רשימה מרוכזת של שיעורי תורה, חברותא, מדרשות כוללים וקבוצות לימוד באזור שחיפשת...

תוצאות חיפוש עבור הפרמטרים הבאים סוג פעילות > עיר > נושא הלימוד > מין המשתתפים > שם המרצה
יש שאלות אנחנו כאן שלח מייל

תוצאות חיפוש

סיווג שכונהכתובתימיםמשעהעד שעהמיועד לנושאמרצהטלפון איש קשרמפה
שיעורי תורה   0 נקבה  0
שיעורי תורה   0 נקבה  0
שיעורי תורהמרכז מסחרי ליד בנק הפועלים ליד חנות "שרה הקלסר"א19:30 נקבהמגווןגב אילנית אליסדהגב אילנית 052-7118604
שיעורי תורהביכנ"ס אהבה ואחוהבן גוריוןפנחס לבון 1 ק"ג, הכניסה מליד הקיוסק ב20:45 נקבהמגווןהרבנית הס והרבנית לוטינגר054-8598323, 055-6788990
שיעורי תורהביכנ"ס הארי הקדושרובע טותל חי 53ד20:15 נקבהמוסר, השקפה, חגיםגב קרן דהאןקרן דהאן 053-3195551
שיעורי תורהמדרשת תפארת ויצמן 113ב18:0020:00נקבה  תמר 09-7419928, הרב דניאל 0506521476
שיעורי תורהביכנ"ס תהילת אביב שרגא פרידמן 2ב21.3022.30נקבהפרה"ש ע"פ הקבלה כולל עצות לחיים מאוזנים ובריאיםהרבנית גניעדי 054-2601878
שיעורי תורהבמקלטונתן אלבז 17ב  נקבה יעל0504119178
שיעורי תורהביכנ"ס בן איש חי בן סרוק 1שבתשעה וחצי לפני צאת השבת נקבההלכה ומוסרגב מירי מבטחימירי 052-3272317
שיעורי תורהמדרשת בת המלך במקלטשיכון דהרב משאש 4א20:0021:30נקבהפרשת שבוע, אקטואליה והלכותגב שולמית אברהםגב שולמית אברהם 052-7661977
שיעורי תורהביכנ"ס של הרב אדלשטייןהדררבינו תם 4ב-אחת לשבועיים20:00 נקבה מרצים מוכרים מערכיםמיכל דסקל 050-4102421
שיעורי תורהביכנ"ס האבותנווה נוי ב20:30 נקבהפ"ש, הלכות שבת ואקטואליהגב חנה כהןחנה כהן 054-8434709
שיעורי תורהביכנ"ס משכן אליעזר עמק זבולון 7 בשדרהמוצאי שבת19:3021:45נקבההלכות-כרגע הלכות ייחודהרבנית חנה רוזנבלוםרוזנבלום 052-7651277, 08-9798392
שיעורי תורהביכנ"ס של הרב פינטונווה נוי א20:30 נקבהפ. שבוע, אמונה, הלכות שבת, שמיה"להרבנית סימה בוקובזההרבנית סימה 050-4118131, 08-9931885
שיעורי תורהבית משפ איבגי אחז 1ג21:00 נקבהאמונה, מוסר, תיקון המידותגב יסמין יחיאליסמין יחיאל 054-2644459
שיעורי תורהביכנ"ס אביר יעקב חרמון 1א19:00 נקבה הרבנית יונה מהצרימירי פרנקל 050-4107431
שיעורי תורהביכנ"ססביוניםשניר 28ג20:30 נקבהאמונה ובטחון, השקפההרבנית אלה מדראורטל 050-2070458
שיעורי תורהביכנ"ס תהילת אביברמת אביבשרגא פרידמן 2ב20.15 נקבה ההרב דוד קדםעדי 054-2601878
שיעורי תורהביכנ"ס לעבדך באמת ספיר 28ד20:00 נקבהפ. שבוע, עבודת מידות, אמונה ובטחון והלכותגב' מאיה מלכאןמאיה מלכאן 054-8542390
שיעורי תורהמשפ סמדר סנטו השקדים 31ג-אחת לשבועיים20:30 נקבההלכות והשקפה הרב לוין, הרב הופמן תמר 0526636377
שיעורי תורהביכנ"סהגפןהברושיםא-אחת לשבועיים20:45 נקבהשלום בית וחינוך ילדיםהרבנית מיכל מזרחימעיין 050-9554900
שיעורי תורהביכנ"ס קול יעקברובע השלום שבזי 11ב20:45 נקבהזוגיותאורטל בן יוסףטליה 054-9451251
שיעורי תורהביכנ"ס קוזניץכיכר המדינהויצמן 71ד21:00 נקבהאקטואליה ויהדותגב חנה ברנשטייןשרה רקנטי 050-6736689
שיעורי תורהביכנ"ס שבת אחים כליל החורש (בפינה)א21:00 נקבהפרשת שבוע ומועדי השנהאתי בן זכאידבורה ברקלי 052-7632571
שיעורי תורהלב לאחים הנשיא 24ג10:30 בבוקר נקבהאבחון רגשות ואישיות עפ"י צבעיםד"ר פנינה מאורגב חנה איטח 050-2730063, משרד 04-6224747
שיעורי תורהבית לב לאחים ברקת 2ד21:00 נקבההעצמה נשיתהגב שולמית פישרהרב אהרון רייזמן 052-7632800
שיעורי תורהמתנ"ס תקוותנורובע בהמעפיליםד19:00 נקבהאמונה ובטחון, דמיון מודרךגב חמוטלחמוטל 050-4149231 (ערכים)
שיעורי תורהמרכז גימלאים ליד המכולתב21:00 נקבה  דניאל הלל מרקוביץ 054-9261767
שיעורי תורהגבעת טל ד-לוודא לפני הגעה16:00 נקבהאקטואליההרבנית שלגישלגי 050-8882685 לא בערב
שיעורי תורהביכנ"ס אברהם אבינונוה יעקבמאיר בלבן 6ליל שבתחורף 20:30 קיץ 21:30 נקבהמגוון אילת שריקי 054-8419616
שיעורי תורהביכנ"ס הדודאיםגילההדודאיםג20:30 נקבהפ"ש והלכות שבתגב' חיה בידרמןבידרמן חיה 053-3112313
שיעורי תורהבית משפ סבג מיטלגילהאריה בן אליעזר 88ג-לוודא לפני הגעה20:3021:30נקבהמגווןמרצה מתחלףלאה 052-7123958
שיעורי תורהביכנ"ס אור יצחקסיטיהציונות 10שבת14:00 נקבהפרשת השבוע, אקטואליה, הלכההרבנית יפה בן שטריתרכזת ערכים - יפה בן שטרית 050-4119148
שיעורי תורה מלכי ישראל 64ב20:00 נקבהנושאים שונים הרב עוזי ג'רבי 054-8434371
שיעורי תורהאפרידראפרסמון 31א, ג, ד20:30 נקבה  מאיה אלוש 052-8667874
שיעורי תורהקפה מדרש  ב-אחת לשבועיים20:15 נקבה  צופיה לביא 052-7147059, 077-5353530
שיעורי תורהברכת אברהם חטיבת גולני 12 (אולי יעברו למקלט ממול)ב20:1522:00נקבהזוגיות וטהרת המשפחה גב הילה אדרי 050-4117237
שיעורי תורה  ד-אחת לשבועיים20:30 נקבהטהרת המשפחה, זוגיות, חינוך ילדים גב הילה אדרי 050-4117237
שיעורי תורהאצל נעמי דודפעמי תש"ז א20:30 נקבהפרשת שבוע ואקטואליהגב שולמית קלימישולמית קלימי 053-3128706
שיעורי תורהביכנ"ס ברית שלום פורצי הדרך 77א20:00 נקבההבית היהודיהרבנית אורלית כהןמיכל יחיאל 054-7865000
שיעורי תורהביכנ"ס באר האמונהג'סי כהןיוטבתה 24ב20:00 נקבהמגוון הרבנית אסתר צדקה 052-3228303
שיעורי תורה ברקת 28א21:00 נקבהטהרת המשפחההרבנית יהודית ענבההרב ענבה 055-6684455
שיעורי תורהקרית אליעזריואב 7מוצ"ששעה אחרי צאת שבת נקבה הרב כנפושרית 050-9536424
שיעורי תורה  ג-אחת לשבועיים21:00 נקבהמודעות עצמיתהרבנית פישרבת אל 058-7180472
שיעורי תורהביכנ"סכרם שלום ב19:00 נקבהמגוון, בעיקר יסודות האמונה עדנה חיימוב 050-4118101
שיעורי תורהביכנ"ס יוסף חיפסגת זאבמניה שוחט 2ג21:00 נקבה  מרים גורמן 052-7129027 אחרי 20:00
