רשימה מרוכזת של שיעורי תורה, חברותא, מדרשות כוללים וקבוצות לימוד באזור שחיפשת...

תוצאות חיפוש עבור הפרמטרים הבאים סוג פעילות > עיר > נושא הלימוד > מין המשתתפים > שם המרצה
יש שאלות אנחנו כאן שלח מייל

תוצאות חיפוש

סיווג שכונהכתובתימיםמשעהעד שעהמיועד לנושאמרצהטלפון איש קשרמפה
שיעורי תורהבי"כ פרס נובל סול בלו 13ה18.0018.30זכרפרשת השבוע ואקטואליההרב רחמים מזרחיהרב רחמים מזרחי 057-3142127
שיעורי תורהביכנ"ס אדמון ספראנוה דקליםאופירה 2א19.00 זכר  054-8492794
שיעורי תורה הרותם 4ה21.45 זכרפרשת שבוע אילן 050-7392284
שיעורי תורהבי"כ המרכזינאות שקמהבן סרוק 1א ד20:00:0021:30:00זכר הרב אליהו כהן 052-7650363מנחם ברקוביץ 052-7632569
שיעורי תורהבית כנסת שי עולמותרמת אליהואנילביץ 18, פינת אבגי משהא ב ד19:00:0020:00:00זכרגמרא, הלכה, פרשת השבועהרב יניב נתן 050-8883288עמנואל 050-8883288
שיעורי תורהבית כנסת שי עולמותרמת אליהואנילביץ 18, פינת אבגי משהה19:00:0020:00:00זכרמוסר והלכההרב יהודה אלאלוףעמנואל 050-8883288
שיעורי תורהבן איש חינאות שקמהבן סרוק 1ב, ג, ה20.3021.45זכר  ב וג הרב ישראל בן חמו 052-7674789 ה - הרב גומבו 052-7165654
שיעורי תורהספרדי ירושלמירמזמאיר ויניק 39א ג20.3021.30זכר  הרב חיים רובינסקי 052-7645221
שיעורי תורהפא"ימרכזהרב קוק 3ג20.4521.55זכר  הרב שמואל גומבו 052-7165654
שיעורי תורהבית ניסיםאברמוביץטולדנו 4א20.3021.30זכר   
שיעורי תורהבית כנסת שי עולמותרמת אליהואנילביץ 18ג19:00:00 זכרפרשת השבוע ופרפראותהרב ברוך רוזנבלוםעמנואל 050-8883288
שיעורי תורהבי"כ כל ישראל חבריםקרית ראשוןהרותם 4 א ליד הנרקיס ב20.3022:30:00זכרגמרא והלכההרב רן ישראליאילן 050-7392284
שיעורי תורהבי"כ פרס נובל סול בלו 13א - ה17:30:0018:30:00זכרמגווןהרב רחמים מזרחיהרב רחמים מזרחי 057-3142127
שיעורי תורהלב הנחלקרית ראשוןשומרה 2ד20.3021.30זכר  ר יהודה קוטגירו 052-2641751
שיעורי תורהבית הרב יאקברמת אליהוהכנסת 6ג20.3021.30זכר  איתי לביא 052-7181366
שיעורי תורהביכנ"ס אחדותשיכון המזרחמורדי הגטאות 90א20.3021.30זכר אביטל שלום054-8499453
שיעורי תורהביכנ"ס אחוות אחיםרמזהירקון 3א20.3021.30זכר גבאי רונן052-7165893
שיעורי תורהמשפ צחי מזרחיכצנלסוןטשרניחובסקי 11א20.3021.30זכר גייגר לוי יצחק050-4136130
שיעורי תורהביכנ"ס נוה שמואלכצנלסוןקפלן 24א20.3021.30זכר יונגרייז אברהם052-7604887
שיעורי תורהבית כנסת שבזישיכון המזרחהחצב פינת האגוזא20.3021.30זכר יונתן עמרם054-8437560
שיעורי תורהביכנ"ס אהרן הכהןהכלניותיונה בוגלה 19א20.3021.30זכר פרטו דוד050-4120417
שיעורי תורהביה"כ ישועות ישראלרביביםפופל 20ב17.0018.00זכר לוי שלמה052-7632654
שיעורי תורהמשפ אלון אליכרמיםהיוגבים 5ג21.0022.00זכר בירנבוים ישעיה054-8415563
שיעורי תורהביכנ"ס אחוות אחיםרמזהירקון 3ג20.3021.30זכר גייגר לוי יצחק050-4136130
