רשימה מרוכזת של שיעורי תורה, חברותא, מדרשות כוללים וקבוצות לימוד באזור שחיפשת...

תוצאות חיפוש עבור הפרמטרים הבאים סוג פעילות > עיר > נושא הלימוד > מין המשתתפים > שם המרצה
יש שאלות אנחנו כאן שלח מייל

תוצאות חיפוש

סיווג שכונהכתובתימיםמשעהעד שעהמיועד לנושאמרצהטלפון איש קשרמפה
שיעורי תורהביכנ"ס תפילה למשה בר אילן 20ב20.3021.30זכרגמרא ברכותהרב ברזלהרב ברזל 050-4166070
שיעורי תורהמדרשת תפארת ויצמן 113ב18:0020:00נקבה  תמר 09-7419928, הרב דניאל 0506521476
שיעורי תורהביה"כ אעירה שחרקפלןדוד המלך 8ב20.3021.30זכר הוכברג נחום052-7163443
שיעורי תורהמשפחת מוטי גנוןגאוליםשד"ל 6ב20.3021.30זכר סלומיאנסקי דוד052-7697071
שיעורי תורהבית כנסתקפלןסוף שלמה המלךב20.3021.30זכר יחיאל 
שיעורי תורהביהכנ"ס תפארת ישראלמרכזפינס 8ד20.4021.40זכר דוידי אלחנן054-8460449
שיעורי תורהמשפחת נועם עוואמיאלי כהןאחי דקר 5ג20.3021.30זכר קפלן יוסף052-7679701
שיעורי תורהביכנ"ס תפילה למשהמרכזבר אילן 20ב20.3021.30זכר שבתאי עובדיה054-8485351
שיעורי תורהמשפחת וקסמזרחיאשל 8ב20.3021.30זכר תופיק מנשה0548466084
שיעורי תורהמשפחת כהןהדריםבקעת הירח 2ד20.3021.30זכר נתן רוס053-3122578
שיעורי תורהביכנ"ס זכור לאברהםמרכזויצמן 181ד20.3021.30זכר זקס אהרן 
שיעורי תורהבי"כ שובה ישראל ויצמן 125כל יום14:00:0015:30:00זכרהלכה, אקטואליה, פרשת השבועמשה אלוניכהן 03-6777770 ,050-6521476
שיעורי תורהבי"כ שובה ישראל ויצמן 125כל ערב19:00:0020:00:00זכרגמרא והלכה - שיעור מרכזיהרב דניאל כהןכהן 03-6777770 ,050-6521476
שיעורי תורהבי"כ שבת אחים הכרמל 77כל יום18:00:0020:00:00זכרדף היומי והלכה הרב יחזקאל כהןשרון 052-2948936
שיעורי תורהבי"כ שובה ישראל  ויצמן 125א - ה20:30:0022:30:00זכרגמרא, הלכה, פרשת שבועהרב ישראל דרהיןכהן 03-6777770 ,050-6521476
שיעורי תורהביכנ"ס משכן ישראל טירת צבי 16ד20:00:0021:00:00זכרהלכה ואקטואליההרב הגאון שמואל אברךאש דת - הרב שמואל אברך 052-7644199
שיעורי תורהביכנ"ס מרום ציון שכ עליה, רח שילרא - ה20:00:0021:00:00זכרגמרא, הלכה, מוסר. כל יום נושא שונהרבנים שוניםאש דת - הרב שמואל אברך 052-7644199
שיעורי תורהביכנ"ס ישמח משה המרכז המסחרי שכ אלי כהןו07:30:0009:45:00זכר2 שיעורים|: כשרות המאכלים, פרשת שבועהרב מרדכי אהרון - 050-4111618אש דת - הרב שמואל אברך 052-7644199
שיעורי תורהבית כנסת אהל יעקב השופטים 1ג20.0021.00זכרפרשת השבועהרב אליהו אורהרב ניסן פרוזי 052-6662450
שיעורי תורהבי"כ משכנות יעקב  תל חי פינת הכרמל כל יום17:30:0020:00:00זכרדף היומי והלכה הרב יניב כהן שרון 052-2948936