שיעורי תורהביכנ"ס משכן יעקבאזור הבנים החדש מוצ"ש20:00 נקבה גב רונית אסרףרונית אסרף 052-8707409
שיעורי תורהיד אליהו    נקבה הרבנית כרמלה נאור0
שיעורי תורהמתנ"ס קרית הצעירים קומה א או ב דרך הצעיריםב-לוודא לפני20:30 נקבהזוגיות, חינוך ילדים ופ"שגב אודליה פלאחשרית בן דיין 052-5544340
שיעורי תורהמקלט העליה 8ב21:00 נקבה הרב עממירחלי יצחקוביץ 052-7688621 בוקר עד 12:00 או אחרי 20:30
שיעורי תורהטל אלהגפן 49ג20:30 נקבה  נועם אוסטר 052-5330872
שיעורי תורה     נקבה  0
שיעורי תורהמתנ"ס נוה הנחלשיכון ד א21:00 נקבהפרשת שבוע, אמונה ובטחון סיגל ישראל 04-6588962, 052-7611796
שיעורי תורהמדרשת סל"ה השל"ה 11, פינת ברטנוראא, ג18:0022:00נקבה  גב אורדמן 6187644
שיעורי תורהרובע ומיכשוילי 28ב20:15 נקבהמגווןמרצות מתחלפותהרבנית וקנין 054-8454942
שיעורי תורה     נקבה  0
שיעורי תורה     נקבה  0
שיעורי תורה     נקבה  0
שיעורי תורהמתנ"ס נועם הגבורהא18:0020:00נקבה הרבנית ראובניהרבנית ראובני 054-8542980, 08-6811214
שיעורי תורהמרכז לימוד בית אלכסנדריקנעם עיליתהיקינטון 11ב20:3022:00נקבההעשרה רוחניתגב אתי צוקרמןרכז - 054-4237409
שיעורי תורהמשפ' אודליה עמרםנחלת יהודהשבזי 10ג20:30 נקבהאמונה ובטחון, פרשת השבוע אודליה 055-6777817
שיעורי תורהישיבת אמת ושלום - כנפי יונה חפץ חיים 6ב19:3020:30נקבהחשיבה חיובית, פרשת שבועהרבנית כרמלה נאורגב צפורה 052-3517906
שיעורי תורהביכנ"ס דגל דודנוה יםתורה ועבודה 40ג21:00 נקבהשמירת הלשון, אקטואליה, פרשת השבועהרב טנגיאיווט סופר 9514612, 050-8491022
שיעורי תורהביכנ"ס אור ישריםנוה יהושעהאם 14א20:30 נקבהפרשת שבוע ואקטואליהגב שושנה משה יוסי לוי 052-7632720
שיעורי תורהביכנ"ס גאולי ישראלרמת שקמהעזריאל 4 ב, אחת לשבועיים20:15 נקבהמשתנההרבנית מוריאל מוריאל 5707876
שיעורי תורהביכנ"ס שלום שבזי עמידרהמחתרת 9 שבת12:00 נקבהפרשת השבועגב ימימה כוכבי, גב נעימה בן שלמהאהרון 050-4184230
שיעורי תורהביכנ"ס אור ישריםנוה יהושעהאם 14, חצר "מורשת משה"אקיץ 20:30, חורף 20:00 נקבההעצמה אישית ברוח היהדות הרבנית פסיה אנגלהרבנית אנגל 052-7672588
שיעורי תורהבית לב לאחים הנשיא 24א21:0022:00נקבההשקפה, הבית היהודי וערבי חוויהמרצים מתחלפיםגב חנה איטח 050-2730063, משרד 04-6224747
שיעורי תורהבית לב לאחים הנשיא 24ג21:00 נקבההבית היהודיגב זהבה בן שבתגב חנה איטח 050-2730063, משרד 04-6224747
שיעורי תורהביכנ"ס אהלי אשר שלמהרש"י 23שבתקיץ 16:00, חורף 15:00 נקבהפרשת השבועגב מירי דרילמןתקות אחינו - ברכה 050-2000414, 04-6332762
שיעורי תורהביכנ"ס עץ חיים בן צביגקיץ 21:00, חורף 20:30 נקבהפרשת השבוע, זוגיות, אקטואליהגב מיה ארביבתקות אחינו - ברכה 050-2000414, 04-6332762
שיעורי תורהבית לב לאחים הנשיא 24א19:45 נקבהזוגיות מאושרתגב רות לבןגב חנה איטח 050-2730063, משרד 04-6224747
שיעורי תורהביכנ"ס אילת השחר חזןג20:30 נקבה הרבנית סיגל בנבנישתיהרבנית סיגל 052-7687372, איריס טוהר 054-8494418
שיעורי תורהביכנ"ס בית הלויים דקר 70ג19:0020:00נקבהאקטואליההרבנית שלגישלגי 050-8882685 לא בערב
שיעורי תורהביכנ"ס שבת אחים הוגו מולר 40ג9:00 בבוקר12:00נקבה3 הרצאותהרבנית זיגר, הרב אליצור, מרצה אורחעלות 10 ש"ח. פנינה זייגר 050-4119254, ערכים 04-9846946
שיעורי תורהמדרשת חלב חיטים במקלט רמב"ם 24א20:15 נקבההלכות ופרשת השבוע, פרקי אבותהרב אשר כנפוהרב סיידה שמואל 050-4139024
שיעורי תורהביכנ"ס תפילה לדוד ברמוחא 86ג20:3021:30נקבה גב לירון סלמןנלי - לב לאחים רכסים 04-9846071, 10:00-13:30
שיעורי תורהבית תרבות ע"ש הנריקו לוינוה שאנןגלבוע 46 אא, גא-17:00, ג-17:15 נקבהנושאים שונים: הלכה, מוסר, פרשת השבוע, אקטואליהמרצים שוניםאריאלה 054-2492233
שיעורי תורהמדרשת אור בצרון ביצרון גינזבורג 8אחורף 19:15, קיץ 20:00 נקבההלכות, פרשת השבוע, חינוךהרבנית חיהמזל לוי 5625417, 052-7945237
שיעורי תורהמדרשת אור בצרון ביצרון גינזבורג 8בחורף 19:15, קיץ 20:00 נקבהחינוך, הלכות, אקטואליההרב חממימזל לוי 5625417, 054-7945237
שיעורי תורהביכנ"ס מגן דודהתקוהחנוך פינת דוחןשבת14:1015:10נקבהפרשת השבועהרבנית יפה יום טובהרבנית יפה יום טוב 050-8699834
שיעורי תורהמתנ"ס בית דניהתקוההתקוה 10, פינת כבירא15:0016:00נקבהאקטואליההרבנית יפה יום טובהרבנית יפה יום טוב 050-8699834
שיעורי תורהביכנ"ס בן פורת יד אליהו לוחמי גליפולי 2 בחורף 19:00, קיץ 20:3021:30נקבההבית היהודיהרבנית מרים יזדירב ביכנ"ס הרב עזרא בשעות הערב - 052-7679404
שיעורי תורהביכנ"ס בן פורת יד אליהו לוחמי גליפולי 2 שבת 12:0013:00נקבהפרשת שבועהרב מנשהרב ביכנ"ס הרב עזרא בשעות הערב - 052-7679404
שיעורי תורהביכנ"ס היכל הנסכפר שלםהטייסים 49ב19:0021:30נקבהאקטואליההרבנית יפה יום טוב הרבנית יפה יום טוב 050-8699834
שיעורי תורהביכנ"ס הגדול (כולל "זכר שלמה")מרכזדיזנגוף 312א19:3021:00נקבההשקפה, הלכות ופרשת שבועהרבנית שרייברהרבנית שרייבר 050-6775552
שיעורי תורהביכנ"ס בן פורת יד אליהו לוחמי גליפולי 2 א19:3021:00נקבהנושאים שוניםהרבנית הלןרב ביכנ"ס הרב עזרא בשעות הערב - 052-7679404
שיעורי תורהביכנ"ס יחזקאל ע"ש אור החייםעזראיהונדב 5א19:00 נקבהכוחה של תפילההרבנית יפה יום טובהרבנית יפה יום טוב 050-8699834
שיעורי תורהביכנ"ס אליהו הנביאעזראשתולים 27שבתקיץ 15:30, חורף: 15:00 נקבהפרשת השבועהרבנית יפה יום טובהרבנית יפה יום טוב 050-8699834
שיעורי תורהביכנ"ס נוה סביוןנוה סביוןצאלון 24שבתקיץ 13:30, חורף 13:00 נקבהתהילים, שיעור פרשת שבוע, קצת הלכותגב שוש מעוזשוש מעוז 050-6554100
שיעורי תורהביכנ"ס אהל משה יקותיאל אדם ליד בי"ס פרקופשבתקיץ 16:00, חורף 14:00 נקבהעבודת המידות והלכותגב אורה אורגב אורה אור 077-4335102, 050-6459631