שיעורי תורהמשפ בן זיקרימרכזהרב קוק 15ג20.3021.30זכר מחפוץ נריה053-3149633
שיעורי תורהביהכנ"ס יוצי בוקובינהרמזהגלעד 7ג20.3021.30זכר כהאן חיים052-7158992
שיעורי תורהכולל אשר לשלמה ירושלים פינת יגאל אלוןא - ה20:15:0021:30:00זכרגמרא ומוסרהרב דוד יגאליהרב אשר יגאלי 054-8495442
שיעורי תורהכולל אשר לשלמה ירושלים פינת יגאל אלוןא - ה 13:00:00זכרגמרא ומוסר והלכותר שלמה תםהרב אשר יגאלי 054-8495442
שיעורי תורהבית כנסת שד בן ציון 10ב20:30:0021:30:00זכרגמראהרב ניהוזהרב אייל כהן 052-8813336
שיעורי תורהבית כנסת אשליםנאות אשליםהתזמורת 51א ג ה19:00:0020:30:00זכרנושאים מגווניםהרב שלום בריל052-6706615
שיעורי תורהבי"כ כל ישראל חבריםקרית ראשוןהרותם 4 א ליד הנרקיס כל יום9.4511.30זכרדף היומיהרב ארז נחשוןאילן 050-7392284
שיעורי תורהביכנ"ס בן איש חינאות שקמהבן סרוק 5א ג17:00:0018:15:00זכרגמראמנחם עמיתמנחם עמית 057-3188233
שיעורי תורהבית כנסתמזרחמורדי הגטאות 90א20:30:0021:30:00זכרגמרא ופרשת שבועהרב יוסף קפלןהרב יוסף ברזל 050-4166070
שיעורי תורהבית כנסתכצנלסוןקפלן 24א20:45:0021:30:00זכרגמראהרב אברהם יונגרייז 052-7604887
שיעורי תורהבית כנסתגני אסתרפופל 20ב  זכר הרב יהודה עמית ארזי054-8421100
שיעורי תורהבית כנסתרמזהירקון 4א20:30:0021:30:00זכר הרב רונן גבאי054-8414593
שיעורי תורהבית כנסתרמת אליהואיבגי 5ד20:00:0021:00:00זכר הרב משה כהן052-7684074
שיעורי תורהדלל יכין 4  ד20.45 זכרמוסר ברק כהן052-7150899
שיעורי תורהביהכנ"ס ישועות ישראלרביביםמרדכי פופל 20ג17.0018.00זכר לוי שלמה052-7632654
שיעורי תורהמשפ שמעון נרקליבמזרחמאיר יערי 2ג18.1519.30זכר לוי שלמה052-7632654
שיעורי תורהמשפ זאב אוזוןנחלת יהודה החדשהשלינקה 6ג21.0022.00זכר פישמן יצחק053-3140020
שיעורי תורהביהכנ"ס ישועות ישראלרביביםמרדכי פופל 20ד20.3021.30זכרהלכהאלחרר יוסף חיים054-8487579
שיעורי תורהמשפ יצחק דניאלנחלת יהודה החדשהשלינקה 1ד2122זכר ארליך שמואל054-8435431
שיעורי תורהמשפ ציון לוגימרכזהרב מימון 1ד20.3021.30זכר ברייזכר נתנאל054-8488936
שיעורי תורהמשפ ניסן מורנחלת יהודה החדשהנועם לאונר 45ד20.3021.30זכר זלצמן אברהם052-7182066
שיעורי תורהביכנ"ס שבזיש. המזרחהחצב פינת האגוזד20.3021.30זכר יונתן עמרם054-8437560
שיעורי תורהכולל מצאנו מיםמרכזרוטשילד 38ד20.3021.30זכר יעקב ביר052-7165967
שיעורי תורהמשפ שלום בן שמעוןמרכזצ"ג בנות 38ד20.3021.30זכר כץ אביעזר052-7661430
שיעורי תורהבהכנ"ס ספרדי ירושלמירמזויניק 39דאחרי ערבית זכר קדוש מרדכי ישראל052-7189001
שיעורי תורהמשפ נתנאל קוגמןנחלת יהודההתמר 10ד20.3021.30זכר רובינסקי חיים052-7645221
שיעורי תורהביהכנ"ס ספרדי ירושלמירמזויניק 39האחרי ערבית זכר לוי שלמה052-7632654
שיעורי תורהביכנ"ס בן איש חי בן סרוק 1שבתשעה וחצי לפני צאת השבת נקבההלכה ומוסרגב מירי מבטחימירי 052-3272317
