הלכות ליל הסדר

ליל הסדר- קערה מתכונים סדר ההגדה

ההלכות המובאות לקמן הן הדרישות הבסיסיות כדי לקיים את החיוב ההלכתי. אם קשה לעמוד בזה צריך להוועץ ברב.

א. בליל הסדר צריך להשתמש במצות שנאפו לשם קיום מצות מצה, הן בשביל שני ה"כזית"ים שאוכלים אחרי ברכת המוציא ועל אכילת מצה, וגם לקיום מצות כורך ואפיקומן. אם זה בלתי אפשרי צריך להוועץ ברב

ב. אכילת מצה היא מצוה מדאוריתא (מן התורה

ג. כורך זו מצוה מדרבנן. וצריך לאכול כזית של מצה וכזית של מרור.

ד. אפיקומן זו מצוה מדרבנן, ומצוה לאכול כזית של מצה. רצוי לאכול שני "כזית"ים אם זה אפשרי.

ה. קשישים או אחרים שאינם יכולים לאכול את הכמויות הנ"ל צריכים להוועץ ברב.

ו. חולי סוכרת הנוטלים אנסולין יש להתיעץ ברב הבקיא בהלכות רפואה אודות אכילת מצות ושתית היין. ישנם מוקדים רפואיים- הלכתיים בכל קופות החולים, וכן רבני בתי החולים מפרסמים מאמרים בנושא זה

ז. במקום שיש חובה לקים מצות אכילה או שתיה (כגון בליל הסדר), המצוה מוגדרת בהלכה כאכילה ושתיה של כמות מסוימת בזמן מסוים. בדברי מאכל המידה נמדדת במידת "כזית". בדברי שתיה המידה נמדדת במידת "רביעית" מידע נוסף בעמוד מידות וכמויות

ח. בחו"ל חוגגים שני ימים של יום טוב וכן עורכים בשני הלילות הראשונים של החג את ליל הסדר

ליל פסח הוא ליל שימורים, לילה המשומר מן המזיקים, ולכן נוהגים בקריאת שמע על המיטה לקרוא רק את פרשת "שמע ישראל" ולברך ברכת "המפיל", ואין אומרים את שאר הקטעים שבכל לילה.

בלילה השני של חג הפסח מתחילים לספור בכל ערב את ספירת העומר. הנוסח מופיע בסידורים. סופרים 49 ימים עד חג השבועות. אלו הם ימי ההכנה לקבלת התורה בשבועות.

מאמר מס' 10
מאמר הבא: מידות וכמויות
מאמר הקודם:קערת הפסח ומתכונים

© כל הזכויות שמורת ללמוד וללמד

Design by OS Templates

אין לעשות שימוש מסחרי בתכני האתר. מותר להדפיס ולהפיץ לתועלת הציבור את דפי הלכות פסח

בכל שאלה תוכלו לפנות במייל office@lltorah.net או בטלפון 052-7606810 | פסח כשר ושמח אתר ללמוד וללמד. >>