שיעורי תורהביכנ"ס עץ חיים ויצמן 17א21:1522:00נקבהנושאים משתניםהרבנית ורד סיאני052-7178338
שיעורי תורהביכנ"ס עץ החיים ויצמן 17שבת 12:30 נקבהתהילים ואח"כ (13:00) שיעור פרשת השבוע והלכותהרבנית נאוה רוזנטלהרבנית נאוה 03-5508303
שיעורי תורהישיבת נתיבות עולם השלשה 36ב20:1521:00נקבה  לב לאחים 03-6145005 בבוקר
שיעורי תורהביכנ"ס משכן הכהניםכיכר המדינהשד הציונות 20דחורף 19:30, קיץ 20:00 נקבה1.הלכות ומנהגים 2.הרצאה משתנההרבנית רחל גליק + מרצים מערכיםהרבנית רחל גליק 050-4119526 (ערכים)
שיעורי תורהביכנ"ס חי טייבמרכזזבוטינסקי 49א17:00 נקבהשמיה"ל וענייני הבית היהודיהרבנית יפה קוטקוט 052-7131257
שיעורי תורהביכנ"ס ארץ חמדהמרכזצ"ג הבנות 29ג18:00 נקבההשקפה, הבית היהודי, שמיה"להרבנית יפה קוטקוט 0527131257
שיעורי תורהביכנ"ס זכרון משה  הראשונים 11א19:00 נקבהנושאים שוניםהרבנית מרים בן משהבן משה 5061824
שיעורי תורהביכנ"ס זכרון משה  הראשונים 11בקיץ 20:30, חורף 19:00 נקבהפרשת שבועגב רחל חרזי בן משה 5061824
שיעורי תורהמשפ לחיאני צבי יהודה 11ג20:1521:30נקבהפרשת השבוע, הלכה, השקפה הרבנית בן סניורבן סניור 6740445, סמדי לחיאני 03-5533551
שיעורי תורהביכנ"ס מגן דוד  הופיין 17א10:00 בבוקר נקבהנושאים משתניםהרבנית דליהמור 5050829
שיעורי תורהביכנ"ס מגן דוד  הופיין 17א20:00 אחרי ערבית נקבהנושאים משתניםהרבנית לילימור 5050829
שיעורי תורהביכנ"ס מתחת לספרייה העירונית  ב20:30 נקבהזוגיות וחיי משפחהגב סמדר לוי - יועצת נישואין, מדריכת כלות ובלניתסמדר 052-3946727
שיעורי תורהבית מלי נתיב הלוטוס 31א9:30 בבוקר12:30 נקבה3 הרצאות:1.נביאים ראשונים, 2.אמונה והשקפה, 3.תהילים-הסברגב קניאל, גב רחל דויטש, גב ללונקגב רחל דויטש 077-3009068
שיעורי תורהבית מלי נתיב הלוטוס 31ב20:30 נקבה2 נושאים: 1.אמונה 2.אקטואליה1.גב רחל דויטש, 2.רבנים מתחלפיםמשרד קרן אורה 04-6641502, גב דויטש 077-3009068
שיעורי תורההמועצה הדתית  ישורון 9ב10:00 בבוקר12:00נקבהפ"ש, השקפה, הלכות, שבת ועודמרצים מתחלפים, הרבנית לירון סלמןערכים רכסים 04-9846946, ססיל שטרית 04-9824077
שיעורי תורהבימ"ד מים חיים סטרומה 2א10:45 בבוקר12:00נקבהחינוך, שלום בית, הלכותהרב ישראל טל יוסי מימון 052-3602750
שיעורי תורהביכנ"ס משפ הרב דַמְרִישכונה גגולומב שבתקיץ 16:00, חורף 15:00 נקבההלכה והשקפה, פרשת השבועהרבנית יונה חגביחג'בי 052-5513543
שיעורי תורהמשפ בנטל  הרימונים 20א19:0022:30נקבה הרבנים ענבל ואליצור, הרבניות ענבל והריסשרה ענבל 050-4119481
שיעורי תורהכולל תורה לשמה, ליד מועדון הקשישים הדקלא או ב20:00 נקבההלכות שבת, הלכות שמירת הלשוןהרב צדוקהרב המקומי הרב צדוק 09-7969111, 052-7134137
שיעורי תורהביכנ"ס  א20:30 נקבהפרשת השבוע ואקטואליהרבניות שונותגב חנה 052-7632612
שיעורי תורהמדרשת סל"ה השל"ה 13א-ד9:30 בבוקר13:00נקבהנושאים שוניםמרצים ומרצות בכיריםאילה 03-6183275, 03-5796003
שיעורי תורהביכנ"ס משכן יחיא העליה 35דקיץ 20:00, חורף 19:00 נקבהמגוון נושאיםהרב שמעון אסייג, לפעמים גם אחריםהרב שמעון אסייג 054-7556437
שיעורי תורהבי"ס קהילות יעקבכפר שלםאלנקווה 18ג21:0022:30נקבהמשתנה הרב ניסים אביזוב 050-3330077
שיעורי תורהמרכז להכרת היהדות "מעלה" - מתנ"ס חן 16/3א11:00 בבוקר12:00נקבהתהילים, פרשת שבוע, השקפהגב חני אספיסהרבנית תילה 053-3111131, מזכירות 08-9955599
שיעורי תורהבי"ס בית יעקב נורדאו 14ד20:3022:00נקבההבית היהודי, 15 ₪ לשיעורהרבנית אורלית כהןמשרד "לב לאחים" 08-9491924
שיעורי תורהבכולל מרכז הליכות שלום אחוזה 198א10:45 בבוקר11:45נקבהביאורי תפילההרבנית עליזה כהן (מסילה)בנימין לבסון 054-9757203
שיעורי תורהביכנ"ס נצח ישראל שמואל הנגיד 42גקיץ 20:45, חורף 19:30 נקבהאמונה ובטחון, פרשת שבועהרבנית הדסה בן יצחקבן יצחק 052-2217352, 09-7716503
שיעורי תורהביכנ"ס הקשיבה רינתי שמעון הצדיק 37מוצאי שבת  נקבהמלוה מלכה - שירה ומרצה אורחהרבנית יהודית עזאניהרבנית עזאני יהודית 052-2802124, גב כוכבה 052-8158084
שיעורי תורהבית לב לאחים ברקת 2א10:30 בבוקר12:00נקבההרצאות בנושאים שוניםהרבנית יום טובהרב אהרון רייזמן 052-7632800
שיעורי תורהביכנ"ס מגן דוד הופיין 17ג10:00 בבוקר נקבהנושאים משתניםהרבנית אסתר חרדיםמור 5050829
שיעורי תורהבית אשת הרב טובים זבוטינסקי 18א' ק"קשבת12:0014:00נקבהתהילים ואח"כ פרשת השבוע, הלכות, השקפההרבנית מזל טוביםגב ניצחונה 052-7119155, 03-5361054
שיעורי תורהביכנ"ס אהל חנה יהודה הלוי 35 פינת המעפילים 3אקיץ 19:30, חורף 19:00 נקבהקריאת תהילים, הלכות צניעות, השקפה ואקטואליהגב ניצחונה בן שושןגב ניצחונה 052-7119155, 03-5361054
שיעורי תורהביכנ"ס של השלישיה צבי ישי, ליד קופ"ח הכלליתשבתקיץ 14:00, חורף 13:00, השעה משתנה נקבהמגילות, כעת קהלתהרבנית מילי שיקורלמילי 077-5366711
שיעורי תורהבית לב לאחיםמרכזסולומון 12א, ב, ג10:30 בבוקר12:30נקבה כל יום 2 הרצאות: השקפה, זוגיות, פרשת השבוע,הלכה ועוד-בתשלום 10 ₪ ליוםמרצים מתחלפים ברכה מנגל במשרד 9302222
שיעורי תורהביכנ"ס של המושבעין העמק א20:0021:00נקבהפרשת שבוע, אקטואליה ועודהרבנית דורית דייןחיים דיין 052-7632784
שיעורי תורהמדרשת הקטורת שלמה 5, ליד קניון סירקיןד20:30 נקבהמגוון משרד 03-9080861
שיעורי תורהביכנ"ס אדמונד ספראנוה דקליםאופירה 1ב20:00 נקבהפרשת שבוע, הבית היהודי, שמחה, אמונהמרצות שונות [הרבנית כוכבה אהרון, הרבנית לסרי, הרבנית יפה קוט, הרב אסולין]שרה חנון 053-2826004
שיעורי תורהביכנ"ס זכור לאברהם המערב הישןהירשפלד 22בקיץ 20:00, חורף 19:30 נקבהחשיבה חיובית ואקטואליה בפרשת השבועהרבנית דבורה וולוזיןתרצה דיל 052-7632675