שיעורי תורהבית כנסת שבזימזרחהחצבא20:30:0021:30:00זכרגמראהרב עמרםהרב יוסף ברזל 050-4166070
שיעורי תורהבית כנסתרמת אליהו ב20:45:0021:45:00זכראגדה וגמהרב רבינוביץהרב מנחם ברקוביץ 052-7632569
שיעורי תורהבית כנסת בן איש חי ליד קניון הבארכל יום20.0021:45:00זכרנושאים שונים הרב מנחם ברקוביץ 052-7632569
שיעורי תורהביכנ"ס בית ניסים טולדנו 4א-ה12:30:0013:30:00זכרמשניות עין יעקבהרב פנחס שלום פרידמן053-3179885 פרידמן
שיעורי תורהביכנ"ס בית ניסים טולדנו 4א-ה17:30:0018:45:00זכרגמרא מסכת כתובותהרב פנחס שלום פרידמן053-3179885 פרידמן
שיעורי תורה כתר ארם צובא 2כל יום15.0018.00זכרכללי אסף אמרבי 052-6523202
שיעורי תורה כתר ארם צובא 2ד20.00 זכרכללי אסף אמרבי 052-6523202
שיעורי תורהמרכז - רמזויניקא ג20:00 זכר חברותות חיים רובינסקי 0527645221
שיעורי תורהמשפ' אודליה עמרםנחלת יהודהשבזי 10ג20:30 נקבהאמונה ובטחון, פרשת השבוע אודליה 055-6777817
שיעורי תורהביכנ"ס דגל דודנוה יםתורה ועבודה 40ג21:00 נקבהשמירת הלשון, אקטואליה, פרשת השבועהרב טנגיאיווט סופר 9514612, 050-8491022
שיעורי תורהביכנ"ס חי טייבמרכזזבוטינסקי 49א17:00 נקבהשמיה"ל וענייני הבית היהודיהרבנית יפה קוטקוט 052-7131257
שיעורי תורהביכנ"ס ארץ חמדהמרכזצ"ג הבנות 29ג18:00 נקבההשקפה, הבית היהודי, שמיה"להרבנית יפה קוטקוט 0527131257
שיעורי תורהביכנ"ס אדמונד ספראנוה דקליםאופירה 1ב20:00 נקבהפרשת שבוע, הבית היהודי, שמחה, אמונהמרצות שונות [הרבנית כוכבה אהרון, הרבנית לסרי, הרבנית יפה קוט, הרב אסולין]שרה חנון 053-2826004
שיעורי תורהביכנ"ס זכור לאברהם המערב הישןהירשפלד 22בקיץ 20:00, חורף 19:30 נקבהחשיבה חיובית ואקטואליה בפרשת השבועהרבנית דבורה וולוזיןתרצה דיל 052-7632675
שיעורי תורהביכנ"ס נאות אשלים התזמורת 51ב19.00 נקבההלכות ומוסרגב מירי מבטחימירי 052-3272317
שיעורי תורהחיידר ראשל"צ דרור 21שבתקיץ 16:00, חורף 14:00 נקבההאשה מתוך הפרשההרבנית אנט דדוןהרבנית אנט דדון 054-8460547
שיעורי תורהביכנ"ס הכרמיםכרמיםהיוגבים 4שבתקיץ 14:30, חורף 14:00 נקבהפרשת שבוע,הלכות וחגיםהרבנית בטשויליהרבנית בטשוילי 052-6393152
שיעורי תורהביכנ"סמזרחהנוטרים פינת הארזג20:0021:00נקבהאקטואליההרבנית אורלי חבההרבנית אורלי 054-8481182
שיעורי תורהליד ביכנ"ס הרולד ורמוס 4ג11:30 בבוקר נקבההבית היהודיגב אורלית כהןחנה זיגדון 050-4777755
שימו לב, המידע מוגש כשירות לציבור, למערכת אין כל אחריות לטיב ואיכות השיעור ולאמינות ודיוק הפרטים כמבואר בתקנון מומלץ להתקשר טלפונית ולברר את מועדי שיעור התורה לפני ההגעה למקום
לא מצאת מקום ללמוד? חפש גם ב: חברותא | חוגי בית יהדות | ישיבות לחוזרים בתשובה | שיעורי תורה
מי אנחנו?
שיעורי תורה
ללמוד וללמד
ללמוד וללמד הינו אתר התנדבותי, מטרתינו לסייע במציאת שיעורים חברותא וקהילות תומכות למתחזקים, פרסום שיעורי תורה (לא מסחרי) באתר הינו חינם למטרת הכלל.