שיעורי תורהביכנ"ס משכן ישראל טירת צבי 16א ב ג20:30:0021:30:00זכרגמרא ועין יעקב - כל יום מסכת אחרתרבנים שוניםאש דת - הרב שמואל אברך 052-7644199
שיעורי תורהביכנ"ס משכן ישראל טירת צבי 16ה21:00:00 הכלעיונים בפרשת השבועהרב הגאון שמואל אברךאש דת - הרב שמואל אברך 052-7644199
שיעורי תורהביכנ"ס הגדול הרצלא - ה20:00:0021:00:00זכרדף היומי שרון 052-2948936
שיעורי תורהבי"כ שובה ישראל  ויצמן 125א - ה 06:30:00זכרדף היומיהרב אפרים בן אהרןהרב כהן 050-6521476
שיעורי תורהבית כנסת תפילה למשה בר אילן 20ב20:30:0021:30:00זכרפרשת השבוע והלכההרב עובדיה שבתאי054-8485351
שיעורי תורהבית כנסת אהל יעקב השופטים 1א20.0021.00זכרחיזוקים באמונההרב יעקב אריההרב ניסן פרוזי 052-6662450
שיעורי תורהבית כנסת אהבת שלום דניאל 3ב20:30:0021:30:00זכרגמרא ופרשת השבועהרב יוסף ברזלהרב ברזל 050-4166070
שיעורי תורה הכרמל 73א ג ד20.3022.00זכרכללי צבי אדלשטיין 052-7698328
שיעורי תורה אחי דקר 5כל יום20.00 זכרשיעורים וחברותות יוסף קפלן 052-7679701
שיעורי תורהבית כנסת משכנות חאן בבא מרכז חאן בבא התע"ש 14ב, ד20:0021:00זכרגמרא למתחילים מסכת קידושין 054-8425464 מרדכי סרודי
שיעורי תורהבית כנסת משכנות חאן בבא מרכז חאן בבא התע"ש 14ב21:1522:00זכרלימוד בצורה ישיבתית הלכה בעיון מרדכי סרודי 054-8425464
שיעורי תורהבית כנסת משכנות חאן בבא מרכז חאן בבא התע"ש 14ג20:1521:15זכרפרקי אבות בעיון מרדכי סרודי 054-8425464
שיעורי תורהבית כנסת משכנות חאן בבא מרכז חאן בבא התע"ש 14ד21:1522:00זכרפרשת שבוע מרדכי סרודי 054-8425464
שיעורי תורהאורות בכפרמרכזויצמן 121ב21.0022.15זכר  הרב קאריף 050-4125868
שיעורי תורהמדרשת תפארת ויצמן 113א,ג8:00 בבוקר10:30נקבהמוסר ועודהרבנים רוט רוזנבלום, בויאר, מלינובסקי שווב ועוד, הרבניות גינצבורג, קורלנסקיתמר 09-7419928, הרב דניאל 0506521476
שיעורי תורהאהבת שלוםקפלןדניאל 3ב20.3021.30זכר שכטר אי"ש050-4124270
שיעורי תורהמשפחת אילןמרכזתל חי 15ב20.4021.40זכר קרישבסקי יעקב054-8474457
שימו לב, המידע מוגש כשירות לציבור, למערכת אין כל אחריות לטיב ואיכות השיעור ולאמינות ודיוק הפרטים כמבואר בתקנון מומלץ להתקשר טלפונית ולברר את מועדי שיעור התורה לפני ההגעה למקום
לא מצאת מקום ללמוד? חפש גם ב: חברותא | חוגי בית יהדות | ישיבות לחוזרים בתשובה | שיעורי תורה
מי אנחנו?
שיעורי תורה
ללמוד וללמד
ללמוד וללמד הינו אתר התנדבותי, מטרתינו לסייע במציאת שיעורים חברותא וקהילות תומכות למתחזקים, פרסום שיעורי תורה (לא מסחרי) באתר הינו חינם למטרת הכלל.