שיעורי תורהביכנ"ס אור ציוןעזראתמוז 24ב19:30 נקבהאקטואליההגב חדוה פלורנטין משפ פלורנטין 5705822, 052-7169193
שיעורי תורהמרכז קהילתי "משמעות"רמת אביבברודצקי 17א20:00 נקבההשקפה והלכותצפורה דהן והרב ליבי לסירוגיןאחראית: הנדי 052-7676856, 15 ₪. להרשמה: חני 5749586, אפשר להשאיר הודעה
שיעורי תורההגוש הגדולרמת אביבדימטרי שוסטקוביץ 18אחורף 20:30, קיץ 21:00 נקבהחינוך וזוגיותהגב תמי יהלחני 5749586
שיעורי תורהביכנ"ס הפועל המזרחי שפיראישראל מסלנט 22א19:30 נקבהפרשת השבוע ואקטואליההגב חדוה פלורנטין משפ פלורנטין 5705822, 052-7169193
שיעורי תורהמתנ"ס רעותכרם התימניםהאר"י 10ב  נקבהאקטואליההרבנית יפה יום טובהרבנית יפה יום טוב 050-8699834
שיעורי תורהביכנ"ס שיח יצחקיפו ד'קהילת קנדה 8א, גא-10:30, ג-11:0012:45נקבהפרשת שבוע, הבית היהודי, חינוך ילדים, נושאים שוניםא-הרבנית בן סניור, ג-הרבנית שולמית ארביבנטלי 050-4188163
שיעורי תורהבית יצחק-גן שושנים תומראקיץ 19:30, חורף 18:30 נקבהפרשת השבוע, אקטואליה, הבית היהודיהרבנית שרה כהןהרבנית שרה כהן 052-7656249
שיעורי תורהביכנ"ס רמב"ם של חצרוניגיל עמלשח"ל 22 פינת גלומבדקיץ 20:30, חורף 20:00 נקבההבית היהודיהרבנית רחל בן דודגב רונית מדמון 054-4305930
שיעורי תורהביכנ"ס חפץ חייםנוה עמלחפץ חיים 53א20:30 נקבהפרשת השבוע ואגדותהרב שמואל אליהוהרב גרשי 054-8451787
שיעורי תורהביכנ"ס גאולת ישראלנוה עמלמולדת 14ב10:30 נקבהאמירת תהילים ואח"כ שיעור שמירת הלשוןמרצות מתחלפותמזל 09-9547243
שיעורי תורהמדרשת תפארת ויצמן 113א,ג8:00 בבוקר10:30נקבהמוסר ועודהרבנים רוט רוזנבלום, בויאר, מלינובסקי שווב ועוד, הרבניות גינצבורג, קורלנסקיתמר 09-7419928, הרב דניאל 0506521476
שיעורי תורהביכנ"ס של הרב תם הרצוג 17שבתקיץ 16:00, חורף 15:00 נקבהפרשת השבוע ומוסרהרבנית תםשושנה הלוי 050-3001375
שיעורי תורההמנהל הקהילתי בית גןקרית יובלתורה ועבודה 10 (גבול בית וגן)ד. 15 ש"ח ליום9:30 בבוקר12:30נקבה3 שיעורים:1.אקטואליה 2.שיר השירים 3.הלכות שבת.1.הרב מרקוביץ 2.הרבנית וקסברגר 3.הרב נויבירטמור 02-6427047 בין 3-6
שיעורי תורהביכנ"ס חזון יחזקאל חרמון 1ג20:45 נקבה גב מירי מרדר ומרצה אורח לסרוגיןאבריטשר 052-7632824
שיעורי תורהביכנ"ס של הרב משומר הנצחוןשבת 12:3014:15נקבהכבוד האדם ופרשת שבועהרבנית מלכה עוגןעוגן 052-4483391, 08-8574671
שיעורי תורהביכנ"ס בן פורת יוסף השייטת פינת המעפיליםאקיץ 21:00, חורף 20:15 נקבהמידות, מודעותגב יפה קוטיעל דמרי 050-4146672
שיעורי תורהיד לשבים שלום שוסיוב 2שבת12:00 נקבהתהילים ואח"כ שיעור פרשת השבועגב גאולה מלכיאלגדעון עוקשי 050-5326789
שיעורי תורהביכנ"ס עזרת אחים מרגולין פינת השומריםג20:30 נקבהתורת נפש האדםגב כרמלה נאורורדה 058-5005006
שיעורי תורהזרע יצחק בר אילן 37, סוף רח בית הללב  נקבהפרשת השבוע, הלכות, השקפה, שמירת הלשון ועודהרבנית מלכה בן סניורהרבנית בן סניור 03-6740445
שיעורי תורהביכנ"ס אהל אברהם השריוןב21:00 נקבהפרשת השבוע, השקפה, הלכההרבנית ענת שובהזיוה 052-6895552 בשעות הבוקר, תמי 050-4149541
שיעורי תורהביכנ"ס רשב"םנוה דודרח האילנותב21:00 נקבהפרשת השבוע, השקפה, הלכהגב נחמה כהן תמי 050-4149541
שיעורי תורהביכנ"ס גוזלן - שערי ניסיםשכונה ו החדשהחן 4 בניני גוזלןב21:0022:30נקבהזוגיות וחינוך ילדיםהרבנית חנה ששוןהרבנית ששון 053-3131161
שיעורי תורהביכנ"ס גוזלן - שערי ניסיםשכונה ו החדשהחן 4 בניני גוזלןד21:00 נקבהמגוון נושאים מותאם למתקדמותהרב גריינמן הרבנית ששון 053-3131161
שיעורי תורהביכנ"ס חסד לאברהםנוה זאבבר ניסן 1 - מול מס 6בחורף 20:30, קיץ 21:00 נקבהטהרת המשפחה, השקפה ועודהרבנית שרה הקלי מארגנת - גילה ג'ורג' 050-4158842
שיעורי תורהמקלט הגשר, ביכנ"ס אהבת ישראל, ליד מוניות הגשרשכונה השד היעליםב10:30 בבוקר12:30נקבה2 הרצאות: הלכות, מוסר, אקטואליההרבנית מיה שוקרון, גב חנה ששוןהרבנית ששון 053-3131161, 052-7632873
שיעורי תורהביכנ"ס רב פעלים הר הזיתים 1אקיץ 20:00, חורף 18:00 נקבהפרשת שבוע ואקטואליההרבנית אילנההרבנית אילנה 050-4193039
שיעורי תורהביכנ"ס קומה א בן ציון ישראלד10:00 בבוקר13:00נקבהמספר שיעורים בנושאים שונים, קפה וכיבוד, ללא תשלוםשתי מרצותגב חנה 052-4413668, רות גבאי 052-4433130
שיעורי תורהביכנ"ס פאר יפית ליבורנו 36שבת1.שעה לפני מנחה, 2.סעודה שלישית נקבהפרשת שבוע, אקטואליההרבנית לאה זרהרבנית זר 052-7002419
שיעורי תורהישיבת למען שמו באהבה הגבורה 9ב20:00 נקבהמגווןמרים לוידוד וקיים 050-4119089, בוגנים 054-8483356
שיעורי תורהמתחם הצדיקים הרב פינטוד20:3022:30נקבהנושאים שוניםמרצים שונים מערכים והידברותריקי 050-4157533
שיעורי תורהמלון הצפון  א, ד20:30 נקבההלכות, מוסרהרב סבתיגב אודט 050-4100563
שיעורי תורהביכנ"ס היכל דודיד אליהומרגולין פינת קיששבתקיץ 13:00, חורף 12:30 נקבהפרשת שבועהרבנית ז. עזראהרבנית ז. עזרא 053-3119312
שיעורי תורהמשפ אלבז פוברסקי 8 (זמנית בפוברסקי 2-משפ לייטר)ב20:3021:30נקבההלכות שבתהרב אפרים עובדעובד 6777145
שיעורי תורהבית הקשיש, צמוד לאולם מופת, ליד בנין המועצה המקומית ירושליםד20:30 נקבהכל הנושאיםהרבנית מירן יפרחיהודית אלבז 04-6585330, 052-3156532
שיעורי תורהבי"ס עתיד - מפתן לשעברשיכון ג ליל שבת22:00 נקבההלכה, מוסר ופרשת שבועהרבנית מירן יפרחיהודית אלבז 04-6585330, 052-3156532
שיעורי תורהבית הכנסת התימנירמתייםבן גמלא 32, ליד קופ"חדקיץ 20:30, חורף 20:00 נקבההבית היהודי, אקטואליה ועודהרבנית גאולה בן כליפהדוד שלמה 054-3316541
שיעורי תורהמועדוןגני צבייורדי היםדחורף 20:00 נקבההבית היהודי, אקטואליה ועודהרבנית ברכה אברהםגב רונית מדמון 054-4305930
