלפונית ולברר את מועדי שיעור התורה לפני ההגעה למקום
לא מצאת מקום ללמוד? חפש גם ב: חברותא | חוגי בית יהדות | ישיבות לחוזרים בתשובה | שיעורי תורה
מי אנחנו?
שיעורי תורה
ללמוד וללמד
ללמוד וללמד הינו אתר התנדבותי, מטרתינו לסייע במציאת שיעורים חברותא וקהילות תומכות למתחזקים, פרסום שיעורי תורה (לא מסחרי) באתר הינו חינם למטרת הכלל.