אליהו הנביא

בליל הסדר, מניחים במרכז השולחן גביע גדול ויפה במיוחד, גביע זה מכונה כוס של אליהו הנביא לאחר ברכת המזון ממלאים ביין משובח, ופותחים את דלת הבית לרווחה ואומרים את התחינה מההגדה " שפוך חמתך על הגוים אשר לא ידועוך... כי אכל את יעקב"

?מיהו אליהו הנביא

אליהו הנביא חי בתקופת המלך אחאב והיה ידוע בניסים גדולים ומפליאים לדוג: הבטחתו לאלמנה שלא יהיה מחסור בכד הקמח וצפחת השמן עד לבוא הגשם( ספר מלכים פרק י"ז), השבת היתום שנפטר לחיים, צליחת הירדן, עלייתו בסערה השמימה וחזרתו לעולם הזה. גם פטירתו של אליהו הנביא לא הייתה מוחלטת כדרך פטירת בשר ודם, ידוע כי בהמשך הדורות דמותו הופיעה כדמות אדם רגיל שלא היה מוכר לסביבה וגרמה לניסים מפליאים. הובטח לנו כי אליהו הנביא הוא אשר יבוא ויבשר על ביאת המשיח והגאולה "אליהו הנביא, אליהו התשבי אליהו הגלעדי במהרה יבוא אלינו...משיח בן דוד"

?למה מוזגים כוס של אליהו

לקראת סוף הסדר אנו אומרים את התחינה "שפוך חמתך" ומבקשים מאלוקים כי ישלח לנו הגאולה השלמה בבוא המשיח, גאולה אשר תהיה סופית ומוחלטת בה יושמדו אויבנו ונזכה לטוב כל הימים. לפני אמירת שפוך חמתך אנו מוזגים כוס של אליהו לרמז שאנו מאמינים שכשם שגאלנו הקב"ה ממצרים הוא יגאלנו עוד וישלח לנו את אליהו הנביא לבשרנו. צדיקים ואנשי מעשה אף זוכים להתגלות אליהו בליל הסדר ובשאר ימות השנה

סיפור יפה על כוס של אליהו הנביא

:סופר על ידי המהריץ דושינסקי זצ"ל רבה של ירושלים
הגאון יצחק אברבנאל היה מקורב למלך ספרד שהציע לו להשאר בממלכה בעת גרוש היהודים, אבל הוא בחר לגלות עם אחיו ונאלץ לעזוב את כל נכסיו כדין מגורשי ספרד רק גביע משובץ אחד לקח איתו לבריתות ולכוס של אליהו בליל הסדר.
לאחר שעברה המשפחה לונציה ירש בנו ר' יהודה את הגביע. שמע המלך על הגביע היקר חמד ובקש לקנות אך ר' יהודה סרב ומאחר שחשש שהמלך יחמוס את הגביע טמנו בארגז וזרק מפתחו למים ואמר "אליהו הנביא הגביע שלך וברשותך -קח מפתחו ועשה בו מה שלבך חפץ" כמובן שצו המלך נעשה חיפוש בביתו הארגז נותץ אבל הגביע נעלם! קצף המלך " זה שכרי שהענקתי מקלט למגורשי ספרד והוציא פקודת גרוש ליהודי ונציה מיד לאחר הפסח הקרב. הצטער ר' יהודה ועלה אל קבר אביו כדי שיעתיר במרומים לביטול הגזרה.
בהגיע ליל הסדר הזמין ר' יהודה עני בהגיעם לביתו נעלם העני ועל השולחן ניצב היה הגביע היקר והבינו שהיה זה אליהו הנביא.
המשיך ר' יהודה בקיום הסדר ובעת אמירת שפוך חמתך מלא את כוסו של אליהו הנביא, פתח את הדלת והנה אליהו הנביא לקראתו, ובשר לו כי דמעותיו על קבר אביו פעלו. אביו הופיע בחלומו של מלך ספרד והתרה בו שימכור את כל הרכוש שר' יצחק נאלץ להשאיר וישלח את הכסף תמורתו וכמו כן הופיע בחלומו של מלך ונציה והזהירו שיבטל את גזרת הגרוש.
לאחר החג נגש ר' יהודה למלך ונציה. אמר המלך: "הגזרה מבוטלת וגם את הגביע לא אקח כי לא אוכל לסבול את המכות שאביך מכני" בקש ממנו שיחדל וליהודי ונציה היתה רווחה.

הדפס העמוד
הדפס
מאמר מס' 15
מאמר הבא: ימות החג-חול המועד
מאמר הקודם: עשר מכות מצרים

© כל הזכויות שמורת ללמוד וללמד

Design by OS Templates

אין לעשות שימוש מסחרי בתכני האתר. מותר להדפיס ולהפיץ לתועלת הציבור את דפי הלכות פסח

בכל שאלה תוכלו לפנות במייל office@lltorah.net או בטלפון 052-7606810 | פסח כשר ושמח אתר ללמוד וללמד. >>