שיעורי תורהבימ"ד תורת חכם חללי דקרשבתקיץ 15:30, חורף 14:00 נקבהפרשת השבוע, שמירת הלשון, תהילים סעודת אמנים, הלכות, ברכותהרבנית יפה שמעוןהרבנית יפה שמעון 052-7621069
שיעורי תורהבימ"ד כרם בנימיןנאות אשקלוןהאילה 9ד20:30 נקבהסדנאות שונות - חינוך, זוגיותסיגלית בן זכאי ורבניות נוספותאבי 055-6686008
שיעורי תורהכולל של הרב חתוכה כצנלסון 16ד21:15 נקבהפרשת השבוע, אקטואליה, שאלות ותשובותהרב זכריהשולה דיין 050-9603248, בערב 03-9603235
שיעורי תורהביכנ"ס של הרב תם הרצוג 17ג18:00 נקבהאמירת תהילים, פלא יועץהרב חיים יפהשושנה הלוי 050-3001375
שיעורי תורהביכנ"ס של הרב תם הרצוג 17א19:00 נקבהפרשת שבועגב עליזה רינהולדשושנה לוי 050-3001375
שיעורי תורהביכנ"ס של הרב תם הרצוג 17ב19:00 נקבההלכות עפ"י הרמב"ם ומסילת ישריםהרבנית לנדמן או הרבשושנה הלוי 050-3001375
שיעורי תורהביכנ"ס של הרב תם הרצוג 17ג20:00 נקבהפרשת השבוע והלכות שבתהרבנית שמחה פרץחזן 03-5742071, 052-7601608
שיעורי תורהביכנ"ס עץ חייםאליד ביטוח לאומישבת14:45 נקבהחינוך ילדים, פרשת שבוע ושלום ביתגב יעל אלמליחיעל אלמליח 050-2498968
שיעורי תורהביכנ"ס ישורון אח"י אילתא, בקיץ 20:30, חורף 19:30 נקבהא-אורחות צדיקים, ב-שמירת הלשוןהרבנית צביה שוויצההרבנית שוויצה 054-4988173
שיעורי תורהביכנ"ס אור החייםאזור החדשבגין פינת הרצוגא20:00 נקבהפרשת השבוע ואקטואליההרבנית אורלי חבההרבנית אורלי 054-8481182
שיעורי תורהביכנ"ס תפארת ישראל הוגו מולרב10:00 בבוקר נקבהשיעור ותהיליםהרבנית חיה חי נלי - לב לאחים רכסים 04-9846071, 10:00-13:30
שיעורי תורהמרכז קהילתי "משמעות"רמת אביבברודצקי 17א10:30 בבוקר12:00נקבהחינוך ילדיםהגב פסי זנגר20 ש"ח. להרשמה: חני 5749586
שיעורי תורהביכנ"ס הליכות עולם רח ירושלים השלמה 2ב20:30 נקבהשמירת הלשון, מידות, (מסילת ישרים ופרקי אבות)הרבנית ניצה ויצמןהרבנית ניצה 058-6346610
שיעורי תורהבית לב לאחים ברקת 2ב10:30 בבוקר נקבהאמונה ובטחוןהרבנית נרקיס פרקשהרב אהרון רייזמן 052-7632800
שיעורי תורהבאולם קרית החינוך האורן 50ג-בדר"כ, לפעמים יום א20:15 נקבההרצאות, סדנאות, הופעותמרצות מתחלפותאפרת ברזני 02-5333141
שיעורי תורהקפה מדרש גליס 37, א. תעשיה סגולהב-אחת לשבועיים21:00 נקבההעצמה אישית ונושאים שונים, כיבוד חלבי. כניסה 20 ₪גב אפרת ברזלאושרית 055-2424024
שיעורי תורהבי"ס נאות מרגליתאחדותהחמישה 8, צמוד לבית רבקהאקיץ 21:00, חורף 20:00 נקבהמגווןמרצות מתחלפות לפי יוםמרים ועזרא פליימן 9088990, 052-2689010
שיעורי תורהבכולל מרכז הליכות שלום אחוזה 198ג8:45 בבוקר10:30נקבההלכות שבתהרב שבתאי יגל 053-3183019בנימין לבסון 054-9757203
שיעורי תורהביכנ"ס הגדול אחוזה 101ב10:00 בבוקר נקבהתהילים ופרשת השבועמרצות שונות. הלכות אחת לחודש-הרב ישראל יפתמרים סגל 09-7428149
שיעורי תורהביכנ"ס בית ארי הרצל 3שבתקיץ 15:30, חורף 14:00 נקבהפרשת השבועהרבנית הדסה בן יצחקבן יצחק 052-2217352, 09-7716503
שיעורי תורהביכנ"ס אהל יהודהמורדות טבריהצאלון 8ג20:30 נקבההבית היהודי, טהרת המשפחה אסנת 053-7716709
שיעורי תורהאולם בית כנסת אבני החושן-לוודא לפני הגעהב20:00 נקבהמגוון שרה וייס 052-7644417
שיעורי תורהביכנ"ס אור החייםרימוןיאנוש קורצק 48ג19:0020:15נקבהפרשת שבוע ואקטואליההרבנית שולה מזל 052-4245545
שיעורי תורהביכנ"ס שערי אחווהעפולה עיליתיצחק שדה 62שבת12:00 נקבההלכות שבתהרב ויצמןרכז-הרב שלום בן עזרא 054-7871421
שיעורי תורהבית לב לאחים הנשיא 24ב, ג9:30 בבוקר12:00נקבהב-עבודת המידות,הלכות ומעגל השנה ג-מודעות חשיבתית בשיטת ימימהב- גב יפה ציקוני, ג-גב אוסנת ליזוןגב חנה איטח 050-2730063, משרד 04-6224747
שיעורי תורהביכנ"ס דוד המלך מאיר הרמן 15 שבת12:00 נקבהתהילים ונושאים שונים, הלכות רחל דוד 052-7692220
שיעורי תורהביכנ"ס אמת וצדק, שלמה לאריאלי כהן שבת13:0014:00נקבההלכות שבת, שמיה"ל ואקטואליההרבנית שרה כהןהרבנית שרה כהן 052-7656249
שיעורי תורהביכנ"ס קול אליהו שמעון סויסה בערך 71ב20:45 נקבהמגווןמירי מרדר ומרצה אורח גב אביגיל 052-7632623
שיעורי תורהביכנ"ס בית ה' שיר למעלות במקלט פינת אג"ש, הרב זרביב 23ג20:0022:00נקבהפרשת שבוע ועודהרבנית עליזה גלמידיהרבנית גלמידי 050-4100556
שיעורי תורהביכנ"ס לצעירים השקדים 2, מאחורי חניון הסופרב9:00 בבוקר כולל ארוחת בוקר נקבה3 הרצאות ברצף: ברכות, תיקון המידות, ועודהרב יחיאל ממן, גב אסתר עמר, ועוד רבנים מתחלפיםעלות 10 ש"ח. צביה אזולאי 04-8766025
שיעורי תורהביכנ"ס פיצסטה עצמאותא20:00 נקבהשלום בית, הבית היהודיהרבנית חנה חינלי - לב לאחים רכסים 04-9846071, 10:00-13:30
שיעורי תורהמשתנהבבלי ב20:0022:00נקבהפרשת השבוע, אקטואליה, שמירת הלשוןהרבנית מינדי גולומבקלבירור כתובת: אסתר אוחנה 052-7179211
שיעורי תורהביכנ"ס רבי מאיר בעל הנס קיבוץ גלויות 10ב19:00 נקבהפרשת השבוע ואקטואליההרבנית לילי טחןאגיוף אורי ולאה 052-3970825
שיעורי תורהביכנ"ס סבא דוד שבזי 9שבת12:30 נקבהפרשת שבוע ואקטואליההרבנית אילנה שטריתשטרית 052-7120434
שיעורי תורהביכנ"ס אור ציון הרצל 34ב21:00 נקבהאמונה, פרשת השבוע, מידותהרבנית אלושהרב חיים 050-4103521
שיעורי תורהביכנ"ס פאר יפית ליבורנו 36ב19:30 נקבההשקפה, מוסר, שלום בית, חינוך ילדים, עבודת המידותהרבנית לאה זרהרבנית זר 052-7002419
שיעורי תורהמתנ"ס תהילת משהעמידרהפלמ"ח 17ב21:00 נקבהאקטואליה והבית היהודיהרבנית סיגלית אלבזגב ענת ישר 050-2329942
שיעורי תורהמתנ"ס תהילת משהעמידרהפלמ"ח 17ב11:00 בבוקר נקבהפרשת שבוע ואקטואליההרבנית יהודית כהןגב ענת ישר 050-2329942
