רשימה מרוכזת של שיעורי תורה, חברותא, מדרשות כוללים וקבוצות לימוד באזור שחיפשת...

תוצאות חיפוש עבור הפרמטרים הבאים סוג פעילות > עיר > נושא הלימוד > מין המשתתפים > שם המרצה
יש שאלות אנחנו כאן שלח מייל

תוצאות חיפוש

סיווג שכונהכתובתימיםמשעהעד שעהמיועד לנושאמרצהטלפון איש קשרמפה
חוגי ביתמשפ גולי מרכזאברהם טביב 33ב20:00:0021:15:00זכרגמרא, אקטואליההרב צפניה עטרי גולי 052-7151591, 9656647
חוגי ביתמשפ סופרנוה יםהדוגית 46 קומה 9 ד 34א ג21:00:0022:00:00זכרגמראהרב טנגיהרבנית איוט סופר 050-8491022
חוגי ביתמשפ אלגיא אני עם 12ד20:00:0021:00:00זכרפרשת שבוע, מוסרהרב שמעון זוארץניסים 054-2600262
חוגי ביתמשפ סעדיהמרכזיהודה הלוי 45ג20:45:0021:45:00זכרהלכות ופרשת שבועהרב רבינוביץהרב מנחם ברקוביץ 052-7632569
חוגי ביתנחלת יהודה החדשהשלינקה 6 אא21:00:0022:30:00זכר הרב יצחק פישמן057-3140020
חוגי ביתנחלת יהודה החדשהשלינקה 1ד21:00:0022:30:00זכר הרב שמואל ארליך054-8435431
חוגי ביתמשפ אלוןכרמיםהיוגבים 5 קומה אג20:30:0021:30:00זכרגמרא ופרשת השבועהרב שמעון בירנבויםהרב יוסף ברזל 050-4166070
חוגי ביתמשפ יצחקובאשליםהכינור 8ג20:00:0021:00:00זכרכל מיני נושאיםהרב יהודה עמית ארזי054-8421100
חוגי ביתמשפ לוגימרכזמימון 2ד20:30:0021:30:00זכרגמראהרב נתנאלהרב יוסף ברזל 050-4166070
שימו לב, המידע מוגש כשירות לציבור, למערכת אין כל אחריות לטיב ואיכות השיעור ולאמינות ודיוק הפרטים כמבואר בתקנון מומלץ להתקשר טלפונית ולברר את מועדי שיעור התורה לפני ההגעה למקום
לא מצאת מקום ללמוד? חפש גם ב: חברותא | חוגי בית יהדות | ישיבות לחוזרים בתשובה | שיעורי תורה
מי אנחנו?
שיעורי תורה
ללמוד וללמד
ללמוד וללמד הינו אתר התנדבותי, מטרתינו לסייע במציאת שיעורים חברותא וקהילות תומכות למתחזקים, פרסום שיעורי תורה (לא מסחרי) באתר הינו חינם למטרת הכלל.