שיעורי תורהביכנ"ס של הרב אדלשטייןהדררבינו תם 4א10:00 בבוקר, כולל ארוחת בוקר 12:00נקבהמהות האשההרבנית שושי גבאימיכל דסקל 050-4102421
שיעורי תורהנרשמים אצל רוית 053-4304145 מתעדכנים בוואטסאפב בדר"כ20:00 נקבהמגוון, לחיים...סיגל בנבנישתירוית 053-4304145
שיעורי תורהביכנ"ס הרמב"ם סיירת דוכיפת 10ב09:15 בבוקר11:00:00נקבהזוגיות, העצמה אישיתגב אורלית כהן25 ש"ח למפגש. חזקיהו אהובה 03-5740537, 054-8477405
שיעורי תורהביכנ"ס של המושב, בכולליערה שבתחצי ש' לפני תפילת מנחהמשך השיעור חצי שעהנקבהפרשת השבוע והלכות שמיה"להרב גרשון וינטרובהרב וינטרוב 050-4102126
שיעורי תורהבדר"כ בביכנ"ס הצריף-אליהו הנביאארמון הנציבשלמה בן יוסף 10ג20:30 נקבה גב מנוחה מזיערוחמה קרשינסקי 052-7669880
שיעורי תורהביכנ"ס אהל יצחק  ב20:30 נקבהפרשת שבוע, מוסר, אקטואליההרבנית דבורה אבא שאולהרבנית 02-5871370
שיעורי תורההמועצה הדתית ישורון 9א, ג19:0021:00נקבהא-הלכות, ג-שבתהרבנית מיטלסהרבנית מיטלס 04-9926079, 050-6210780
שיעורי תורהביכנ"ס גרוזיניםרגום ב20:30 נקבהפ"ש ואקטואליההרבנית מיטלסהרבנית מיטלס 04-9926079, 050-6210780
שיעורי תורהביכנ"ס בר יוחאירמז א [ לברר ייתכן שיחול שינוי]20:30 נקבה הרבנית יפה ציקוניציקוני 050-4119197, 04-6396252
שיעורי תורהביכנ"ס שומרי אמונים חברוןבקיץ 20:30, חורף 20:00 נקבהפרשת שבועגב רחל בסהגב רחל בסה 04-6212742, 058-3212743 לא בערב
שיעורי תורהביכנ"ס מצלאוירביןצפריר 1ב20:30 נקבההבית היהודי, הלכות, אקטואליההרבנית רחל שם טובמזי 052-2902517
שיעורי תורהביכנ"ס קול יעקברובע השבזי 8שבתבין מנחה לערבית נקבהפרשת השבוע ואקטואליהרבניות שונותרכזת ערכים - יפה בן שטרית 050-4119148
שיעורי תורהביכנ"ס מגן אברהם החשמונאים 3שבת12:00 נקבההלכההרבנית שושנה ביספן, הרבנית יהודית עזאניהרב מוגהז 052-7667131
שיעורי תורהבית תהילהנוה שאנןגלבוע 46 אב9:30 בבוקר12:00נקבה3 שיעורים1.גב הילה שטריקר 2.גב שרה ענבל 3.הלכות-אחת לשבועיים הלכות ע"י הרב סבגהרבנית שרה ענבל 050-4119481
שיעורי תורהביכנ"ס שער השמים הרב קוק 6שבת12:30 נקבהפרשת השבוע ותהיליםהרבנית מרים כהןכהן 09-9540099, גב גרג'י 09-9541463
שיעורי תורהביכנ"ס אהבה ואחוהבן גוריוןפנחס לבון 1 ק"ג, הכניסה מליד הקיוסק ד20:4522:15נקבהמגווןהרבנית הס והרבנית לוטינגר054-8598323, 055-6788990
שיעורי תורהביכנ"ס שלמי חייםקטמוןחיל נשי 4ג20:30 כרגע נקבהזוגיות, הבית היהודיגב רחל בן חמוגב רחל בן חמו 050-4119384
שיעורי תורהמרכז קליטה יעליםשכונה היעליםא19:00 נקבהפרשת שבוע, הלכות הרבנית חג'בי 052-5513543
שיעורי תורהבית אמונה רמז פינת סולדד17:00 נקבהפרשת שבוע הרבנית מיטלס 04-9926079, 050-6210780
שיעורי תורהבית הכנסת  ב20:30 נקבההלכה ופרשת שבועהרב מנחם הרצל054-7737706
שיעורי תורהביכנ"ס מגן דוד  הופיין 17ג20:00 אחרי ערבית (משתנה לפי השקיעה) נקבהנושאים משתניםגב רבקה אנקוהרבקה 054-8406413, מור 5050829
שיעורי תורהבימ"ד עץ החיים רזניק 3ד20:0021:30נקבההעצמה אישיתהרב מרדכי חזיזה מערכיםגב אורנה אסוס 052-5610290
שיעורי תורהביכנ"ס שער הרחמים שפרינצקסעדיה טל 36ג20:30 נקבהמגווןהרבנית אורלי פרייפה לוי 054-4690269
שיעורי תורהבי"ס חורב ארלזורוב 61ב18:30 נקבההרצאות לנשים, פעילות לילדים, כולל קפה ומאפה לאמהות וארוחת ערב לילדים 20 ₪ למשתתף. הרב ישראל גנץ 052-7647279, תהילה 050-4166072
שיעורי תורהביכנ"ס היכל עמרם, של הרב אסוליןיפה נוףהחשמונאיםדחורף 19:30, קיץ 20:00 נקבהפ"ש ואקטואליהגב רחל בסהגב רחל בסה 04-6212742, 058-3212743 לא בערב
שיעורי תורהבית נחלת בנימין שפיראד19:15 נקבה הרב דב בורדןהרב דב בורדן 052-7617539
שיעורי תורה לב לאחים מדאר 31ד10:00 בבוקר נקבהחומש בראשית ואקטואליהגב שוש עודדמשרד "לב לאחים" 08-9491924
שיעורי תורהביכנ"ס היכל יד ושם מגהז גלוסקא 2שבת12:0014:00נקבהפרשת שבוע, איגרת הרמב"ן, הלכות שבת, נשמת כל חי, וקבלת עול מלכות שמיםהרבנית קציעהגב צפורה 052-3517906
שיעורי תורה לב לאחים מדאר 31ד11:00 בבוקר נקבהשיטת ימימה, העשרה לנשמהגב אורנה שוורץמרגלית רוט 052-7632671
שיעורי תורהביכנ"ס שבזינוה נאמןחשמונאים 3שבת12:0014:00נקבהפרשת השבוע, תהילים, הלכותהרבנית יהודית עזני הרבנית יהודית 052-2802124
שיעורי תורהביכנ"ס ישמח ישראל עולי הגרדוםשבתקיץ 16:30, חורף 15:00 נקבהתהילים, פרשת שבועהרבנית צביה שוויצההרבנית שוויצה 054-4988173
שיעורי תורהביכנ"ס שערי זכות בקסטלמעוז ציון א, קסטלהבוסתניםג20:45 נקבהאקטואליה, פרשת שבועגב חיה דרקסלרגב אבריטשר 052-7688554
שיעורי תורהביכנ"ס דגל מחנה ראובן הלביאה 2ד18:0022:00נקבההלכה אגדה ומוסרהרב בן דודהרב עמרם בן דוד 053-7573601 (אחרי שעות הכולל)
שיעורי תורהמתנ"ס נוה הנחלשיכון ד א21:00 נקבהאמונה ובטחון, פרשת שבוע סיגל ישראל 04-6588962, 052-7611796
שיעורי תורהביכנ"ס סבג-אוהל יצחק ירושליםא11:30 בבוקר נקבהתהילים ואח"כ שיעור פרשת שבוע וחגיםהרבנית שרה כהןהרבנית שרה כהן 052-7656249
שיעורי תורהקפה מדרשיגאל אלוןיגאל אלון 111, מאחורי הבלוקב19:00 נקבהאמונה ובטחון, השקפההרבנית קרן פרטושפרטוש 054-7629622
שיעורי תורהביכנ"ס בן עטר מול הצרכניה לשעברשבת14:30 נקבהפרשת שבועמרצים מתחלפים, הרבנית כנפורחל בן נעים 054-8421850
שיעורי תורהביכנ"ס הספרדי המרכזי הרקפת 30ג20:30 נקבהמשתנהגב קרן אדאשויליעדן 052-7499697, קרן 02-5850363, 052-7174876
שיעורי תורהביכנ"ס נצח ישראל גמליאל 1א בדר"כקיץ 20:00, חורף 19:00 נקבהמשליהרבנית פנינה צובריהרבנית פנינה 054-5386484
שיעורי תורהביכנ"ס חיי שלום גמליאל פינת זבולוןשבת, לוודא לפני שבת12:0013:00נקבהפרשת שבוע, קריאת תהילים, שמירת הלשוןמרצות מתחלפותהרבנית פנינה 054-5386484
שיעורי תורהביכנ"ס קול רינה וישועהרמות במיכאל הנגבי 6גקיץ 20:30, חורף 20:15 נקבהמגווןהרבנית שמחה מור יוסף, הרב יהודה צומעי נורית 052-3910013
שיעורי תורהמתנ"ס ה' טנהרובע השמואל הנגיד 9ג10:00 בבוקר נקבהפרשת השבוע, הלכות שבת, אקטואליההרבנית בן זקימשרד 08-8555438, בן זקי 052-7604658
שיעורי תורהביכנ"ס אור החייםרובע יישעיה הנביא, ליד המשטרהא19:30 נקבהמגווןהרבנית בן זקילבנה 053-3107442, בן-זקי 052-7604658
שיעורי תורהמדרשת אור בצרון ביצרון גינזבורג 8שבת12:30 נקבהאמירת תהילים, 2 שיעורים-מוסר ואקטואליההרבנית ציונה והרבנית חוה יומטובמזל לוי 5625417, 054-7945237
שיעורי תורהביכנ"ס גבורי ישראליד אליהוהמערכה 37דחורף 19:00, קיץ לברר נקבהאקטואליההרבנית יפה יום טובהרבנית יפה יום טוב 050-8699834
שיעורי תורהביכנ"ס עמנואל האלוןשבת12:45 נקבהתהילים ואח"כ שיעור פרשת שבוע ונושאים שוניםהרבנית צדוק052-7134137
שיעורי תורהביכנ"ס נוה סביוןנוה סביוןצאלון 24ב21:00 נקבהנושאים שוניםגב שושנה גמליאלשוש מעוז 050-6554100
שיעורי תורהביכנ"ס משכן יעקבמגדיאלסוקולוב 1, בכיכרב20:30 נקבהנושאים שוניםהרב משה בן יצחקגב מלכה לוי 054-6360240
שיעורי תורהביכנ"ס שלום שבזינוה ארזיםהנביאים 68שבת13:30 נקבה גב אורית משלאיגב אורית 052-5123926, 077-3001625 (אחרי 15.00)
שיעורי תורהביכנ"ס שערי רחמיםנוה עוזיאיר 17ב, ג21:00 נקבהב-מידות ודרך ארץ, ג-מוסר והלכהב-הרב למוזי, ג-הרב רובין ועודרעות עזר 050-9159259
שיעורי תורהביכנ"ס ארם נהריים ברנר 9א21:00 נקבהשלום בית וטהרת המשפחהמדריכת כלות הרבנית אסתר צדקההרבנית אסתר צדקה 052-3228303
שיעורי תורהביכנ"ס תורת משה חיים נכנסים או מרח' האורים או מרח' הגר"אשבתקיץ 14:15, חורף 13:45 נקבהפרשת שבוע, אמונה ומוסרמדריכת כלות הרבנית אסתר צדקההרבנית אסתר צדקה 052-3228303
שיעורי תורהביכנ"ס חזון נחוםגילההמור 3א20:30 נקבההלכה והשקפההרב פנחסוביץהרב אורי גלר 054-8415135 (בשעות הערב)
שיעורי תורהביכנ"ס ברית שלוםקטמוןהשומר 8א21:30 נקבה הרבנית רויטלהבת הודיה נעימי 058-4200870
שיעורי תורהביכנ"ס חיי אדםנוה יעקבשד נוה יעקב ליד בלוק 6ד20:30 נקבהשלום בית וטהרת המשפחההרבנית יפה יונה ועוד רבניותיעל חיימוב 054-8409254
שיעורי תורהמשתנה להתקשר לשלי לפני הגעהא21:00 נקבההבית היהודיגב מיה ארביבשלי 050-2858150
שיעורי תורהמשתנה להתקשר לשלי לפני הגעהג21:00 נקבהחינוך ילדים וזוגיותגב תמי יהלשלי 050-2858150
שיעורי תורהמרכז קהילתי, בעזרת נשיםנוה שאנןהגליל 52שבת15:0016:00נקבהאקטואליההרב לאנגהרב דוד כהן 054-2144169
שיעורי תורהביכנ"ס ששון שמואלמרום נווה, רמת יצחקרכסים 55 פינת הרואה 177א, ד20:30 נקבה הרב ביטוןהרב מלכה 052-3293919
שיעורי תורהביכנ"ס אבותשכונה א ב-כרגע בהפסקה10:00 בבוקר נקבהשמיה"ל, צניעות, טהרת המשפחה, שבתהרבנית רוחמה רווחהרבנית רוחמה 054-8429411
שיעורי תורהביכנ"ס פניני דודסיטיהקליטה 1ב20:15 נקבהנושאים שונים, כולל כיבוד קלמרצים שוניםרכזת ערכים - יפה בן שטרית 050-4119148
שיעורי תורהביכנ"ס שער השמים הרב קוק 6ג19:00 נקבהפרשת שבוע הלכה ומוסרהרבנית סוזי יעקבגב גרג'י 09-9541463 נוכחת בשיעורים
שיעורי תורהמקלט קול גילהשיכון אאחרי לשכת התעסוקה, חובה להתעדכן בכתובת לפני הגעה.שבת15:00 נקבהתהילים ושיעור פרשת שבוע ושמיה"ל סיגל ישראל 04-6588962, 052-7611796
שיעורי תורהביכנ"ס נאות אשלים התזמורת 51ב19.00 נקבההלכות ומוסרגב מירי מבטחימירי 052-3272317
שיעורי תורהביכנ"ס אהל משה גבעתי 22ב20:00 נקבהזוגיות, מידותהרבנית לאה 
שיעורי תורהביכנ"ס הקווקזים בית תנחום, הכלניות 4ד10:00 בבוקר נקבה1.פ"ש ופנימיות התורה 2.הלכות הבית היהודי ושמיה"ל10:00-הרב גלילי, 11:30-הרבנית הריסאירית גלילי 050-4100557, רב ביכנ"ס הרב יעקובוב 04-8570046
שיעורי תורהביכנ"ס השלוםשכונה גהשלום, ליד מכולת סויסהגקיץ 20:15, חורף 19:30 נקבהפרשת שבוע, הלכה והשקפההרבנית יונה חגביחגבי 052-5513543
שיעורי תורהבית הקשישאחיהוד שבת11:45 בבוקר נקבהתהילים ושיעור קצר עדינה 052-4706353
שיעורי תורהבי"ס תחכמונימרכזהרצל 58ב20:30 נקבההשקפה יהודית ומוסרהרבנית פרקשהרבנית לאה פרקש 052-7684085
שיעורי תורהביכנ"ס שיבת ציון הרקפתב-אחת לשבועיים19:30 נקבה הרבנית אורלי חבההרבנית אורלי 054-8481182, מארגנת: פנינה 052-3109955, שני 052-8907069
שיעורי תורהביכנ"ס יביע אומר עוזיאל 41, פינת הרב ניסיםה20:00 נקבהסיפורי צדיקיםהרב אליהו עמרהרב משה בן ששון 052-2578770
שיעורי תורהבימ"ד נר רחמים [הרב משה בן משה]רמת חןאבן עזרא 4ג21:30 נקבהזוגיות, שלום ביתהרבנית חבצלת בן משהמוריה 058-3231308
שיעורי תורהבית לב לאחים ברקת 2ג-אחת לשבועיים11:00 בבוקר נקבההשקפההרבנית נרקיס פרקשהרב אהרון רייזמן 052-7632800
שיעורי תורהביכנ"ס כתר תורה רחלמוצש"ק20:00 משתנה נקבהמידות , השקפה, אמונההרב יהודה מלכההרב מלכה 054-3369749
שיעורי תורהמועדון הקשישים  שבת12:00 נקבהמשתנהגב רבקה חובברבקה חובב 050-4119137 אחרי 14:00
שיעורי תורהביכנ"ס ליד סופר אמונה. להתקשר להתעדכן במיקום.  ב20:30 נקבהפרשת השבוע ואקטואליהגב שני יעקובימאירה אלמקייס 054-8486951
שיעורי תורההרצליה פיתוחוינגייט 90ד21:30 נקבהנושאים שונים, מרתקהרבנית ורד סיאניבר 052-7159514
שיעורי תורהמדרשהקרית אליעזראלנבי 126דקיץ 20:30, חורף 20:00 נקבה גב אפרתסיון מזרחי 054-8440927
שיעורי תורהביכנ"ס היכל חנינהעין היםדרך צרפת 79ד20:00 נקבהאמונהגב יונה מהצריהלן תהילה 052-7639737 אחת המשתתפות
שיעורי תורהביכנ"ס שער הרחמיםשפרינצקסעדיה טל 36שבתקיץ 14:30, חורף 14:00 נקבהתהילים המחולק ושיעור פרשת שבועגב הלן תהילה ועודהלן תהילה 052-7639737
שיעורי תורהבית לב לאחים ברקת 2ג19:30 נקבההלכות ברכות, תפילההרבנית נרקיס פרקשהרב אהרון רייזמן 052-7632800
שיעורי תורהביכנ"ס רפאל דקלה 10ג20:30 נקבה משתנהגב אורה אור 077-4335102, 050-6459631
שיעורי תורהמועדון נוערשדה צבי ב20:45 נקבהמגוון - זוגיות, מידות, פרשת שבועהרב חברוני הרבנית רבקה 054-8485547
שיעורי תורהנודדשתוליםמשתנהא20:00 נקבהאמונה מתוך הפרשה והלכותמרצה מערכיםחמוטל 050-4149231
שיעורי תורהמשפ' ג'רנועזריקם ג-אחת לשבועיים19:00 נקבהאמונה, אקטואליהגב חמוטלחמוטל 050-4149231
שיעורי תורהביכנ"ס מסורת שבזי 3ג20:30 נקבההבית היהודי, שבת, אמונהגב חמוטלחמוטל 050-4149231
שיעורי תורהבית מדרש רבא, מול קופ"ח א' ניסנהב17:45 נקבהפרשת שבוע ואקטואליההרבנית שושנה נידםאוה מלול 052-7168266
שיעורי תורהמקלטרובע אאחי אילת 10 (אולי יחזור לגן יבנה)ד20:30 נקבההבית היהודיהרבנית אריאלה סויסהעליזה אלפסי 052-7632865
שיעורי תורהבימ"ד שובו בניםגבעת אולגהמבצע עזראד21:00 נקבהזוגיות וחינוךגב רחל בסהגב רחל בסה 04-6212742, 058-3212743 לא בערב
שיעורי תורהבימ"ד יגדיל תורהגבעת אולגההשרון, מאחורי המתנ"סג21:15 נקבההלכות שבתגב רחל בסהגב רחל בסה 04-6212742, 058-3212743 לא בערב
שיעורי תורהביכנ"סהפארקשניר 6ה-פעם בשבועיים20:30 נקבהחינוך וזוגיות - מעגלים במשפחהגב תמי יהלתקות אחינו - ברכה 050-2000414, 04-6332762
שיעורי תורהביכנ"ס משכנות יעקב ירושלים 5א19:00 נקבהשמיה"ל, שלום בית, מוסרהרב יצחק מסטורובגב אלה 054-5402085
שיעורי תורהמרכז להכרת היהדות "מעלה" - מתנ"ס חן 16/3לברר על הפעילות הקרובה  נקבה  מזכירות 08-9955599
שיעורי תורהחיידר ראשל"צ דרור 21שבתקיץ 16:00, חורף 14:00 נקבההאשה מתוך הפרשההרבנית אנט דדוןהרבנית אנט דדון 054-8460547
שיעורי תורהביכנ"ס הכרמיםכרמיםהיוגבים 4שבתקיץ 14:30, חורף 14:00 נקבהפרשת שבוע,הלכות וחגיםהרבנית בטשויליהרבנית בטשוילי 052-6393152
שיעורי תורהביכנ"סמזרחהנוטרים פינת הארזג20:0021:00נקבהאקטואליההרבנית אורלי חבההרבנית אורלי 054-8481182
שיעורי תורהבית לב לאחיםמרכזסולומון 12ד19:30 נקבההעצמה, תקשורת במשפחהגב אפרת ברזל, הרבנית רחל חיים ועודרבקה בן סימון 052-7632706
שיעורי תורהביכנ"ס תוניסאיטרומפלדוררח יהודה המכביבקיץ 19:00, חורף 18:00 נקבהפ"ש, שבת, שמירת הלשוןהרבנית מיטלסהרבנית מיטלס 04-9926079, 050-6210780
שיעורי תורהביכנ"ס הדרת מלך ויצמן 3ד21:00 נקבההבית היהודי וחינוך ילדיםהרבנית עטיההרב אלון 052-8266666
שיעורי תורהליד ביכנ"ס הרולד ורמוס 4ג11:30 בבוקר נקבההבית היהודיגב אורלית כהןחנה זיגדון 050-4777755
שיעורי תורהארד נחל קטורה 10ג20:30 נקבהתיקון המידותגב יפעת ישראלגב יפעת ישראל 050-5933012
שיעורי תורהביכנ"ס יביע אומר עוזיאל 41, פינת הרב ניסיםב20:0021:00נקבהשלום ביתהרב בועז בצלאליהרב משה בן ששון 052-2578770
שיעורי תורהביכנ"ס יביע אומר עוזיאל 41, פינת הרב ניסיםג19:3020:30נקבהפרשת שבועהרב שי עטריהרב משה בן ששון 052-2578770
שיעורי תורהביכנ"ס של התוניסאים סמטת אשר 2, בעזרת נשיםשבת  נקבהפרשת השבועהרבנית צפורה קריספין רונית 052-8049900
שיעורי תורהביכנ"ס אברהם הגולןב20:30 נקבהפרשת שבוע ואקטואליה, גם על שבת ואמונה. יש כיבודגב זהבה גלעדי (וקנין)שולה דיין 050-9603248
שיעורי תורהביכנ"ס אגודת אחיםכפר גבירולדוד אלעזר 24ב21:00 נקבהאקטואליההרבנית אורלי חבההרבנית אורלי 054-8481182
שיעורי תורהמועדוניתשדה צבי ב19:5020:50נקבה הרבנית רבקה שיליאןהרבנית רבקה 054-8485547
שיעורי תורהביכנ"ס מרבה תורה הסיגליות 8ב20:15 נקבההשקפה, אקטואליה, הלכההרבנית בן זקיהרבנית בן זקי 052-7604658
שיעורי תורהביכנ"ס אהל יוסף מקלטגחורף 20:30, קיץ 21:00 נקבה הרב דקל אליהוחיה רחל מיוסט 054-8774044, 077-7160002 שני 052-7627632
שיעורי תורהגן שולה קיבוץ גלויות 13ג20:30 נקבהפרשת שבוע ואקטואליההרבנית שרה גלעדהרבנית גלעד 054-8440502
שיעורי תורהמקלט ההסתדרות 36ג, ה21:0022:00נקבההלכה ומוסרהרב עוזי הרב עוזי ג'רבי 054-8434371
שיעורי תורהביכנ"ס שירת הרמב"םשכונה טהנרי קנדל 12א20:0021:30נקבהאקטואליהמרצים שוניםהרב לבין 050-9800026
שיעורי תורהביכנ"ס אבותשכונה א ב-כרגע בהפסקה19:0021:00נקבהפרשת השבוע, שמירת הלשון, צניעותהרבנית רוחמה רווחהרבנית רוחמה 054-8429411
שיעורי תורהגן ילדיםגילההלבונה 3ג20:3021:30נקבהזוגיות וחינוך + הלכותגב בת שבע מוצרילאה 052-7123958
שיעורי תורהמרכז יום לקשיששכונה טשד' ירושליםג11:00 בבוקר12:00נקבהפרשת שבוע, מצוות וחגיםהרבנית שטיינברג054-8413987
שיעורי תורהביכנ"ס בן פורת יוסף השייטת פינת המעפיליםשבת12:30 נקבהפרשת שבוע ועוד הרב טאוב 053-3166650
שיעורי תורהמשפ קרוואני חופית 2ד20:00 נקבההבית היהודיהרבנית אריאלה סויסהעליזה אלפסי 052-7632865
שיעורי תורהמדרשת הקטורת שלמה 5, ליד קניון סירקיןאחת לחודש, קרוב לר"ח20:00 נקבההעצמה נשיתמרצים שוניםמוריה 050-8855925
שיעורי תורהמשפ ענבי הרצל 8 אא20:30 נקבהנושאים שוניםהרבנית טלי מלכהענבי 050-7439753
שיעורי תורהביכנ"ס רבי מאיר בעל הנס השלושה 8ג19:30 נקבההלכות ואמונהגב מיכל סולםגב מיכל 052-7699425
שיעורי תורהביכנ"ס יחזקאל ספיר 3ב20:0022:00נקבה הרבנית דליה גבאי והרב חרישגב אורה אור 077-4335102, 050-6459631
שימו לב, המידע מוגש כשירות לציבור, למערכת אין כל אחריות לטיב ואיכות השיעור ולאמינות ודיוק הפרטים כמבואר בתקנון מומלץ להתקשר טלפונית ולברר את מועדי שיעור התורה לפני ההגעה למקום
לא מצאת מקום ללמוד? חפש גם ב: חברותא | חוגי בית יהדות | ישיבות לחוזרים בתשובה | שיעורי תורה
מי אנחנו?
שיעורי תורה
ללמוד וללמד
ללמוד וללמד הינו אתר התנדבותי, מטרתינו לסייע במציאת שיעורים חברותא וקהילות תומכות למתחזקים, פרסום שיעורי תורה (לא מסחרי) באתר הינו חינם למטרת הכלל.